13 maddelik ceza infaz yasa teklifi Meclis’e sunuldu

Canan SAKARYA

ANKARA – İnfazına başlanmış olsa bile toplam 10 yıl yahut daha az vadeli mahpus cezasına mahkum olan yahut isimli para cezası infaz sürecinde mahpus cezasına çevrilen bayan mahkumların 15 yaşını doldurmamış çocuğunun bulunması ve babanın da ölmüş yahut infaz kurumunda olması durumunda toplum güvenliği bakımından tehlike oluşturmaması halinde mahpus cezalarının infazı, çocuğun 15 yaşını doldurmasına kadar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ertelenebilecek.

AK Parti 4 başka kanunda değişiklik yapan Ceza ve Güvenlik Önlemlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Kimi Kanunlarda Değişiklik yapılmasına ait 13 unsurluk kanun teklifini Meclis Başkanlığına sundu. Ceza ve Güvenlik Önlemlerinin İnfazı Hakkındaki kanunda yapılan değişikliğe nazaran; nakil talebinde bulunan mahkumların husus durumlarının yetersiz olduğunu belgelendirmeleri durumunda, bu mahkumlardan nakil sarfiyatı alınmayacak. Mahkumlar gerekli teknik altyapının bulunduğu kurumlarda elektronik prosedürlerle mektup alıp gönderebilecekler. Bu mesajlara ait bilgi ve dokümanlar hedefi dışında kullanılamayacak. Kanunda açıkça belirtilen haller dışında hiçbir kişi yahut kurumla paylaşılamayacak. Soruşturma ve kovuşturmaya bahis edilmemiş ise en geç bir yıl sonunda silinecek.

Tutukevleri izleme konseylerine yeni vazife

Kanun teklifi ile, Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Şuralarına hükümlü ve tutukların naklinde kullanılan araçlar ile adliye binalarında beklettikleri yahut sıhhat kuruluşlarında tedavi gördükleri kısımları yerinde inceleyebilme, yönetici ve vazifelilerden bilgi alabilme, hükümlü ve tutukluları dinleyebilme misyonu veriliyor. İzleme şuraları tarafından düzenlenen raporların bir örneği Kamu Denetçiliği Kurumu ile Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumuna gönderilecek.

Yabancı mahkumlar için düzenleme

Türk Ceza Kanununda yapılan değişiklik ile fiili işlediği sırada akıl hastası olanlar hakkında verilen güvenlik önlemlerinin infaz yordamı belirlenerek infaz kademesinde verilecek kararların infaz yargıçları tarafından verilmesi istikametinde düzenlemeye gidiliyor. Yabancı mahkumlar hakkında kontrollü hürlük önlemi uygulanarak cezalarının infazına karar verildikten sonra hudut dışı edilme süreçleriyle ilgili olarak bu mahkumların durumlarının İçişleri Bakanlığı tarafından değerlendirilebilmesi imkanı sağlanıyor.