Artık 3,3 kişilik aileyiz

Türkiye İstatistik Kurumu’nun “İstatistiklerle Aile 2020” bülteni yayımlandı. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına nazaran, 2008 yılındaki ‘4 kişilik aileyiz’ tarifinin yerini 2020 yılında ‘3,3 kişilik aileyiz’ tarifi aldı. Vilayetlere nazaran incelendiğinde, 2020’de ortalama hanehalkı büyüklüğünün en yüksek olduğu vilayet, 5,75 kişi ile Şırnak olurken, bu ili 5,25 kişi ile Şanlıurfa ve 5,16 kişi ile Hakkari izledi. Ortalama hanehalkı büyüklüğünün en düşük olduğu vilayet ise 2,61 kişi ile Çanakkale oldu. Bu ili, 2,66 kişi ile Tunceli ve 2,68 kişi ile Eskişehir takip etti.

Yoksulluk oranı yüzde 21,3

Gelir ve ömür şartları araştırması sonuçlarına nazaran, muadil hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 60’ı dikkate alınarak belirlenen sona nazaran yoksulluk oranı 2019’da yüzde 21,3 olarak hesaplandı. Hanehalkı tipine nazaran yoksulluk oranı incelendiğinde ise tek kişilik hanehalklarının yüzde 12,3’ünün, tek çekirdek aileden oluşan hanehalklarının yüzde 20,3’ünün, geniş ailelerden oluşan hanehalklarının yüzde 27,7’sinin, çekirdek aile bulunmayan birden fazla bireyden oluşan hanehalklarının ise yüzde 14,1’inin yoksulluk hududunun altında yaşadığı gözlendi.

Tek kişilik aile sayısı arttı

ADNKS sonuçlarında ayrıyeten, 2014’te yüzde 13,9 olan yalnız yaşayan fertlerden oluşan tek kişilik hanehalklarının oranının 2020’de yüzde 17,9’a yükseldiği görüldü. Tek çekirdek aileden oluşan hanehalklarının oranı, 2014’te yüzde 67,4 iken geçen yıl yüzde 65,2’ye düştü. Başka yandan, geniş aile olarak tanımlanan ve en az bir çekirdek aile ve başka bireylerden oluşan hanehalklarının oranı tıpkı devirde yüzde 16,7’den yüzde 14’e geriledi. Türkiye’de 2020’de toplam hanehalklarının yüzde 9,7’sini tek ebeveyn ve çocuklardan oluşan hanehalkları teşkil etti. Toplam hanehalklarının yüzde 2,2’sini baba ve çocuklardan oluşan, yüzde 7,5’ini ise anne ve çocuklardan oluşan hanehalklarının oluşturduğu görüldü.