Bahçıvan: Enflasyon ve hammadde baskıyı artırıyor

İstanbul Sanayi Odası (İSO) İdare Heyeti Lideri Erdal Bahçıvan, bu yıl enflasyonun endüstriciler için kıymetli bir gerilim kaynağı olduğunu belirterek, “Enflasyonun endüstriler için öngörülemezlik, istikrarsızlık olduğuna inanıyoruz. Enflasyonun olduğu ortamda kolay kolay yatırım yapılmaz” sözlerini kullandı.

İSO Lideri Bahçıvan, düzenlediği basın toplantısında, İSO’nun ”Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırmasının sonuçları kapsamında değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye PMI endeksinin dünyadan negatif ayrışmasını her kısmın dikkate alması gerektiğini vurgulayan Bahçıvan, “Dünya endüstrisi, 2009 yılından bu yana en olumlu günlerini yaşarken, küresel kıyaslama yapabilme noktasında en kıymetli ve sağlam marka olan ve imalat dalında 34 iktisatta ölçülen PMI bilgilerinde performansı en düşük dördüncü ülke olduğumuzu göz arkası etmememiz gerekiyor. Bunun temel sebeplerine kesinlikle inmeliyiz” dedi.

“Hammadde fiyatları da baskı yaratıyor”

Bu hususta enflasyonda ve finansman piyasalarında tekrar başlayan aksiliklerin en temel iki neden olduğunu tabir eden Bahçıvan, “Öte yandan yurt dışından gelen hammaddelerin fiyatlarında yaşanan yüksek boyutlu artışlar sanayicimiz üzerinde giderek daha fazla baskı yaratmaktadır. Bu artışlar, ek bir işletme sermayesi ve buna bağlı bir finansman gereksinimi oluşturması bakımından önümüzdeki günler için çok önemli bir gerilim kaynağı olacaktır. Bu yıl sanayicimiz açısından bir diğer kıymetli gerilim kaynağı da enflasyondur” formunda konuştu.

Bahçıvan, “Biz endüstriciler olarak asla ve asla yüksek enflasyonlu bir ortamda yaşamak istemiyoruz. Enflasyonun toplumlar için de, ekonomiler için de, endüstriler için de öngörülemezlik, istikrarsızlık olduğuna inanıyoruz. Onun için ne yapıp edip enflasyon çabasını kesinlikle kazanmalıyız. Enflasyonun olduğu ortamda kolay kolay yatırım yapılmaz. Gerçekten geçen yıl yatırım teşvik dokümanlarında yaşanan yüksek oranlı artışa karşın, yatırım iştahının fiiliyata dönmediğini son devirlerde net bir halde gözlemliyoruz.” sözleriyle kelamlarını sürdürdü.

“Borç-özkaynak dağılımı hala kronik sorun”

Bahçıvan, İSO 500’ün borç-özkaynak dağılımına ait ise “Bu durum, borçların özkaynaklara nazaran çok daha süratli arttığı geçmiş iki yılla kıyaslandığında umut verici görünüyor. Buna karşın mevcut borç-özkaynak dağılımı sanayicilerimiz için kesinlikle çözülmesi gereken kronik bir sorun. Zira borçlanma ile özkaynakların dağılımına baktığımızda, İSO 500’de 2015 yılı ile birlikte birinci sefer yüzde 60’ların üstüne çıkan toplam borçların hissesi takip eden yıllarda artış eğilimini sürdürdü. 2020 yılında ise toplam borçların hissesi yüzde 68,4 ve özkaynakların hissesi yüzde 31,6 ile birebir kaldı” değerlendirmesinde bulundu.