Bankacılık dışı finansta 60,8 milyar lira işlem hacmi

Finansal Kurumlar Birliği’nin (FKB) çatısı altındaki faktoring, finansal kiralama ve finansman şirketlerinin birinci çeyrekteki süreç hacmi 60,8 milyar lira olurken, müşteri sayısı 2,5 milyona çıktı. Bankacılık dışı finansın birinci çeyrekte faal toplamı 164 milyar TL, öz kaynak büyüklüğü 28,9 milyar TL oldu.

FKB Lideri Aynur Eke, FKB çatısı altında temsil edilen üç kesimin birinci çeyrek finansal performansına ait bilgi vererek, finansal kiralama dalının alacaklarının 60,5 milyar TL düzeylerinde olduğunu bildirdi. Kesimin etkin büyüklüğünün 76,5 milyar lira olarak gerçekleştiğini kaydeden Eke, faktoring kesiminin süreç hacminin 41,8 milyar TL düzeylerine ulaştığını, alacaklarının ise 42 milyar TL düzeylerinde olduğunu anlattı.

Finansman dalının süreç hacmi yüzde 133 arttı

FKB Lideri Eke, birinci çeyrek sonuçlarına ait şu bilgileri verdi: “Finansman şirketlerimizin süreç hacmi 12,2 milyar TL düzeyinde. Etkin büyüklüğü 41,6 milyar TL düzeylerinde, mikro kredilerde pazara giren yeni üyelerimizle müşteri sayısı 2,4 milyon, dalın alacak büyüklüğü ise 36,4 milyar TL düzeyinde gerçekleşmiştir. Kesimlerimizin bu sayılarını değerlendirdiğimizde ise 2021’in birinci çeyreğinde bilhassa süreç hacminde artışlar dikkat çekiyor. Birinci çeyrekte geçen yılın tıpkı periyoduna nazaran, finansal kiralama kesimi yüzde 60, finansman bölümü yüzde 133, faktoring ise yüzde 27 büyüme kaydetmiştir.”

Yeni süreçlerin yüzde 89’u taşıt kredisi

Eke, faktoring bölümünün süreç hacminin yüzde 86,5 yurt içi, yüzde 13,5 ihracat-ihracat faktoringinden oluştuğunu belirterek, şu açıklamalarda bulundu: “Finansal kiralama bölümünde yeni süreçlerde yaklaşık yüzde 22 hissesi olan öteki makine ve ekipmanlar bölümü, geçen periyoda nazaran yüzde 11 artış göstermiştir. Yüzde 6’lık hisseye sahip gayrimenkul dalı de geçen periyoda nazaran yüzde 11 azalma göstermiştir. Finansman dalımızda yeni süreçlerinin yüzde 89’u taşıt kredisi, yüzde 11’i mikro kredilerden oluşmuştur. Geçen yılın birebir periyodunda ise taşıt kredileri oranı yüzde 75, mikro krediler ise yüzde 25 düzeylerindeydi. Mikro kredilerdeki yüzde 14’lük azalma, ticari taşıt kredilerine yüzde 12’lik artış, ferdi taşıt kredilerine yüzde 2’lik artış olarak yansımıştır.”

Eke, 3 dalın takipteki alacaklar oranlarında geçen yılın birebir periyoduna nazaran finansal kiralama bölümünde 1,9, faktoringde 1,6, finansmanda ise 4,6 puan güzelleşme sağlandığını aktardı.