Bankacılıkta çalışan sayısı azaldı

Bankacılık sisteminde çalışan sayısı, mart 2021 itibariyle mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarında 185.981 kişi oldu. Çalışan sayısı bir evvelki çeyreğe nazaran 632 kişi, bir evvelki yılın tıpkı devrine nazaran ise 2.183 kişi azaldı.

Şube sayısı da bir evvelki çeyreğe nazaran 19 adet, bir evvelki yılın birebir devrine nazaran ise 237 adet azalmıştır.

Türkiye Bankalar Birliği’nden yapılan açıklama şu formda:

“Bankacılık sisteminde 54 banka faaliyet göstermektedir. Mevduat bankaları 34, kalkınma ve yatırım bankaları 14, iştirak bankaları 6 tanedir.

Çalışan sayısı bir evvelki çeyreğe nazaran 632 kişi, bir evvelki yılın birebir periyoduna nazaran ise 2.183 kişi (yüzde 1,2 oranında) azalmıştır.

Cinsiyet ve eğitim durumuna nazaran çalışan sayısı

Bankacılık bölümünde bayan çalışan oranı yüzde 50,4, erkek çalışan oranı ise yüzde 49,6’dır.

2021 Mart ayı itibariyle, çalışanların yüzde 78’i yükseköğretim kurumları mezunu, yüzde 8’i ise yüksek lisans ve doktora yapmış olanlardan oluşmaktadır. Bu oran orta öğretim için yüzde 13’tür.

Şube sayısı

Şube sayısı mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarında 9.924’tür.

Şube sayısı, bir evvelki çeyreğe nazaran 19 adet, bir evvelki yılın birebir devrine nazaran ise 237 adet azalmıştır.

Mart 2021 ayında mevduat bankalarında banka başına ortalama şube sayısı 290 olmuştur.

Şube dışı alternatif dağıtım kanallarının gelişmesi, taşınabilir bankacılık hizmetlerine olan talebin artması ve birtakım hizmetlerin dayanak hizmeti kuruluşlarından temin edilmesi; şube ve çalışan sayısını etkilemektedir.

Mart 2021 ayı prestijiyle, 100.000 bireye düşen çalışan sayısı 221 olmuştur. 100.000 şahsa düşen şube sayısı ise 12’dir.”