Bütçe ağustosta fazla verdi, toplamda açık sürüyor!

Merkezi yönetim bütçesi Ağustos ayında 40 milyar 837 milyon TL fazla verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

“2021 yılı Ağustos ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 105,7 milyar TL, bütçe gelirleri 146,5 milyar TL ve bütçe fazlası 40,8 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 92 milyar TL ve faiz dışı fazla ise 54,5 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

Merkezi yönetim bütçesi 2020 yılı Ağustos ayında 28 milyar 220 milyon TL fazla vermiş iken 2021 yılı Ağustos ayında 40 milyar 837 milyon TL fazla vermiştir.

2020 yılı Ağustos ayında 40 milyar 122 milyon TL Faiz dışı fazla verilmiş iken 2021 yılı Ağustos ayında 54 milyar 494 milyon TL faiz dışı fazla verilmiştir.

BÜTÇE GİDERLERİ

Merkezi yönetim bütçe giderleri Ağustos ayı itibarıyla 105 milyar 703 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Faiz harcamaları 13 milyar 657 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 92 milyar 46 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

2021 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 1 trilyon 346 milyar 139 milyon TL ödenekten Ağustos ayında 105 milyar 703 milyon TL gider gerçekleştirilmiştir. Geçen yılın aynı ayında ise 80 milyar 345 milyon TL harcama yapılmıştır.

Ağustos ayı bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31,6 oranında artmıştır. Giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2020 yılında yüzde 7,3 iken 2021 yılında yüzde 7,9 olmuştur.

Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34,5 oranında artarak 92 milyar 46 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2020 yılında yüzde 7,2 iken 2021 yılında yüzde 7,9 olmuştur.

BÜTÇE GELİRLERİ

Merkezi yönetim bütçe gelirleri Ağustos ayı itibarıyla 146 milyar 539 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Vergi gelirleri 131 milyar 121 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 12 milyar 264 milyon TL olmuştur.

2020 yılı Ağustos ayında bütçe gelirleri 108 milyar 566 milyon TL iken 2021 yılının aynı ayında yüzde 35 oranında artarak 146 milyar 539 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Bütçe tahminine göre bütçe gelirlerinin Ağustos ayı gerçekleşme oranı 2020 yılında yüzde 11,3 iken 2021 yılında yüzde 13,3 olmuştur.

2021 yılı Ağustos ayı vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33,2 oranında artarak 131 milyar 121 milyon TL olmuştur.

Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı ise 2020 yılında yüzde 12,5 iken 2021 yılında yüzde 14,2 olmuştur.”

OCAK-AĞUSTOS DÖNEMİ

Merkezi yönetim bütçesi Ocak-Ağustos döneminde 37 milyar 507 milyon TL  açık verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

“2021 yılı Ocak-Ağustos döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 910,1 milyar TL, bütçe gelirleri 872,6 milyar TL ve bütçe açığı 37,5 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 782 milyar TL ve faiz dışı fazla ise 90,7 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

Merkezi yönetim bütçesi 2020 yılı Ocak-Ağustos döneminde 110 milyar 926 milyon TL açık vermiş iken 2021 yılı Ocak-Ağustos döneminde 37 milyar 507 milyon TL açık vermiştir.

2020 yılı Ocak-Ağustos döneminde 19 milyar 312 milyon TL faiz dışı açık verilmiş iken 2021 yılı Ocak Ağustos döneminde 90 milyar 658 milyon TL faiz dışı fazla verilmiştir.

BÜTÇE GİDERLERİ

Merkezi yönetim bütçe giderleri Ocak-Ağustos dönemi itibarıyla 910 milyar 142 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz harcamaları 128 milyar 165 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 781 milyar 978 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

2021 yılı Ocak-Ağustos döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,5 oranında artarak 910 milyar 142 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,7 oranında artarak 781 milyar 978 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Ocak-Ağustos dönemi bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırma bazında bir önceki yıla göre kıyaslamasını gösteren grafik aşağıda yer almaktadır.

BÜTÇE GELİRLERİ

Merkezi yönetim bütçe gelirleri Ocak-Ağustos dönemi itibarıyla 872 milyar 635 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Vergi gelirleri 712 milyar 808 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 136 milyar 355 milyon TL olmuştur.

2020 yılı Ocak-Ağustos döneminde bütçe gelirleri 650 milyar 506 milyon TL iken 2021 yılının aynı döneminde yüzde 34,1 oranında artarak 872 milyar 635 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

2021 yılı Ocak-Ağustos dönemi vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39,7 oranında artarak 712 milyar 808 milyon TL olmuştur.”