CHP’den Merkez Bankası için kanun teklifi

CHP Küme başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç’un imzasını taşıyan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Teklifin münasebetinde, Merkez Bankasının “siyasi tesir ve yönlendirmelerden uzak” bir formda temel hedefi olan fiyat istikrarına odaklanması gerektiği belirtilerek, bütün uygulamaların, Merkez Bankası siyasetlerinin bağımsızlığına olan itimat arttıkça o ülkelerin parasının pahasının istikrarlı bir seyir izlediğini gösterdiğine işaret edildi.

Paranın kıymetinin istikrarlı seyretmesinin düşük enflasyon ve düşük faiz sonucunu doğuracağı kaydedilen münasebette, “Kanun teklifiyle Merkez Bankasının, 2001 krizinden çıkılmasında kıymetli bir fonksiyon görmesini sağlayan türel statüyü yine kazanması, para siyasetini temeli olmayan önermeler yerine, ülke ve dünya iktisadının gerçeklerine nazaran bağımsız halde oluşturan, uygulayan ve hesabını veren bir yapıya kavuşturulması amaçlanmıştır.” sözüne yer verildi.

Teklifin kanunlaşması halinde, Merkez Bankasının hükümetle bağı yalnızca cumhurbaşkanı aracılığıyla sağlanacak; Merkez Bankasındaki Banka Meclisi üyeleri özel bir kanuna dayanmayan rastgele bir resmi ve özel vazife üstlenemeyecek; Merkez Bankası liderinin görevlendirilmesi ve misyondan alınması Merkez Bankası Kanunu’nda belirlenen kurallara nazaran yapılacak ve vazife mühleti 5 yıla çıkarılacak; Merkez Bankası lideri özel bir kanuna dayanmayan rastgele bir resmi ve özel misyon üstlenemeyecek; Merkez Bankası lider yardımcılarının atanmasında da Merkez Bankası kanunundaki kurallara uygunluk şartı aranacak ve bu hususta Merkez Bankası lideri yetkili olacak.

Düzenlemeyle, Merkez Bankasının reeskonta kabul edeceği ticari senet ve vesikaların üç imza taşıması ve vadelerine en fazla 120 gün kalmış olma şartı getirilmesi; bankanın yıllık safi karından yüzde 20 oranında ihtiyat akçesi ayırmasının sağlanması ve birikmiş ihtiyat akçesinin Hazineye aktarılmasına ait uygulamanın kaldırılması da öngörülüyor.