Çimsa, 174 milyon TL net kar açıkladı

Sabancı Holding iştiraki Çimsa, bu yılın birinci çeyreğinde satış gelirlerini bir evvelki yılın tıpkı devrine nazaran 2 kat artırdı.

Geçen yılın birinci çeyreğinde 327 milyon TL satış geliri ve 14 milyon TL net ziyan açıklayan Çimsa, bu yılın birinci çeyreğinde ise 639 milyon TL satış geliri ve 174 milyon TL net kar açıkladı.

Çimsa olarak 2021 yılına başarılı bir giriş yaptıklarını söyleyen Çimsa Genel Müdürü Umut Zenar, “İlk çeyrekte bilhassa yurtiçinde gerçekleşen güçlü talep karlılığa değerli katkı sağladı. Yurtiçi pazardaki büyümenin yanı sıra ihracat piyasalarındaki etkinliğimizi de sürdürdük. 65’ten fazla ülkeye beyaz çimento ihraç ederek, memleketler arası üretici kimliğimizi her geçen gün daha da güçlendiriyoruz. Global piyasalara ihracat yapma kapasitesi, güçlü pazarlama ağı ve son yıllarda hayata geçirdiği yatırımların sonucunda artan beyaz çimento kapasitesi ile yurt dışı pazarların yanı sıra iç piyasada da etkinliğimizi arttırmaya devam ediyoruz. Birinci çeyrekte aldığımız sonuçlar da bunun bir göstergesi. Önümüzdeki periyotta eser ve hizmetlerimizle hem dalın hem de ülke ekonomimizin gelişimine katkı sunmayı sürdüreceğiz.” dedi.

Atık kullanım oranını iki katına çıkaracak

Dijital çağa ayak uydururken, teknolojiyi en verimli formda kullandıklarını ve sürdürülebilir bir geleceğe katkı sunmaya çaba ettiklerini belirten Umut Zenar, “Yatırımlarımızı gerçekleştirirken, eser ve hizmet geliştirme uygulamalarını kurgularken, toplumsal ve çevresel faktörleri göz önünde bulunduruyoruz. Bu kapsamda Çimsa olarak atık kullanımı konusunda önemli bir amaç koyduk. Fabrikalarımızda farklı kesimlerden tedarik ettiğimiz atıkları, dönüştürüyor ve güç gereksinimimizi karşılıyoruz. Yıllık atık kullanım oranlarımızı yaklaşık 2 katına çıkararak sürdürülebilirliğe sağladığımız katkıyı artırmayı hedefliyoruz.” halinde konuştu.