Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Prens Bin Selman görüştü: İkili ilişkilerde yeni bir dönem başlayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki baş başa görüşmesi yaklaşık 2 saat sürdü.

Görüşme sonrası Türkiye ve Suudi Arabistan imzasıyla ortak bildiri yayımlandı. Bildiride, “Görüşmelerde, siyasi, ekonomik, askeri, güvenlik dahil, ikili bağlantılarda yeni iş birliği devrinin başlamasına yönelik kararlılık vurgulandı” denildi.

Türkiye ve Suudi Arabistan ortasında ortak bildiri yayımlandı.

“Taraflar, karşılıklı ticaretin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi imkanlarını, iki ülke ortasındaki karşılıklı ticaretin kolaylaştırılmasını ve önündeki zorlukların üstesinden gelinmesini, yatırım fırsatlarının araştırılması ve çeşitli alanlarda somut iştiraklere dönüştürülmesi için iki ülkenin kamu ve özel bölümündeki bağlantının artırılmasını ele aldılar.

Taraflar G-20 üyeleri olarak, iki ülkenin büyük ekonomik potansiyelini ve Suudi Arabistan’ın 2030 Vizyonu’nun yatırım, ticaret, turizm, kalkınma, sanayi, madencilik, inşaat projeleri, ulaşım-altyapı (müteahhitlik dahil), tarım, besin güvenliği, sıhhat, iletişim-bilgi teknolojisi alanları, medya ve spor alanlarında sunduğu fırsatları vurguladı, Suudi-Türk Uyum Kurulu’nun çalışmalarını aktifleştirme, ortak ilgi hususlarında işbirliği ve uyum düzeyini yükseltme ve iki ülke uzmanları ortasında deneyim paylaşımı bahisleri üzerinde çalışma konusunda mutabakata vardı.

Türkiye-KİK Hür Ticaret Mutabakatı müzakerelerinin değerine değinildi

Türkiye-Körfez İşbirliği Konseyi’nin (KİK) 13 Ekim 2016 tarihli 5. Bakanlar Toplantısı Ortak Beyanatı’na atıfla, Türkiye-KİK Özgür Ticaret Mutabakatı müzakerelerinin ehemmiyetine değindiler.

Taraflar, güç alanında bilhassa petrol ve rafinerisi, petrokimya, güç verimliliği, elektrik, yenilenebilir güç, inovasyon, hidrokarbon kaynakları için pak teknolojiler, hidrojen de dahil olmak üzere düşük karbonlu yakıtlar alanlarında işbirliği yapma beklentilerini; güç dalı ve ilgili tedarik zincirlerinin yerelleştirilmesi ve bu alanlarda ilgili projeler geliştirilmesi konuları üzerinde çalışılması dileğini tabir ettiler.

Taraflar, yapay zekâ, dijital teknolojiler ve akıllı kentler alanlarında üretim ve yatırım iştiraklerinin geliştirilmesi ve bu alanlarda faaliyet gösteren özel dal aktörlerinin işbirliğine teşvik edilmeleri konularında görüş birliğine vardılar.
Taraflar, iklim değişikliği ve etraf kaynaklı sınamalarla çaba konusundaki kararlılıklarını vurgulamış ve bu alanlarda iş birliğini artırma konusunda mutabık kaldılar.

Türk tarafı, Suudi Arabistan girişimcilik ekosisteminde faaliyet gösteren yatırım fonlarını Türkiye’deki startup’lara yatırım yapmaya ve onlarla iştirakler kurmaya davet etti.

Taraflar, “Türk Standartları Enstitüsü” (TSE) ile Suudi Arabistan Standartlar, Metroloji ve Kalite Teşkilatı (SASO) ortasındaki münasebetlerin ilgili iki kurum ortasında imzalanan iş birliği muahedeleri çerçevesinde güçlendirilmesi ve sürdürülmesi konusunda mutabık kaldılar.

Her iki taraf, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Kral Abdülaziz Bilim ve Teknoloji Kenti (KACST) ortasında 2016 yılında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde bilim insanlarının karşılıklı ziyaretleri konusunda mutabık kaldı.

Taraflar, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme Yönetimi Başkanlığı (KOSGEB) ile Suudi Arabistan KOBİ Otoritesi (SMEA) ortasında iş birliği faaliyetlerinin güçlendirilmesi ve geliştirilmesi gerektiğini vurgulamışlardır.

Turizmle ilgili ortak faaliyetlerin teşvik edilmesinin ehemmiyeti vurgulandı

Taraflar, savunma konusunda iki ülkenin çıkarlarına hizmet edecek ve bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanmasına katkıda bulunacak formda savunma iş birliği alanlarında iki ülke ortasında imzalanan mutabakatların faal hale getirilmesi konusunda mutabık kalmışlardır.

İki taraf, isimli işbirliğini geliştirme; hukuksal ve isimli alanlardaki uzmanlar ortasında deneyim paylaşımı konusunda mutabık kalmışlardır.

Taraflar, turizm alanında işbirliğinin ve iki ülke ortasındaki turizm hareketinin geliştirilmesinin, her iki ülkenin turizm potansiyelinin araştırılmasının, ayrıyeten turizm kesimine ve gelişimine yarar sağlayan sürdürülebilir turizmle ilgili ortak faaliyetlerin teşvik edilmesinin ehemmiyetini vurguladı.

Taraflar, ulusal sivil havacılık otoriteleri ortasında işbirliğinin güçlendirilmesinin, havayollarının operasyonları için idari prosedürlerin kolaylaştırılmasının ve iki ülke ortasındaki uçuş sayısının artırılmasının değerinin altını çizdi.

Taraflar, sıhhat alanında iki ülke ortasındaki mevcut işbirliğini geliştirme kararlılıklarını vurgulamışlar ve sıhhat yatırımları alanında iş birliği fırsatlarının araştırılması konusunda mutabık kaldı.

Bölgesel mevzularda da istişare ve iş birliğinin derinleştirilmesi kararlaştırıldı

Suudi tarafı, Riyad’ın EXPO 2030 adaylığına Türkiye’nin verdiği takviyeden dolayı şükranlarını tabir etti.

Taraflar, iki ülkenin ve halklarının çıkarları doğrultusunda bölgenin istikrar ve huzurunun güçlendirilmesi için, bölgesel mevzularda da istişare ve iş birliğinin derinleştirilmesini kararlaştırdı.

İki ülke iş birliğini geliştirerek sürdürecek

Veliaht Prens ve Başbakan Yardımcısı Prens Muhammed bin Salman bin Abdülaziz Al Saud, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın nazik konut sahipliğinden ve ziyaretleri sırasında kendisine ve heyetine gösterilen yakınlık ve muhabbetten dolayı şükranlarını lisana getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, COVID salgınının neden olduğu zorluklara karşın 2021 yılında Hac düzenleme gayretlerinden ve iki kutsal caminin hizmetkarının hacılara ve ziyaretçilere hizmet etme eforlarından dolayı takdirlerini ve bu yıl Hac ve Umre’nin yine başlamasından duyduğu memnuniyeti lisana getirdi; İki Kutsal Caminin Hizmetkarı Kral Selman bin Abdulaziz Al Saud ve Prens Muhammed bin Selman bin Abdulaziz Al Saud’a bu bahisteki eforlarından dolayı teşekkür etti.

Görüşmenin sonunda taraflar, iki ülkenin ve halklarının ortak çıkarlarına katkıda bulunacak ve tüm bölümlere yarar sağlayacak biçimde, bölgenin geleceğine hizmet etmek için tarihi kardeşlik temelinde iş birliğini geliştirerek sürdürme kararlılıklarını vurgulamışlardır.