Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, MESS üyeleriyle bir araya geldi

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası’nın (MESS) düzenlediği “Dijitalleşme ve Gençlerimizin Geleceğine Yatırım” başlıklı webinara katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, gençlerin geleceği için dijitaleşmeye yatırımın değerine dikkat çekti.

Bilgi ve irtibat teknolojilerinin sunduğu fırsatlarla toplumsal gereksinimlerin süratle dönüşmeye başladığını aktaran Oktay, “Teknolojik gelişmelere bağlı olarak gerçekleşen dijitalleşme ile tarım, sıhhat, irtibat, eğitim, haberleşme, finans ve ulaştırma üzere pek çok alanda oluşan yeni normaller, kurumları ve işletmeleri çok daha aktif faaliyetler sunmaya yönlendirmiştir.” dedi.

Yaşanan dönüşümün hem kamu hem de özel dalın randımanını yükseltmek, kullanıcı/müşteri tecrübesini artırmak ve insan kaynaklarından mümkün olan en uygun biçimde faydalanmak için dijitalleşme sürecini benimsemeye yönelttiğini belirten Oktay, “Bugün hem üretim süreçlerinde hem de kamunun aksiyon ve süreçlerinde ‘dijitalleşme’, süreçleri kolaylaştıran bir seçenek değil, devamlılığı sağlayan bir mecburilik haline gelmiştir. Elbette iş yalnızca ticari faaliyetleri ya da birtakım süreçleri, süreçleri dijital ortama taşımakla bitmiyor. Yarının teknolojisi bugün, burada diyebilmek için dijital düşünerek dijital olgunluğu konuşuyor olmalıyız.” tabirlerini kullandı.

“Türkiye’de iş yapma kolaylığını artırmaya odaklandık”

Kamuda dijitalleşme çalışmalarının vatandaş odaklı bir yaklaşımla ilerlediğini söyleyen Oktay, “Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıran dijital uygulamaları hayata geçirmenin yanı sıra bilhassa iş dünyasına yönelik bürokrasinin azaltılmasına ve dijital kamu uygulamaları yoluyla Türkiye’de iş yapma kolaylığını artırmaya odaklandık.” diye konuştu.

Tüm girişimcilerin kamuyla olan işlerini kolaylaştıracak adımlar kapsamında, konkordato ile vergi ve harç ödeme süreçlerinin hızlandırılmasını temin etmek üzere bir kanun taslağı hazırladıklarını ve Meclise sunduklarını bildiren Oktay, şunları kaydetti: “Böylece işletmelerin modül kesim yerine bir bütün halinde satılması ve işletme sahiplerinin ekonomik kayıplarının en aza indirgenmesi sağlanabilecek. Ayrıyeten bilhassa vergi ve harç ödeme noktasında vatandaşın tek bir kurumla muhatap olması ve birtakım süreçlerin resen yapılması üzere kıymetli yenilikler de gelmiş olacak. Aldığımız güzelleştirme kararlarının uygulamaya geçmesiyle hem işletmelerimiz için bürokrasiyi daha da azaltacak hem de İş Yapma Kolaylığı Endeksindeki başarımızı tekrar ivmelendireceğiz.”

Temel öncelik, sanayi altyapısını dijital dönüşümle güçlendirmek

Türkiye’nin, güçlü sanayi altyapısını dijital dönüşümle daha rekabetçi bir hale getirmenin temel önceliklerinden birisi olduğunu lisana getiren Oktay, şunları kaydetti: “Bu önceliğimize ait stratejilerimiz 11’inci Kalkınma Planından 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejimize kadar tüm siyaset dokümanlarımızda uyumlu ve tamamlayıcı halde yer almış durumdadır ve amacımız nettir. Tüm bölümlerde dijital dönüşümü sağlamış, kamuda ve özel kesimde kurumsal kaliteyi artırmış bir Türkiye. Bu amacımıza sizlerle ulaşacağız. Bu gayemize dinamik genç nüfusumuzla, nitelikli bilgi üreten akademi dünyamızla ulaşacağız. Bu maksadımıza salgının oluşturduğu koşulları fırsata çevirerek proaktif iş dünyamızla, vizyoner sivil toplum kuruluşlarımızla ve inisiyatif alan meslek örgütleriyle, sendikalarla ulaşacağız.”

İmalat endüstrinde dijital dönüşümü teşvik etmek üzere KOSGEB’in özel bir program yürüttüğünü de aktaran Oktay, şunları söyledi: “200 milyon liralık bir yatırımla MESS Teknoloji Merkezi üzere gurur vesilesi bir merkezi ülkemize kazandıran, istihdama, üretime ve kalkınmaya salgın kaidelerinde bile kesintisiz sahip çıkan Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası üyesi, öncü sanayicilerimize güveniyor, birlikte daha çok muvaffakiyet öyküsü yazacağımıza inanıyorum. Gençlerimiz için dijital dönüşüm odaklı yapacağımız en büyük yatırım, Türkiye’nin potansiyeline inanarak birlikte attığımız temeller ve dönüşüme yönelik ortaya koyduğumuz seferberlik ruhu olacaktır.”

“Küresel yatırımlar dijitalleşme ile evriliyor”

Toplantıda konuşan MESS İdare Şurası Lideri Özgür Burak Akkol çabucak her ülke ve şirketin dijitalleşmeye ayak uydurmak için orta ve uzun vadeli planlar yaptığını aktardı. Salgının, dijitalleşmeyi günümüzün en öncelikli gereksinimi haline getirdiğini belirtten Akkol, “Çığır açan teknolojiler ve dijitale yatırım ile bugünümüz ve geleceğimiz süratle şekilleniyor. Global dijitalleşme yatırımlarının 2023 yılında 6,8 Trilyon dolara ulaşacağı hesaplanıyor. Gelecek yıl global ekonomin %65’inin, şirket süreçlerinin yüzde 70’inin dijitalleşmesi bekleniyor. Hakikaten, bunu başarmış şirketlerin yeni iş fırsatı yakalama ihtimali yüzde 85 artıyor.” dedi.