E-ticaretin ekonomideki payı yüzde 8’den yüzde 20’ye çıktı

Türkiye Kargo, Kurye ve Lojistik İşletmecileri Derneği (KARİD) ve INPPES Fuarcılık’ın düzenlediği Post & Parcel Memleketler arası Zirvesi’nde (PPIS), süratli ve dinamik bir büyüme sergileyen kargo kurye bölümünün, milletlerarası ticarette hub noktası olmasını sağlayacak adımlar masaya yatırıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, Bilgi Teknolojileri ve Bağlantı Kurumu Lideri Ömer Abdullah Karagözoğlu, KARİD Lideri Fatih Önyol doruğun değerli iştirakçileri ortasında yer aldı.

E-ticaret dalının pandemi devrindeki süratli yükselişine dikkat çeken Türkiye KARİD Lider Yardımcısı, PPIS Tertip Komitesi Lideri ve Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın, kargo dalının kuruluşu prestijiyle B2B iş akışı üzerine kurulmuş bir yapısı bulunurken, günümüzde e-ticaretin kesime tesiriyle dalın vazife ve rolünün değiştiğini vurguladı. Pandemi periyodunda BTK’nın sağladığı takviyeyle yapısal manada birçok değişikliği süratlice hayata geçirerek beklentilere karşılık verebildiklerini aktaran Ayyarkın, bölümün günlük süreç hacminin 4-5 kat arttığı pandemi devrinde, müşteri entegrasyonu ve vakti yeterli yönetebilmek için otomasyon dayanağı sunduklarını söz etti. Ayyarkın kelamlarına şöyle devam etti: “E-ticaret dalı Türkiye ekonomisindeki yerini yüzde 8’den yüzde 20’ye tırmandırdı. Kargo dalı olarak bu manalı seyahatte alt yapı, yapay zeka, otomasyon yatırımlarını yaparak misyonumuzu gerçekleştiriyoruz. Geçmişte tedarikçilerimizle yurt dışındaki etkinliklerde bir ortaya gelirken INPPES Fuarcılık’ın bizlere 2 yıl evvel sunduğu PPIS aktifliğini birlikte geliştirerek bugün sizlerle buluşturduk. Aktifliğin Türkiye iktisadına çok manalı bir katkı sağlayacağını düşünüyoruz.”

“Avrupa, Ortadoğu, Yakın Asya ve Kuzey Afrika’nın kargo merkezi olacağız”

KARİD Lideri Fatih Önyol da, kargo, kurye ve lojistik dalında 230 binin üzerinde bireye istihdam sağlandığını söyledi. “Sektör temsilcilerimizin günlük ortalama adres ziyareti 17 milyon 250 bin. Her gün 57 bin 500 araçla 9 milyon 200 bin kilometre yol kat ediyoruz” diyen Önyol, “Pandemi devrinde çok süratli bir ivme kat eden e-ticaret bölümünün bu büyümesine karşılık verecek altyapı hazırlıklarına sahiptik. Temassız teslimat, kargo dolapları ve gel-al sistemi ile çalışan esnaf modelini süratle devreye soktuk ve büyümenin önünü açtık. Kesim olarak pandemi periyodunda yaklaşık 10 milyar TL yatırım yaptık. Pandeminin başında yaşanan süratli büyüme ivmesi nizamlı seyreden bir büyümeye dönüştü. Artık maksadımız; ticaretin ve ihracatın önünü açmak ve bölümümüz açısından memleketler arası ticarette hub noktası olmamızı sağlayacak adımları atmak. Önümüzdeki birkaç yıl içinde yalnızca Avrupa’nın değil, Ortadoğu’nun, Yakın Asya’nın ve Kuzey Afrika’nın ticaret ve kargo merkezi haline ülkemiz gelecek. Bu yıl birinci sefer yapılan ve klâsik hale getirmeyi hedefl ediğimiz PPIS etkinliğinde hem kamunun hem tedarikçilerimizin hem e-ticaret firmalarımızı hem otomasyon firmalarımızı bir ortaya getirmenin sağladığı sinerjiyle bölümümüzün önünü açmayı hedefl iyoruz.”

“Afet Lojistiği son derece önemli”

Doruğa çevrimiçi katılan PTT AŞ. Genel Müdürü Sayın Hakan Gülten de “E-ticaretin hayatımıza girmesi ve nakdî hacminin büyümesi, birinci olarak lojistik kesiminde yansımasını gösterdi” dedi. Dalın tedarikçiler ortasında bir köprü vazifesi üstlendiğini vurgulayan Gülten, “Bugün hepimizin bildiğ i üzere son tüketiciye kadar mal ve hizmet sağ lanmasına aracılık ediyor. Biz de bugün 35 milyon eser ve 15 milyon üyesi ile faaliyetlerini sürdüren PttAVM sitemiz ile e-ticaret alanında da baş arılı çalış malara imza atıyoruz. Ayrıyeten yurt dış ı iş birlikleri kurarak yerli eserlerimizin yabancı pazarlardaki müş – terilerle buluş masına aracılık ediyor ve ülkemizin ihracat hedefl erine katkı sağ lıyoruz. Kesimimizin değeri doğal ki yalnızca ticari faaliyetlerin yürütülmesi ile sonlu olmayıp besin, ilaç, insani yardım gereçleri üzere hayatın devamlılığ ını sağ layan kritik gönderilerin de süratli ve sağ lıklı bir biçimde alıcılarına ulaş tırılmasını kapsıyor. Öte yandan, doğ al afetler de göz önünde bulundurulduğ unda “Afet Lojistiğ i” konusu da büyük ehemmiyet arz ediyor. PTT olarak bu alanda da AFAD ile yaptığ ımız iş birliğ i kapsamında AFAD’a ilişkin 27 deponun ve 53 cep deposunun iş letmesini, depolarda bulunan ekipmanların bakım ve denetimlerini, acil durumlarda 7/24 olarak istenen malzemenin tekrar istenen yere sevk edilmesi misyonlarını üstlendik.”

Posta gönderileri 100 milyonu aştı

Dünyada yaklaşık 4,7 milyar internet kullanıcısının olduğunu kaydeden Bilgi Teknolojileri ve Bağlantı Kurumu Lideri Ömer Abdullah Karagözoğlu, “16-64 yaş ortası nüfusun yaklaşık yüzde 76’sı e-ticaret yolu ile alışveriş yapıyor. Bu durum beraberinde tesirli bir nakliyecilik sistemine olan gereksinimi da ortaya çıkardı. Tüm dünyada e-ticarete olan talebin artması ile 2020 yılı sonu prestijiyle global posta kesiminin büyüklüğü 442 milyar Euro’yu aştı. Ülkemizde ise 2021 yılı içerisinde posta bölümünün gelirleri 15 milyar TL’yi aşarak, 100 milyonu geçen haberleşme ve posta gönderisi sahiplerine ulaştırıldı. Yakın gelecekte taşımaların drone ve otonom araçlarla yapılacağı düşünüldüğünde, günümüzde firmaların robotik sistemler ve dijital tahlillerden yararlanması bir mecburiyet olarak karşımıza çıkıyor” dedi.