Elektrikte KDV’nin yüzde 1’e indirilmesi için kanun teklifi

CHP Küme Başkanvekili Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç tarafından hazırlanan “Elektrik Piyasası Kanunu ile Birtakım Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Ait Kanun Teklifi”, TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Toplam 5 husustan oluşan kanun teklifi ile KDV’nin indirilmesi ve elektrik faturalarındaki ek yüklerin hafifletilmesi amaçlandı.

Teklifin münasebetinde, Türkiye’nin konutlarda kullanılan elektrik dikkate alındığında Avrupa ülkeleri ortasında elektriği en değerliye kullanan ülke olduğuna dikkat çekildi ve “Türkiye’de elektrik tüketim bedeline ek olarak, TRT Hissesi, Güç Fonu, Elektrik Tüketim Vergisi ve KDV ödenmektedir. Fiili Tek Adam Rejimi’nin başladığı 2014 yılından 2021 yılına dek, son 7 yılda, hanelerde kullanılan elektrik yüzde 120 zamlanmış, 2014’te ortalama 100 TL ödenen bir fatura 2021 başında yaklaşık 220’TL’ye yükselmiştir.” denildi.

“Aylık gelirin yüzde 20’si elektrik ve doğal gaza”

Minimum fiyatla geçinmeye çalışan bir ailenin aylık gelirinin yaklaşık yüzde 20’sini elektrik ve doğal gaza ayırdığı belirtilen münasebette, “Toplum konuta kapanıyorsa, toplumsal devlet kaynaklarını açmalıdır. Bugüne dek karar verilen kısmi ve tam kapanma kararları, beraberinde tatmin edici ve ziyanları telafi edici mali düzenlemeleri içermemiş, toplumun farklı bölümlerinin geleceğe dönük korkularını, hane borçluluk oranını artırmıştır. Elektrik dağıtım şirketlerine salgın devirlerinde de sağlanan kolaylıklar ve desteklemeler, alım gücü düşen hane halklarından esirgenmiş, ülkemiz OECD ülkeleri ortasında COVID-19 salgını sürecinde ulusal gelirinden nakit dayanağı ayıran ülkeler ortasında son sıralarda yer almıştır.” sözlerine yer verildi.