‘Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmetleri’ kolunda düzenleme

“Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmetleri” kolunda düzenlemeye gidildi.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren düzenleme ile Kamu Vazifelileri Sendikaları ve Toplu Kontrat Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine Ait Yönetmelik’te değişikliğe gidildi.

Yönetmelikteki “Aile, Çalışma ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığı” ibareleri “Çalışma ve Toplumsal Güvenlik Bakanlığı” olarak değiştirilirken, tıpkı yönetmeliğin ekinde yer alan “Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmetleri” kolunda düzenleme yapıldı.

“Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü Başkanlığı”, “Ulusal Bor Araştırma Enstitisü Başkanlığı”, “Türkiye Atom Gücü Kurumu Başkanlığı,” ibareleri yürürlükten kaldırılırken, TSE, Türkiye Uzay Ajansı ile Türkiye Güç, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu, bu hizmet koluna eklendi.