Enerjide yurt dışı üretici fiyatı yüzde 210 arttı

Yurt dışı üretici fiyatlarında artış nisan ayında sürat keserek devam etti. TÜİK bilgilerine nazaran; martta aylık yüzde 7,45 artan yurt dışı üretici fiyatları nisanda yüzde 7,14’e geriledi. Yıllık artış suratı ise marttaki yüzde 35,17’den yüzde 35,31’e sonlu yükseliş gösterdi. Dallar içerisinde güç, yüzde 210 artışla öne çıktı.

Endüstrinin iki bölümünün yıllık değişimlerine bakıldığında madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 36,54, imalatta yüzde 35,29 yükseliş görüldü.

Ana sanayi kümelerinin yıllık değişimleri dikkate alındığında ise orta malında yüzde 40,65, sağlam tüketim malında yüzde 32,83, dayanıksız tüketim malında yüzde 28,10, güçte yüzde 209,98, sermaye malında yüzde 25,98 yükseliş dikkati çekti.

Endüstrinin iki bölümünün aylık değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 7,29, imalatta yüzde 7,14 artış olarak belirlendi.

Ana sanayi kümelerinin aylık değişimleri, orta malında yüzde 8,89, güçlü tüketim malında yüzde 6,92, dayanıksız tüketim malında yüzde 5,71, güçte yüzde 7,05, sermaye malında yüzde 6,03 yükseliş olarak kaydedildi.

YD-ÜFE bölümlerinden öteki ulaşım araçları yüzde 17,66, temel eczacılık eserleri ve müstahzarları yüzde 19,35, basım ve kayıt hizmetleri yüzde 20,49 ile endekslerin en az arttığı alt bölümler oldu. Buna karşılık kok ve rafine petrol eserleri yüzde 209,98, metal cevherleri yüzde 56,39, ana metaller yüzde 51,60 ile endekslerin en fazla arttığı alt kesimler olarak hesaplandı.

Aylık bazdaki değişimlere bakıldığında ise YD-ÜFE bölümlerinden giysi eşyası yüzde 4,38, basım ve kayıt hizmetleri yüzde 4,65, deri ve ilgili eserler yüzde 4,75 ile endekslerin en az arttığı alt bölümler oldu. Buna karşılık kimyasallar ve kimyasal eserler yüzde 10,86, fabrikasyon metal eserler (makine ve ekipmanlar hariç) yüzde 9,81, ana metaller yüzde 9,13 ile endeksin en çok arttığı alt bölümler olarak kayıtlara geçti.