Fındık zararlıları ile mücadelede yeni seferberlik

Türkiye’nin en kıymetli ziraî ihraç eserlerinden fındıkta zararlılar ve hastalıklarla uğraş için üreticilere 600 bin bilgilendirme broşürü ile 2 bin afişin dağıtılmaya başlandığı bildirildi.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Lideri Edip Sevinç ile İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Lideri Ali Haydar Gören tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, mevcut dikili alanlarda yapılacak uygulamalarla fındıkta üretimin, hasebiyle elde edilecek gelirin artırılabileceğine işaret edildi.

Türkiye’nin, dünya fındık üretim ve ihracatında önder pozisyonda bulunduğu lakin verimlilik konusunda iç açıcı bir durumda olmadığı belirtilen açıklamada, eser verimliliğinin, en büyük üretici pozisyonundaki Türkiye’de dekar başına ortalama 80-90 kilogram, İtalya’da 150, ABD’de 285, Gürcistan’da 180, Şili’de 225 ve Azerbaycan’da 130 kilogram civarında olduğu bildirildi.

Bu dezavantajlı durumun farkında olan fındık sanayicisi ve ihracatçılarının bir yandan ihracatın artırılmasına yönelik çalışmalarda bulunurken başka yandan da verimliliği yükseltecek uğraşları misyon saydığı, artan dünya fındık tüketimini Türkiye orijinli fındıklarla karşılamak ve rakiplere üstünlük sağlamanın lakin bu yolla mümkün olacağı söz edildi.

Bu yoldaki en büyük çalışmanın Fındık Araştırma Enstitüsü bünyesinde fidan üretimi için doku kültürü laboratuvarı kurulmasını sağlamak olduğuna işaret edilen açıklamada, hem üretici taleplerini karşılayacak hem de hastalıklardan ari ve zirai dona güçlü fındık fidanı üretiminin yaygınlaştırılmasının burada temin edileceği vurgulandı.

Açıklamada, randıman ve kalitenin artırılması için Tarım ve Orman Vilayet Müdürlükleri ile iş birliği yapılarak çiftçilere, budama, bahçelerin gençleştirilmesi, hastalık ve zararlılarla gayret konusunda yerinde eğitimler verildiği, TÜBİTAK ve Fındık Araştırma Enstitüsü ile bölge üniversiteleri tarafından yürütülen bilimsel projelere maddi ve manevi manada takviye sağlandığı bildirildi.

150’den fazla ülkeye ihracat

Üreticilerin son yıllarda bahçeleriyle daha çok ilgilendiklerinin gerek rekoltenin artması gerekse kalitenin yükselmesiyle kendini gösterdiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Bu bağlamda fındık üretim alanlarımızda en sık rastlanan zararlılar olan fındık kurdu ve fındık yeşil kokarcası ile son yıllarda yaygın bir hastalık olan külleme başta olmak üzere bitkisel ziyanlı ve hastalıklara karşı hakikat bilgi ve metotlarla ve bilhassa yanlışsız vakitte uğraş edilmelidir. Bu çaba verimliliğin artırılmasını sağlayacak ve ülkemizin dünya fındık üretim ve ihracatındaki başkan pozisyonunu müdafaasına da kıymetli katkıda bulunacaktır.”

Fındıkta verimliliğin ve kalitenin artırılmasına yönelik farkındalık yaratmak emeliyle ihracatçı birliklerinin çalışmalarını sürdürdüğü, bu yıl da fındık üretilen tüm vilayet ve ilçelerdeki üreticilere, zararlılar ve hastalıklarla çaba konusunda 600 bin bilgilendirme broşürü ile 2 bin afişin dağıtımına başlandığı bildirildi.

Açıklamada, son 10 dönemde Türkiye’ye net 20 milyar dolar döviz girdisi sağlama başarısı gösteren fındık endüstrici ve ihracatçılarının fındıkta hastalık ve zararlılara karşı topyekun gayret beklediği tabir edildi.