Güvenlik soruşturması teklifi değerlendirmesi: Oylamanın yenilenmesi ilk defa olmuş bir şey değil

TBMM Lideri Mustafa Şentop, İstanbul’da “100. Yıl Perspektifiyle 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu ve Ulusal Egemenlik Sempozyumu”na katıldı.

Sempozyumda açılış konuşmasını yapan Şentop, “Adı konmamış bir anayasa tartışması zati yaşıyoruz. Hükümet sistemi bağlamındaki tartışmalar, kimse ismini söylemiyor lakin esasen anayasa tartışmasıdır.” tabirlerini kullandı.

TBMM Lideri Şentop, güvenlik soruşturması kanun teklifindeki oylama hakkında, ” ‘Bu Meclis’e darbedir’ diye yapılan değerlendirmeler büsbütün cahilce, manipülatif değerlendirmeler.” dedi.

Şentop, “Bir oylama yapılmıştır. Bunun yanlış, değerli bir yanlışlık içerdiğine dair hakikaten iç tüzük çerçevesinde manzaralar incelendi. Buna dair karar başkanlık divanında verildi. Genel Kurul’da yanlışsız bulundu. Bunun üzerine oylama yenilendi. Bu birinci kez olmuş bir şey mi? Hayır.” sözlerini kullandı.

Şentop, “TBMM’de bir kanunun oylanmasıyla ilgili sorun yaşandı. Oylamada oturumu yöneten meclis başkanvekilinin ‘yeterli sayıda kabul olmadığı için kanun teklifinin reddedildiğine’ dair açıklaması oldu. Dün oylama tekrar edildi, hususlara geçilme kararı alındı. Burada bunu pahalandıran kimi şahısların, yapılanın yanlış olduğu istikametinde tabirleri var. Bunların bütünü cehalet mahsulü tabirlerdir. Meclis liderinin genel heyetin işleyişiyle ilgili tek ve kendisine mahsus yetkisi vardır.” dedi.