Halka arz edilen şirketlere vergide indirim geliyor

Borsa İstanbul Hisse Piyasası’nda birinci kez süreç görmek üzere en az yüzde 20 oranında halka arz edilen kurumlar için kurumlar vergisinde 2 puan indirime gidilmesine yönelik teşvikin uygulanmasına dair kuralların yakın vakitte açıklanması bekleniyor.

Gelir Yönetimi Başkanlığı’ndan (GİB) edinilen bilgiye nazaran, geçen yıl yayımlanan 7256 sayılı Kanun’da karar altına alınan kelam konusu düzenlemenin uygulanmasına ait kurum tarafından hazırlanan bildirim taslağı, ilgili kuruluşlardan gelen görüşler dikkate alınarak güncellendi.

Yakında yayınlanması öngörülen bildiri taslağına nazaran, Borsa İstanbul Hisse Piyasası’nda birinci kez süreç görmek üzere en az yüzde 20 oranında halka arz edilen kurumların hisselerinin birinci sefer halka arz edildiği hesap periyodundan başlamak üzere 5 hesap periyoduna ilişkin çıkarlarına kurumlar vergisi oranı 2 puan indirimli uygulanacak.

Bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri, finansman şirketleri, ödeme ve elektronik para kuruluşları, yetkili döviz kuruluşları, varlık idare şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri, emeklilik şirketleri ise indirimli uygulamadan yararlanamayacak.

Kelam konusu indirimli oran uygulamasından faydalanılabilmesi için, hisselerin Borsa İstanbul Hisse Piyasası’nda 17 Kasım 2020’den sonra birinci kere halka arz ediliyor olması ve en az yüzde 20 halka arzın gerçekleştirilmesi gerekecek.

5 hesap devri boyunca ‘en az yüzde 20’ kaidesi korunacak

İndirim, halka arz koşulu sağlandığı süreksiz vergilendirme devrinden itibaren uygulanacak. Halka arzın gerçekleştiği tarihe nazaran geçmiş süreksiz vergilendirme devirlerinde yasal oran üzerinden hesaplanan süreksiz vergiler için düzeltme süreci yapılmayacak.

İndirimli oran uygulamasından yararlanılabilmesi için “en az yüzde 20” oranındaki halka açıklığın, birinci kere halka arzın gerçekleştiği hesap periyodundan itibaren 5 hesap periyodu boyunca korunması gerekecek.

Bu koşulun ihlal edilmesi halinde indirimli vergi oranı uygulaması nedeniyle vaktinde tahakkuk ettirilmemiş vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın gecikme faiziyle tahsil edilecek.

Ayrıyeten bu karar kapsamında, indirimli orandan yararlanan kurumların birinci kez halka arzın gerçekleştiği hesap periyodundan itibaren 5 hesap devri içinde tasfiyeye girmeleri, dönem ya da tam bölünme yoluyla infisah etmeleri halinde de kelam konusu indirim nedeniyle vaktinde tahakkuk ettirilmeyen vergilerin, vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın gecikme faiziyle tahsilatı gerçekleştirilecek.

Kelam konusu indirimli oranda kurumlar vergisi uygulaması, olağan hesap periyodu kullanan mükelleflerin 1 Ocak 2021’den itibaren elde ettikleri yararlarına, özel hesap devri kullanan mükelleflerin ise 2021 takvim yılından itibaren başlayan özel hesap periyotlarında sağladıkları karlarına yönelik olacak.