Ham çelik üretiminde yükseliş sürüyor

Türkiye’nin ham çelik üretimi, COVID-19 salgınının olumsuz tesirlerine karşın mart ayında yıllık bazda yüzde 9,2 artarak 3,4 milyon tona, ocak-mart devrinde de yüzde 9,5 artışla 9,8 milyon tona ulaştı

Türkiye Çelik Üreticileri Derneğinden (TÇÜD) elde edilen bilgiye nazaran, geçen yılın haziran ayından itibaren tekrar artış eğilimine giren ham çelik üretimi, 2021 yılının birinci çeyreğinde de bunu sürdürdü.

Ham çelik üretimi, mart ayında, geçen yılın tıpkı ayına nazaran yüzde 9,2 artışla 3,4 milyon ton, ocak-mart devrinde yüzde 9,5 artarak 9,8 milyon ton oldu.

Kesin mamul tüketimi ise martta yıllık bazda yüzde 14,7 yükselişle, 3,1 milyon ton, yılın birinci çeyreğinde yüzde 15,8 artışla 8,9 milyon ton olarak gerçekleşti.

Dış ticaret karnesi

Dış ticaret açısından değerlendirildiğinde, çelik eserleri ihracatı martta, ölçü bazında yüzde 32,5 artarak 1,6 milyon tona, kıymet bazında da yüzde 74,9 artışla 1,1 milyar dolara çıktı.

İhracat, ocak-mart periyodunda ise 2020’nin birebir periyoduna kıyasla ölçü olarak yüzde 2,8 artışla 4,2 milyon tona, bedel olarak yüzde 28,8 yükselişle 2,7 milyar dolara ulaştı. Demir ve çelikten eşya ve borularda ihracat fiyatı 4,4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Mart ayında ithalat, yıllık bazda ölçü açısından yüzde 53,9 artarak 1,5 milyon tona, paha bazında yüzde 81,6 artışla 1,2 milyar dolara yükseldi.

İthalat, yılın birinci çeyreğinde, geçen yılın tıpkı devrine nazaran, ölçü istikametinden yüzde 15,7 yükselişle 3,9 milyon ton, paha istikametinden yüzde 42,5 artarak 2,9 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Geçen yılın ocak-mart devrinde yüzde 102 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı ise bu yılın birebir periyodunda yüzde 92,2 düzeyine geriledi.

“Üreticiler iç piyasaya yöneldi”

TÇÜD Genel Sekreteri Veysel Yayan, bahisle ilgili değerlendirmesinde, üretim ve tüketimde artış sürerken, memleketler arası piyasalarda arızi olarak yaşanan arz düşüncesinin devam ettiğini söyledi.

Yayan, “Yılın birinci çeyreğinde üretimdeki artışa karşın, endüstrinin temel girdisi olan sıcak sac ihracatının yüzde 37,9 azalmış olması, üretici kuruluşlarımızın iç piyasaya yöneldiklerini açıkça ortaya koymaktadır.” dedi.

Bu durumun, birtakım tüketici kuruluşların, üreticilerin yurt içine eser vermedikleri ve üretimin yetersiz olduğu tarafındaki savlarının gerçekçi olmadığını açıkça gösterdiğini belirten Yayan, şöyle devam etti:

“Uluslararası piyasalarda yaşanan belirsizlik sebebiyle, tüketici kuruluşların stoka yönelmeleri, talebin daha da artmasına sebep olmuştur. Bu sebeple teslimatta yaşanmakta olan arızi sorunların, yüklü bir formda talebin son güne bırakılmasından, fiyatlara ait değerlendirmelerin ise dünya çelik dalındaki gelişmelerin dikkate alınmayıp, yurt içi fiyat hareketleri bazında karşılaştırma yapılmasından kaynaklandığı kıymetlendirilmektedir.”

“AB çelik dalı korunmaya devam edecek”

Yayan, Avrupa Komitesinin, Türkiye’den ithal edilen sıcak sac ölçüsü ve fiyatının “Avrupa Birliği (AB) çelik endüstrisini olumsuz tarafta etkilediği, birebir vakitte AB çelik sanayisinin genel performansı üzerinde değerli baskılara neden olduğu” argümanları üzerine sürdürdüğü müdafaa önlemlerine ek olarak nisan ayında sıcak sac ithalatı için daha evvel verdiği “geçici damping vergileri kararını yüzde 4,7- yüzde 7,3 ortasında değişen oranlarda vergi uygulanması” istikametinde karara bağladığını hatırlattı.

Böylelikle, yürürlük müddetinin uzatılmasına ait 12 üye ülkenin iktisat bakanlarının ortak talebine karşın haziran ayı sonunda yürürlükten kalkması beklenen kelam konusu müdafaa önlemlerinin mühleti uzatılmasa bile AB çelik dalının damping vergileriyle korunmasına devam edileceğini vurgulayan Yayan, kelamlarını şöyle tamamladı:

“AB’nin haksız uygulamalarını sürdürdüğü ve müdafaa tedbirlerinin yanı sıra damping kararıyla da ihracatımızı sınırlama istikametinde teşebbüslerine devam ettiği dikkate alınarak, dalımızın rekabet gücünün korunabilmesi açısından, ülkemizce de hala devam etmekte olan damping soruşturmasının mümkün olan en kısa müddette sonuçlandırılması kıymet taşımaktadır.”