Hayvancılıkta aile işletmelerine yüzde 50 hibe

Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerine yönelik yatırımların desteklenmesine ait Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan karara nazaran; işletmesi en az bir yıldır faal olan, Tarım ve Orman Bakanlığı kayıt sistemlerine kayıtlı gerçek ve hukuksal kişi yetiştiricilere, büyükbaş için en az 10 baş ve en fazla 50 baş, küçükbaş için ise en az 100 baş ve en fazla 300 baş anaç kapasiteli yeni ahır ve ağıl imali, kapasite artırımı yahut rehabilitasyonu, hayvan barınağı hedefli çadır alımı ile makine alet ve ekipman alımları için hibe takviyesi verilecek. Hibe programı bu yıl için uygulanacak.

Takviye kapsamında, konusu yeni ahır ve ağıl üretimi, kapasite artırımı yahut rehabilitasyonu, hayvan barınağı gayeli çadır alımı ile makine alet ve ekipman alımı olan yatırımlara yüzde 50 oranında hibe verilecek.

Müracaatları onaylanan gerçek ve hukuksal kişi yatırımcılar, yatırım hususlarının her birinden bir sefer yararlanabilecek. Yatırım fiyatının desteklenmeye temel üst sonu ise Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenecek. Yatırım meblağının üst sonunu aşan kısmı ise ayni/nakdi katkı olarak yatırımcı tarafından karşılanacak.

Uygulanacak hibelerden, projesi onaylanan ve belirtilen müddet içinde yatırımını tamamlayanlar yararlanabilecek. Bakanlık, bölgesel gelişmişlik farklılıklarını dikkate alarak müracaat kaidelerini belirleyecek ve müracaatları onaylayacak.