Hızlı toparlanma için sektörel yol haritaları belirlendi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürüttüğü “COVID-19 Krizine Karşılık ve Dayanıklılık Projesi” kapsamında temel ekonomik kesimler için hazırlanan bölge bazlı raporlarda, salgın sonrasına ait yol haritası oluşturuldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya nazaran, Japonya hükümetinin finanse ettiği, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından Bakanlık ve kalkınma ajansları iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında temel ekonomik kesimler için bölge bazlı raporlar hazırlandı.

Raporlar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile proje ortaklarının da iştirakiyle yarın çevrim içi gerçekleştirilecek “COVID-19’un Kırılgan Dala Tesirleri Raporları Lansmanı” etkinliğinde tanıtılacak.

Makine, dokuma, besin, otomotiv ve lojistik olmak üzere beş kırılgan bölümün koronavirüs krizinden nasıl etkilendiğini ortaya koyan raporlar, Türkiye’de bilhassa üretimdeki dalların krizden etkilenmelerini azaltmak ve gelecekteki krizlere sağlam olmalarını sağlamak için yol haritası niteliği taşıyor.

Raporlar, bölümdeki KOBİ’lerin salgından nasıl etkilendiklerini ele alarak mevcut durum tahlilinin yanı sıra kesimin daha uygun bir noktaya taşınmasına yönelik siyaset teklifleriyle strateji ve hareketleri ortaya koyuyor.

Dalların profilinin özetlendiği raporlarda, salgının kelam konusu kırılgan kesimler üzerindeki tesirleri ele alınıyor, dünyadaki ve Türkiye’deki durum gözler önüne seriliyor. Raporlarda, global trendlerle birlikte anket çalışması ve odak küme toplantıları sonucunda elde edilen bilgilerin tahlilleri yer alıyor.

Dallara özel strateji ve hareketler

Öte yandan, raporlarda kriz idaresi, kaynak verimliliği ve cinsiyet eşitliği mevzularına yer verilerek kimseyi geride bırakmadan düşük karbonlu iktisada geçiş de bedellendiriliyor.

Raporlarda, her bölümün mevcut durumunu uygunlaştırmak ve COVID-19 salgını sonrası devirde ortaya çıkan yeni muhtaçlıkları gerçek karşılayabilmek hedefiyle siyaset teklifleriyle dallara özel strateji ve aksiyonlar sunuluyor.

Hazırlanan raporların salgından sonra tekrar toparlanma, kesimleri ve üretimi tekrar şekillendirme, bölgesel rekabet gücünü artırmada yol gösterici olması bekleniyor.

Temel istatistikler ve anket çalışmaları kullanıldı

Raporlar hazırlanırken, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) datalarının yanı sıra çeşitli yurt içi ve dışı kurumların bilgi tabanları, raporları kullanılarak temel istatistikler derlendi, literatürdeki ilgili akademik çalışmalar incelendi.

Türkiye genelinde bölümdeki şirketlerle yapılan anket çalışmaları ve odak küme toplantılarıyla kesim temsilcilerinin görüşleri alındı. Yapılan tahliller, kalkınma ajanslarının iştirakiyle oluşturulan çalışma kümeleri tarafından değerlendirildi.

İştirakçi bir yaklaşımla hazırlanan 25 bölge bazlı kırılgan dal tahlil raporunun yanı sıra kırılgan bölümlerin ticari faaliyetlerinin devamlılığını desteklemek ve krizlerde tedarik zincirindeki aksamaları önlemek emeliyle, bu dallardaki işletmeler için yeni pazar tahlili ve eser uzay tahlili çalışması gerçekleştirildi.