İçişleri Bakanlığından “Pazar Yerleri” genelgesi

İçişleri Bakanlığı yeni bir genelge yayınladı.

Pazar Yerleri genelgesine nazaran 8 Mayıs ve 15 Mayıs’ta pazar yerleri açık olacak. Vatandaşlar kendilerine en yakın pazar yerinden zerzevat ve meyve alışverişinde bulunacak.

Genelgede, tam kapanma sürecindeki sokağa çıkma kısıtlamasında, temel besin, ilaç ve paklık eserlerinin satıldığı yerler (bakkal, market, kasap, manav, kuruyemişçi, tatlıcı, fırın ve yeme-içme yerleri) ile üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması gayesiyle muafiyet kapsamında bulunan işyerleri dışındaki tüm ticari işletme, işyeri ve/veya ofislerin kapalı olacağının düzenlendiği hatırlatıldı.

Genelgede, mevsimsel tesirler nedeniyle eser arzında yaşanan artış, eserlerin saklama zorluğu ve raf ömürlerindeki kısalık nedeniyle çiftçiler tarafından üretilen ziraî eserlerin (yaş sebze-meyve) zayi olabileceği tarafında tespitler bulunduğu belirtildi.

Bu doğrultuda, ilgili Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları ve bölüm temsilcileri ile yapılan görüşmeler sonucunda alınan kararlar şu formda sıralandı:

Tam kapanma periyodu içerisinde 8 ve 15 Mayıs 2021 tarihlerine denk gelen Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri ortasında yalnızca yaş sebze/meyve ile fide satışı yapan pazaryerleri açık olacak. Vatandaşların yaş sebze/meyve ve fide gereksinimlerini temin hedefiyle ikametlerine en yakın pazaryerine gidip gelebilmelerine müsaade verilecek.

Pazar yerleri Cumartesi açık olacak

Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri ortasında kurulacak pazarlarda yalnızca yaş sebze/meyve ile fide satılabilecek, (özellikle köylülerimizin eserleri olmak üzere), paklık eserleri, giysi, züccaciye, oyuncak, süs eşyası, çanta vb. eserlerin satışına ise müsaade verilmeyecek.

Pazaryerlerinde oluşabilecek yoğunluk göz önünde tutularak Valilik/Kaymakamlıkların uyumunda mahalli yönetimler tarafından gerekli önlemler alınacak. Bu maksatla mevcut pazaryerleri genişletilecek yahut ek pazar alanları oluşturulacak.

Pazaryerlerine denetimli giriş/çıkışları sağlamak için belirlenen noktalar haricinde öbür tüm alanlar demir bariyer ve gibisi araç-gereç ile kapatılarak denetimsiz giriş/çıkışlar engellenecek.

Tezgahlar ortası en az 3 metre ara

Pazar yerlerinde Sıhhat Bakanlığı Salgın İdaresi ve Çalışma Rehberinde belirtildiği üzere stant ve tezgahlar ortasında en az 3 metre olacak biçimde ara bırakılacak.

Her bir pazaryerinde gerekli denetimleri yapmak için başta zabıta olmak üzere kâfi sayıda işçi görevlendirilecek, görevlendirilen işçi tarafından pazaryerlerinin içerisinde yoğunluk oluşmaması için gerekli önlemler alınacak, bu kapsamda içerdeki yoğunluk azaltılana kadar yeni müşteri girişine süreksiz olarak müsaade verilmeyecek.

Pazar yerlerinde ambalajsız satılan yaş zerzevat ve meyvelerin tüketicilerce temas edilmeden, direkt pazarcı esnafı tarafından hijyen şartlarına dikkat edilerek poşetlenecek ve satışı yapılacak.

İlgili mahalli yönetim ünitelerince pazaryerlerinde çöp toplama, hijyen ve dezenfeksiyon konusunda gerekli önlemler alınacak.

Pazarcılar cumartesi günleri evrakla kısıtlamadan muaf olacak

Pazar yerlerinde satış yapacak pazarcılar, ilgili meslek odası tarafından düzenlenen “mesleki faaliyet belgesi” ile “ticari araç görevlendirme belgesini” ibraz etmek ve güzergahla hudutlu kalmak kaydıyla Cumartesi günleri sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.

Bu temeller doğrultusunda Genel Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci unsurları uyarınca İl/İlçe Genel Hıfzıssıhha Şuraları kararları acilen alınacak.

Pazaryerlerine yönelik her türlü önlemin; Vali/Kaymakamlar ile belediye liderleri ve meslek odası temsilcilerinin iştirakiyle planlancak ve alanda şahsen takip edilmesi sağlanacak.

Başta zabıta vazifeliler ve kolluk kuvvetleri olmak üzere kontrol takımlarınca bu konuya ait gerekli denetim faaliyetlerinin eksiksiz yerine getirilecek.

Uygulamada rastgele bir aksaklığa meydan verilmeyecek ve mağduriyete neden olunmayacak.