İhracatçılar sevindi, ama yeterli bulmadı

İmam GÜNEŞ

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir Yönetimi Başkanlığı’nın (GİB) hazırladığı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Bildiri Taslağı ile ihracat yapan firmalar için kurumlar vergisi oranının 1 puan indirilmesi çalışması ihracatçıları sevindirdi. Taslak kapsamında ihracat yapan kurumların münhasıran ihracattan, sanayi sicil evrakını haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumların da münhasıran üretim faaliyetinden elde ettikleri yararları için kurumlar vergisi oranı 1 puan indirimli olacak. Bu çıkarların ihracata isabet eden kısmı için ayrıyeten indirim uygulanmayacak.

İhracatçılar bilhassa pandemi devrinde hammadde, lojistik ve güç sorunları ile uğraşan endüstrici bölümü için taslağın sevindirici bir haber olduğunu fakat bu indirimin yalnızca üretimdeki kârları değil öteki gelirleri ve kambiyo kârlarını kapsamasının daha yararlı olacağına değindiler.

“Kârın tamamına indirim uygulanması daha yeterli olacak”

Teklif etabında olan bu kanunun ihracatçılar için değerli olduğunu söyleyen İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Lideri Çetin Tecdelioğlu, vergilerdeki indirimin ihracat istikametindeki iştahı artıracağını belirterek, “Ülke ekonomimiz için ihracat çok kıymetli. Bu tip kanunları kesim olarak destekliyoruz” dedi.

İç piyasada üretim yapan firmalarla ilgili bir sakinlik kelam konusu olduğunu kaydeden ARMATÜR Derneği Lideri Gökhan Turhan da, “Tüm üreticilerin desteklenmesi gerek. Yalnızca üretim alanımızla ilgili kârımıza ait kısma indirim verilecek, başka gelirleri ve kambiyo kârlarını bu indirimden faydalandırmayacaklar. Kârın tamamına indirim uygulanması daha âlâ olacaktır” diye konuştu.

Teklif basamağındaki kanunun Türkiye iktisadı için değer taşıdığını aktaran İstanbul Hububat Bakliyat ve Yağlı Tohumlar İhracatçıları Birliği (İHBİR) Lideri Kazım Taycı ise “İhracatçılar bu kanunla bir nebze de olsa rahatlayacak. Vergilerdeki indirim ihracata olumlu tesir yaratacaktır. Bu tip kanunlarla da ekonomimiz hayli yeterli düzeylere gelecektir” açıklamasında bulundu.

İhracatçı, yapısal sıkıntılar için planlama istiyor

Lux Plastik Genel Müdürü Burak Başkan, 1 puanlık indirimin pandemi devrinde hammadde, lojistik ve güç sorunları ile uğraşan endüstrici kesiti için sevindirici bir haber olduğunu söyledi. Başkan, şu değerlendirmeleri yaptı: “Nisan 2021’de yapılan düzenleme ile yüzde 20 olan kurumlar vergisi; 2021 yılı için yüzde 25, 2022 yılı için yüzde 23 oranında uygulanacağı karar altına alınmıştı. Bu atılan adımların hepsi kısa vadede endüstrici ve ihracatçı için olumlu adımlar. Yöneticilere bu tarafı ile teşekkür etmek gerekir. Lakin bilhassa ihracat talebinin yüksek olduğu bu vakitte, sanayicilerin yapısal problemleri için orta-uzun vadeli planlamaların da yapılması gerekli. Endüstricinin fabrika yeri sorunu, ülkemizde lojistik alt yapının bilhassa demir ve deniz yolunun güçlendirilmesi ve insan kaynağı probleminin çözülmesi çok daha elzem mevzular.”