İnşaat malzemeleri sektöründe faaliyet arttı, güven azaldı

Türkiye İnşaat Materyali Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından her ay tertipli olarak yayınlanan İnşaat Materyalleri Sanayi Bileşik Endeksi’nin Nisan 2021 sonuçları açıklandı.

Raporda Ramazan ayının klasik durağanlık tesirinin hudutlu kaldığı belirtilirken, “Nisan ayında artışını sürdüren Bileşik Endeks, böylelikle yükselişini beşinci aya taşıdı. Bileşik Endeks’in sürükleyicisi olan faaliyetler, nisan ayında da büyümeye devam etti. Nisan ayında inanç gerilerken, beklentilerde hudutlu bir artış gerçekleşti. Mayıs ayında başlayan kapatmalar öncesi iç pazarda öne çekilen taleplere istinaden üretimde artış oldu. Nisan ayında 0,30 puan artan Bileşik Endeks, böylelikle 77,31 puana çıkarak 2019 yılı ocak ayı düzeyine çok yaklaştı” tabirleri yer aldı.

Faaliyet endeksi 1,8 puan arttı

Şubat ayındaki toparlanma ve mart ayındaki sıçrama sonrası faaliyetler nisan ayında büyüme ivmesini sürdürdü. Faaliyet Endeksi nisan ayında bir evvelki aya nazaran 1,8 puan arttı. Faaliyetler çabucak hemen tüm alt kollarda büyüdü. Faaliyet Endeksi 2018 yılı ekim ayından sonraki en yüksek düzeyinde kalmaya devam etti.

Yurtiçi satışlar nisan ayında öne çekilen siparişler ile artış gösterdi. İhracat da kıymetli ölçüde yükseldi. Pazarlar aşılama iyimserliği ile toparlandı. Üretimde nisan ayında kıymetli bir artış yaşandı. Yüksek kapasiteler kullanıldı. Cirolar nisan ayında da iç satışlar ve ihracatta yaşanan sıçramalara bağlı olarak yüksek düzeyde gerçekleşti. Yurtdışı ihracat fiyatlarında ise artış devam etti.

İnşaat dalında devam eden işler, yüklü olarak süren faaliyetler inşaat gereçleri endüstrisini de olumlu etkilemeye devam etti.

İtimat Endeksi nisan ayında hudutlu ölçüde geriledi

2020 yılı kasım ayından sonra İtimat Endeksi’nde başlayan temkinli artış mart ve nisan aylarında kesintiye uğradı. Faaliyetlerdeki büyümeye rağmen nisan ayında İtimat Endeksi’nde gerileme yaşandı. İtimat Endeksi’ndeki gerileme, daha çok salgının üçüncü dalgası nedeniyle yaşandı. İnanç düzeyi nisan ayında bir evvelki aya nazaran 0,38 puan düştü. İtimat Endeksi kırılgan kalmaya devam etti.

Yurtiçi pazarlarda itimat nisan ayında durağanlaştı. Nisan ayında artış gösteren tek alt endeks ihracat pazarlarına olan inanç oldu.

Beklenti Endeksi’nde artış sürdü

Beklenti Endeksi nisan ayında artışına sonlu ölçüde devam etti. İktisattaki kırılganlıklar nedeniyle iktisada ve kesimlere yönelik beklentiler zayıfladı. Faaliyetlere ait beklentiler ise artış eğilimi içinde oldu. Yaz aylarındaki mümkün kademeli açılma ümidi, işlerdeki toparlanma beklentilerini destekledi. Nisan ayında bir evvelki aya nazaran 0,3 puan artan Beklenti Endeksi, böylelikle yeni yılda artışını yavaşlamakla birlikte sürdürdü.

Nisan ayında, önümüzdeki üç aya ait alınan yurtiçi siparişlerde artış sonlu kalırken, ihracat siparişlerinde kıymetli artış yaşandı. Önümüzdeki üç ayın üretim beklentisi nisan ayında kuvvetli bir artış gösterdi. Bilhassa alınan yurtdışı siparişlerdeki artışa bağlı olarak üretim beklentileri kuvvetlendi.

Beklentilerde temel belirleyiciler ortasında, aşılama ve salgındaki gelişmeler değerli yer tutuyor. Kapatma ve kısıtlama tedbirleriyle alınacak sonuçlar ile salgının seyri, beklentileri şekillendirmeye devam ediyor. Ağır dönem olarak görülen yaz aylarına girilirken Bileşik Endeks’teki gelişmeleri salgının seyri, kısıtlamaların sonuçları ve inşaat dalındaki faaliyetlerin düzeyi belirleyecek.