İş Bankası Genel Müdürlüğü’ne Hakan Aran getirildi

İş Bankası’nda Adnan Bali İdare Şurası Lideri olarak seçilirken, Hakan Ortan Genel Müdür olarak atandı.

Banka tarafından genel müdürün atanması ve idare konseyi üyelerinin misyon dağılımına ait Kamuyu Aydınlatma Platformu’na açıklama yapıldı.

Açıklamada, “Yönetim Konseyimizin 1 Nisan 2021 tarihinde yapılan toplantısında, Sayın Adnan Bali’nin İdare Konseyi Lideri, Sayın Yusuf Ziya Toprak’ın İdare Şurası Lider Vekili olarak seçilmesi ve Bankamız Genel Müdür Yardımcısı Sayın Hakan Aran’ın Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na gerekli bildirimlerin yapılması ve müsaadelerin alınmasını takiben Genel Müdür olarak atanması kararlaştırılmıştır” tabirlerine yer verildi.

Banka idare şurası üyelerinin misyon dağılımı ise şu formda gerçekleşti:

Kurumsal İdare Komitesi: Ersin Başkan Çiftçioğlu (Başkan), Feray Demir (Üye), Sadrettin Yurtsever (Üye) ve Sevinç Gülden Sözdinler (Üye),

Kredi Komitesi: Hakan Ortan (Başkan), Adnan Bali (Üye), Feray Demir (Üye), Yusuf Ziya Toprak (Yedek Üye) ve Fazlı Bulut (Yedek Üye),

Fiyatlandırma Komitesi: Adnan Bali (Başkan) ve Feray Demir (Üye)