İşletmelere yönelik yeniden değerlemenin detayları belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir Yönetimi Başkanlığı’nın Vergi Metot Kanunu Genel Bildirisi Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Vergi Adap Kanunu’nda bu yıl başında yapılan düzenlemeye nazaran, enflasyon düzeltmesi yapma kaidelerinin oluşmadığı devirlerde, işletmelerin etkinlerine kayıtlı bina, tesisat ve makina, taşıt, demirbaş, gayri maddi hak üzere amortismana tabi iktisadi değerler, Hazine ve Maliye Bakanlığınca ilan edilecek tekrar değerleme oranı dikkate alınarak yine değerlenebiliyor.

Uygulamadan tam mükellefiyete tabi ve bilanço temeline nazaran defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri yararlanıyor. Tekrar tıpkı mükellef kümesi, birinci sefer yapılacak tekrar değerleme öncesinde yalnızca bir sefer olmak üzere, etkinlerine kayıtlı taşınmazlar (boş arazi ve emlak dahil) ile amortismana tabi başka iktisadi değerlerini evvelki hesap devrinin sonu prestijiyle, Yİ-ÜFE bedelindeki artış oranını dikkate alarak tekrar değerleyebilecek.

Mükellefler mali tabloları aktüel şartlara uygun hazırlayabilecek

Bildirimiyle de yine değerleme uygulamasının temelleri belirlendi. Buna nazaran, ihtiyari olan yine değerleme uygulamasından dileyen mükellefler yararlanacak.

Tekrar değerleme sonucunda hesaplanan paha artışı bilançonun pasif kısmında farklı bir fon hesabında gösterilecek. Bahse bahis iktisadi değerler için yapılan tekrar değerleme sonrasında bulunan pahalar üzerinden amortisman ayrılmaya devam edilecek. Böylelikle mükellefler mali tabloları ve beyannameleri şimdiki şartlara daha uygun olarak hazırlayabilecek.

Hesaplanan paha artışı fiyatı üzerinden yüzde 2 vergi ödenecek

Vergi Metot Kanunu’nun süreksiz 32’nci hususu kapsamında hesaplanan bedel artışı meblağı üzerinden yüzde 2 vergi ödenecek. Ödeme taksitle yapılabilecek.

Daima yine değerlemede oluşan paha artışları için yüzde 2 vergi ödenmeyecek fakat tekrar değerlemeye tabi tutulan iktisadi değerlerin elden çıkarılması halinde, pasifte özel bir fon hesabında gösterilen paha artışları, motamot amortismanlar üzere muameleye tabi tutulacak.

Pasifte özel bir fon hesabında gösterilen kıymet artışı fiyatının, sermayeye ek edilme dışında rastgele bir formda öbür bir hesaba nakledilen yahut işletmeden çekilen kısmı, bu sürecin yapıldığı periyot yararı ile ilişkilendirilmeksizin bu devirde gelir yahut kurumlar vergisine tabi olacak.