Kamu inşaat projeleri için fiyat farkı talebi

İnşaat kesiminde demir-çelik başta olmak üzere çok büyük maliyet artışları yaşandığını açıklayan İTO Lideri Şekib Avdagiç, özel kesimin üstlendiği kamu projelerindeki maliyet artışlarının karşılanabilmesini teminen, firmalara fiyat farkı ödemesi yahut koşula bağlı olmayan fesih hakkının tanınmasının, bölümün en değerli beklentisi olduğunu belirtti. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Lideri Şekib Avdagiç, “İnşaat kesiminde demir-çelik başta olmak üzere çok büyük maliyet artışları yaşandı. Özel dalın üstlendiği kamu projelerindeki maliyet artışlarının karşılanabilmesini teminen, firmalara fiyat farkı ödemesi yahut kurala bağlı olmayan fesih hakkının tanınması bölümün en değerli beklentisi” dedi.

Avdagiç, DÜNYA Gazetesi’ne yaptığı açıklamada demir fiyatları ile birlikte kurdaki dalgalanmaların, salgın ve izolasyon tedbirleri nedeniyle yaşanan işgücündeki yavaşlama ve bunun sonucunda taahhütlerdeki aksamaların inşaat bölümünde sıkıntılar doğurduğunu söyledi. İTO Lideri, TÜİK’in İnşaat Maliyet Endeksi’nin de mart ayında yüzde 31,97 oranında artarak Eylül 2018’den bu yana artış gösterdiğini kaydetti. Avdagiç, “Bu bölümdeki her gelişme, öteki kesimleri de ilgilendiren ve etkileyen, bilhassa de pandemi koşullarında bu tesirini daha da fazlalaştıran bir niteliğe sahiptir” diye konuştu.

Bölüm üzerindeki vergi yükünün azaltılması ehemmiyet taşıyor

İTO Lideri Şekib Avdagiç, şu açıklamayı yaptı: “Kamuya iş yapan firmaların ayakta kalabilmesi için çıkarılacak fesih ve fiyat farkı kararnamesi ile hem hizmetler problemsiz yürümeye devam edecek, hem de kamunun bilahare daha maliyetli alımlarının önüne geçilecektir. Öteki yandan stopaj ve KDV tevkifat oranlarında yapılan artışların firmalar üzerindeki baskıyı artırdığı da göz önüne alınarak bölüm üzerindeki vergi yükünün azaltılması büyük kıymet taşımaktadır.