Karbon fiyatlandırmasından 2020’de 53 milyar dolarlık gelir sağlandı

Dünya Bankası, Karbon Fiyatlandırmasının Durumu ve Eğilimleri başlıklı yıllık raporunu yayımladı. Buna nazaran, global sera gazı emisyonlarının yüzde 20’sinden fazlasını karşılayan toplam 64 karbon fiyatlandırma aracının dünya çapında kullanıldığı belirtildi.

Karbon fiyatlandırmasıyla geçen yıl 53 milyar dolarlık gelir sağlandığı belirtilen raporda, bunun bir evvelki yıla nazaran yaklaşık yüzde 18’lik artışa karşılık geldiği aktarıldı.

Raporda, gelir artışının, temel olarak Avrupa Birliği’nin (AB) emisyonları sınırlayan tahsisat fiyatlarındaki artıştan kaynaklandığı kaydedildi.

Karbon fiyatlandırmasının tam potansiyelinin büyük ölçüde kullanılmamış durumda olduğuna işaret edilen raporda, karbon fiyatlandırmalarının Paris Muahedesi amaçlarını karşılamadığı tabir edildi.