Korona virüsünün ilacı bulundu

Yeni veriler, AstraZeneca’nın ürettiği Kovid-19 antikor enjeksiyonunun, görünüşe bakılırsa virüsü hem önlediğini hem de tedavi ettiğini ortaya koyuyor.

Firma, iki antikordan oluşan AZD7442’nin önleyici erken müdahale tedavisi olarak acil kullanım onayı için ABD Gıda ve İlaç Dairesi’ne başvurdu.

Şirketin açıklamasına göre deneme bulguları, hastalığı hafif veya orta derecede geçiren koronavirüs hastalarında tedavinin, plaseboyla karşılaştırıldığında ağır semptomların gelişimini etkili şekilde önlediğini gösterdi.

Birden fazla sağlık sorunu olanlar da dahil, denemeye katılan ve hastaneye yatmamış 903 hastanın çoğundaki Kovid-19 seyrinin hastalığı ağır geçirmeye doğru ilerleme riski yüksekti.

Çalışmada kas içine enjekte edilen 600 mg tek doz AZD7442’nin 7 gün veya daha kısa süredir semptom gösteren kişilerde ölüm veya ağır hastalık riskini plaseboya kıyasla yüzde 50 oranında azalttığı tespit edildi. İlk semptomların görülmesini takiben 5 gün içinde tedavi edilen kişilerde bu rakam yüzde 67’ye ulaştı.

Sonuçlar henüz hakemli bir akademik tıp dergisinde yayımlanmadı.

University College London’da yoğun bakım tıbbı profesörü ve denemenin baş araştırmacısı Hugh Montgomery şunları söyledi:

Ağır Kovid-19 enfeksiyonu vakaları dünya çapında görülmeye devam ederken, savunmasız nüfusları Kovid-19’a yakalanmaktan korumak için kullanılacak ve hastalığın ağırlaşmasını önlemeye de yardım edecek AZD7442 gibi yeni tedavilere önemli bir ihtiyaç var.

Doz, normal aşı olamayan veya Kovid-19 aşılarına yetersiz yanıt veren ve sağlık durumları yüzünden ciddi hastalık riski altındaki kişiler için bir alternatif olarak tanıtılıyor.

Ağustosta yayımlanan ayrı bir AZD7442 çalışması, tedavi edilenlerde ağır Kovid veya koronavirüs kaynaklı ölüm vakası olmadığını göstermişti. 5 binden fazla yetişkin üzerinde yapılan çalışma, AZD7442’nin semptomatik Kovid-19 geliştirme riskini plaseboya kıyasla yüzde 77 oranında azalttığını tespit etmişti.

Bu denemedeki kişilerin yüzde 75’inden fazlasının kendilerini ağır hastalık riskine sokan sağlık sorunları vardı veya aşıya karşı immün cevapları azalmıştı.