Kredilerin yüzde 76’sı ticari

Mart 2021 prestijiyle kredilerin yüzde 76’sı ticari, yüzde 24’ü ise ferdî krediden oluştu.

Türkiye Bankalar Birliği Kredilerin Sektörel Dağılımı Raporuna nazaran kredilerin yüzde 52’si büyük ölçekli işletmelere, yüzde 24’ü KOBİ’lere kullandırıldı.

İmalat sanayine 797 milyar TL kredi kullandırılırken, bu kredilerin toplam krediler içindeki hissesi yüzde 20 oldu. İmalat endüstrini yüzde 12 hisse ile ticaret, yüzde 8 ile inşaat ve yüzde 7 ile güç kesimleri izledi.

Gereksinim kredileri 413 milyar TL ile en büyük kişisel kredi kalem olurken, muhtaçlık kredileri toplam krediler içinde yüzde 11 hisse aldı. Konut kredileri toplam kredilerin yüzde 7’sini, kredi kartları ise yüzde 6’sını oluşturdu.