Lisanslı depo ücret tarifesi, ÜFE ve TÜFE’ye göre güncellenecek

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Tarım Eserleri Lisanslı Depoculuk Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna nazaran, lisanslı depo fiyat tarifesinin her yıl tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile üretici fiyat endeksinin (ÜFE) ortalaması oranında güncellenmesi sağlandı. Bakanlığa, bu oranı yarısına kadar azaltma yetkisi verildi.

Lisanslı depo fire tarifesi, tüm lisanslı depo işletmelerince yeknesak olarak uygulanmak üzere, Bakanlıkça belirlenecek. Tarifeyle belirlenecek fire, eserin satışı esnasında satış bedeli üzerinden yahut teslimi sırasında eser ölçüsü üzerinden kesilecek.

Lisanslı depo işletmelerinin “Lisanslı Depoculuk Tazmin Fonu”na vermesi gereken teminatlara ait olarak Bakanlıkça teminat tarifesi belirlenecek ve teminatlar bu tarife üzerinden hesaplanacak.

Öte yandan, hububat, baklagiller, yağlı tohumlar, fındık, pamuk, zeytin, kuru kayısı ve Antep fıstığı üzere güçlü tarım eserlerinin tahlil edilerek çağdaş depolarda depolandığı lisanslı depoculuk sisteminde, lisanslı depo sayısı 158’e ve lisanslı depo kapasitesi 8,3 milyon tona ulaştı.