Maliye Hazinesine ait bazı taşınmazlar özelleştirme kapsamına alındı

Mülkiyeti Maliye Hazinesine kayıtlı birtakım taşınmazlar özelleştirme kapsamına alınırken, Sümer Holding AŞ ve Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ’ye (TÜRKŞEKER) ilişkin kimi taşınmazlar için gerçekleştirilen ihale sonuçları da karara bağlandı.

Mevzuya ait Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna nazaran, Maliye Hazinesine kayıtlı İstanbul Kadıköy ilçesi, Zühtüpaşa Mahallesi’ndeki taşınmazın kiralama, gelir iştiraki modeli ve işin gereğine uygun sair hukuksal tasarruflar, mülkiyetin gayri tıpkı hakların tesisi yahut işletme hakkının verilmesi formüllerinden biri yahut birkaçının birlikte uygulanarak özelleştirme kapsamına alınmasına karar verildi.

Ayrıyeten mülkiyeti Maliye Hazinesine ilişkin İstanbul’un Kartal ilçesi, Soğanlık Mahallesi’ndeki 23 bin 688,55 metrekare yüzölçümlü taşınmazın özelleştirme kapsam ve programa alınması kararlaştırıldı.

Özelleştirme Yönetimi Başkanlığı İhale Komitesince, özelleştirme kapsam ve programında bulunan, Maliye Hazinesi ismine kayıtlı Ankara’nın Yenimahalle ilçesi Susuz Mahallesi’ndeki toplam 30 bin 109 metrekare yüzölçümlü taşınmazların özelleştirilmesini teminen gerçekleştirilen ihale sonucunda 9 milyon 160 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Gülmar Besin Sanayi Ticaret Taahhüt Limited Şirketine satılmasına karar verildi.

Özelleştirme Yönetimi Başkanlığı İhale Komitesince, özelleştirme kapsam ve programında bulunan Hazine ismine kayıtlı, Yalova’nın Çiftlikköy ilçesindeki toplam 7 bin 746,33 metrekare yüzölçümlü taşınmazın özelleştirilmesini teminen gerçekleştirilen ihale sonucunda taşınmazın 8 milyon 620 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Feridun Çetin’e satışı karara bağlandı.

Öte yandan, Elektrik Üretim AŞ Genel Müdürlüğünün TGT Güç Üretim ve Ticaret AŞ’deki yüzde 0,03158 oranındaki iştirak hissesinin özelleştirme kapsam ve programına alınması kararlaştırıldı. ​​​​​​

Mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğü ismine kayıtlı özelleştirme kapsam ve programında bulunan Ankara’nın Keçiören ilçesi Hasköy Mahallesi’ndeki “Ticaret Alanı ve Yol” kullanım kararları getirilmesine yönelik olarak Özelleştirme Yönetimi Başkanlığınca hazırlanan Nazım İmar Planı ile Uygulama İmar Planı onaylandı.

Özelleştirme Yönetimi Başkanlığı İhale Komitesince, Münfesih TTA Gayrimenkul AŞ (Sümer Holding AŞ) ismine kayıtlı özelleştirme kapsam ve programında bulunan, Antalya’nın Aksu ilçesi Kemerağzı Mahallesi’ndeki 23 bin 328,46 metrekare yüzölçümlü taşınmazın özelleştirilmesi ihalesinde, 176 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Vahit Karaarslan’a satılmasına karar verildi.

Sümer Holding AŞ ismine kayıtlı, Samsun’un Bafra ilçesi Elifli Mahallesi’ndeki taşınmazların ve üzerindeki yapıların bir bütün halinde özelleştirilmesini teminen gerçekleştirilen ihale sonucunda, 13 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Asım Celal Usta’ya satılmasına ait karar yayımlandı.

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan, TÜRKŞEKER ismine kayıtlı, Afyonkarahisar Merkez ilçesi Dumlupınar Mahallesi’ndeki 3 bin 733,93 metrekare yüzölçümlü taşınmaz ve bu taşınmaz üzerinde bulunan yapıların özelleştirme ihalesi sonucunda, 14 milyon 600 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Çelikel Yapı Ticaret Limited Şirketine satılması kararlaştırıldı.