Memur-Sen heyeti Bakan Bilgin ile görüştü

Görüşmede Memur-Sen Genel Lideri Ali Yalçın’ın yanı sıra Memur-Sen idare şurası üyeleriyle bağlı sendikaların genel liderleri hazır bulundu. Toplantıda konuşan Genel Lider Yalçın, 6. Periyot Toplu Kontrat kararı gereği 3600 ek gösterge ve ek göstergelere ait yapılan 14 toplantının yetkili konfederasyon olarak Memur-Sen’in de iştirakiyle icra edildiğini belirterek, “Cumhurbaşkanımız tarafından 2018 yılında öğretmen, din vazifelisi, hemşire ve polis olmak üzere dört meslek ismine verilen kelam, kamu vazifelileri ortasında adaletsizlik oluşturacağı fikriyle bütün kamu görevlilerini kapsayacak biçimde çalışılmış ve 6 Haziran’da Cumhurbaşkanımız tarafından kamuoyu ile paylaşılmıştır. İlgili çalışma, Yardımcı Hizmetler Sınıfı başta olmak üzere hem bütün kamu görevlilerini kapsaması hem de 1992 yılından bugüne gerçekleştirilen en kapsamlı çalışma olması bakımından elbet reformist bir özelliğe sahiptir. Ortaya konan bu değerli çalışma sonrası Çalışma ve Toplumsal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayınlanan tabloya bakıldığında; açıklık getirilmesi gereken bahisler, giderilmesi gereken eksiklikler mevcut olup, kamu vazifelileri ortasında hiyerarşik ve adil sistemin sağlanması için aşağıda belirtilen konulara dikkat edilmesi halinde memnuniyet üretecek bir sonuç ortaya çıkacağı düşünüyoruz” dedi.

Ali Yalçın, 600 puanlık ek gösterge artışının kıymetli olduğunu, emekli kamu vazifelilerinin ekonomik durumunu düzgünleştirmek ve onları refaha kavuşturmak için ek gösterge artışına ek olarak, tazminat yansıtma oranlarında da yapılacak güzelleştirmenin beklentileri karşılayacağını ve genel bir memnuniyet üreteceğini söz etti.

Yalçın, ek gösterge çalışmasında kimi unvanların emekli aylıklarında daha yüksek artış sağlayabilecek formda ele alınmasının mevcut hiyerarşik yapıyı bozabileceğini, 2200 ek göstergede bulunan yükseköğrenim görmüş kamu vazifelilerinin 2800’e yükseltilmesine karşın tazminat yansıtma oranlarında bir üst kümeye yükseltilmemelerinden kaynaklı olarak yalnızca emekli aylıklarında 118 TL düzgünleştirme sağlayacağını, 3600’den 4200’e ek göstergeye çıkarılanların tazminat yansıtma oranlarında kademe atlamamasından kaynaklı Teknik Hizmetler Sınıfı ve Sıhhat Hizmetler Sınıfı içerisindeki hiyerarşik yapının bozulmasına sebebiyet vereceğini, Sıhhat Hizmetleri Sınıfı’nda yalnızca 4 yıllık yükseköğrenim gören hemşirelerin Bakanlık tarafından yayınlanan Tablo’da yer almasının öbür yükseköğrenim gören sıhhat çalışanları ortasındaki hiyerarşik yapıyı bozacağını ve kamu vazifelileri ortasında tahsil durumu bakımından hiçbir ayrım yapılmaması gerektiğini belirtti.

Görüşmede, Memur-Sen tarafından kamuda vazife yapan avukatların, tabipler üzere 3600 ek göstergeye değil 4200 ek göstergeye tabi olmalarının daha hakkaniyetli olacağı, yönetici sınıfında yer alan şube müdürü, vilayet müdür yardımcıları, ilçe müdürleri ve şeflerin unvanlarının da 3600 ek göstergeye yükseltilerek çalışma barışının sağlanması gerektiği tabir edildi.

Yalçın, düşük maaşlı emekli kamu vazifelilerinin ekonomik durumlarında güzelleştirme yapmak ve gelir düzeylerini artırmak emeliyle, mevcut sistemi ve hiyerarşik yapıyı bozmadan, bilhassa ek göstergesiz ve düşük ek göstergeli kamu vazifelileri ile Genel İdari Hizmetleri Sınıfındaki kamu görevlilerini, ayrıyeten şube müdürleri, şef, amir üzere yöneticileri gözardı etmeden, genelde bütün kamu görevlilerini kapsayacak halde ek göstergelerin düzenlenmesini, fakülte sekreteri ve enstitü sekreteri, hastane başmüdürü ve hastane müdürü üzere sırf 600 puanlık ek gösterge artışından farklı biçimde yararlananların ortalarında gelir adaletini sağlayacak biçimde düzenlemelerin yapılması gerektiğini belirtti. Yalçın ayrıyeten tazminat yansıtma oranlarının ortasına yeni kademeler konularak kamu vazifelileri ortasında emekli aylığı dağılımı noktasında adil sonuç üretecek halde bir Kanun Teklifi’nin Meclise getirilmesinin kıymetini tabir etti.