Net UYP 292.3 milyar dolar açık verdi

Net uluslararası yatırım pozisyonu Ağustos’ta 292,3 milyar dolar açık verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

“2021 Ağustos sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP)  verilerine göre, Türkiye’nin yurt dışı varlıkları, 2020 yılsonuna göre % 16,4 oranında artışla 297,4 milyar ABD doları, yükümlülükleri ise % 9,1 oranında azalışla 589,7 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

Türkiye’nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2020 yılsonunda -393,1 milyar ABD doları iken 2021 Ağustos sonunda -292,3 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.

Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2020 yılsonuna göre % 26,2 oranında artışla 117,8 milyar ABD doları, diğer yatırımlar kalemi % 11,8 oranında artışla 121,1 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları % 24,5 oranında artışla 52,2 milyar ABD doları olmuştur.

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2020 yılsonuna göre % 29,3 oranında azalışla 166,5 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.

Portföy yatırımları 2020 yılsonuna göre % 6,9 oranında azalışla 107,6 milyar ABD doları olmuştur. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2020 yılsonuna göre % 18,8 oranında azalışla 23,7 milyar ABD doları olurken, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku % 7,6 oranında artışla 7,1 milyar ABD doları, Hazine’nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise % 1,3 azalışla 45,6 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.

Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2020 yılsonuna göre % 6,0 oranında artarak 315,6 milyar ABD doları olmuştur. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2020 yılsonuna göre % 4,1 oranında artarak 34,7 milyar ABD doları olurken, TL mevduatı % 1,5 oranında artarak 16,0 milyar ABD doları olmuştur.

Bankaların toplam kredi stoku % 2,7 oranında azalarak 69,6 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku % 2,4 oranında artarak 98,9 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.”