Nisan ayında 552 fimaya dahilde işleme izni verildi

Ticaret Bakanlığı, Nisan ayında 552 adet dahilde sürece müsaade evrakı verdi.

Ticaret Bakanlığı’nın 2021 Yılı Nisan ayına İlişkin dahilde sürece müsaade dokümanları, yurt içi satış ve teslim evrakları, hariçte sürece müsaade evrakları, vergi, fotoğraf ve harç istisnası evrakları, firma talebine istinaden iptal edilen dahilde sürece müsaade evrakları listeleri Resmi Gazete’de yayımlandı.

Dahilde sürece müsaade dokümanlarının yanısıra, 17 adet yurt içi satış ve teslim evrakı, 5 adet hariçte sürece müsaade evrakı düzenlendi.

Birebir ayda 26 adet müsaade evrakı firma talebine istinaden iptal edildi.

Dahilde sürece rejimi nedir?

Dahilde Sürece Rejimi, ihraç eserleri üretmek için gerekli olan ve dışarıdan ithal edilen orta mallara yahut girdilere gümrük muafiyeti getiren bir ihracatı teşvik sistemi.

İhracat yapmayı düşünen işletmeler, ihraç edilmesi planlanan malların üretiminde kullanılacak ham husus, yardımcı unsur, yarı mamul, mamul, orta malı ve ambalaj gereçlerinin başta değişik vergisel yüklerden muaf olmak üzere ve devlete ihracat taahhüdünde bulunmak koşuluyla, çeşitli kolaylıklar ve teşviklerden yararlanabiliyor.