Plastik hurda ithalatına yasak geldi, sektör tepkili

ANKARA (DÜNYA)

Ticaret Bakanlığı, “Çevrenin Korunması Tarafından Denetim Altında tutulan Atıkların İthalat Kontrolü Tebliği’nde değişiklik yaparak 3915.10.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Konumlu (GTİP) etilen polimerden olan, plastik hurda ithalatını yasakladı. Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) İdare Konseyi Lideri Selçuk Gülsün, dala sorulmadan ve tesir tahlili yapılmadan alınan bu kararın kesimi çıkmaza sokacağı ihtarında bulundu.

31 Aralık 2020 tarihinde tekrarlanmış Resmi Gazete’de yayınlanan bildiri ile atık ithalatında etrafın korunması tarafından uygunluk kontrolüne ait adap ve temelleri düzenleniyordu. Yapılan değişiklikle, plastik hurda atık ithalatı, bildirimin “ithalatı yasak öteki atıklar” başlıklı Ek-2/B tablosuna dahil edildi.
Lakin, bu hususun yürürlüğe girdiği tarihten evvel çıkış ülkesinde ihraç maksadıyla taşıma evrakı düzenlenmiş yahut gümrük mevzuatı uyarınca gümrük yönetimlerine sunulmuş 3915.10.00.00.00 GTİP’li atıkların ithali, 45 gün müddetle bildirimin eski haline nazaran sonuçlandırılacak.

“Sektör çıkmaza girecek”

PAGDER İdare Konseyi Lideri Selçuk Gülsün, “Hiçbir tesir tahlili yapılmadan ve dal temsilcileri ile fikir teatisi gerçekleştirilmeden hayata geçirilen polietilen hurdası ithalat yasağının ülkemiz plastik kesimini nasıl bir çıkmaza soktuğunun bir an evvel farkına varılmalı ve kelam konusu yasak kaldırılmalı” dedi.

Öte yandan 31 Aralık’ta yayınlanan Tarım ve Orman Bakanlığı denetimine tabi eserlerin ithalat kontrolüne ait koşulları düzenleyen bildirimde de değişiklik yapılarak 3825.10.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu(GTİP) ‘şehir atıkları’ başlıklı eser de listeden çıkarıldı. Bu liste veteriner denetimine tabi olan hayvan ve eserleri gösteriyordu.