Resmi Gazete’de bugün (10 Mayıs 2021)

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI

YÖNETMELİKLER

–– Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Jandarma Genel Komutanlığı ve Kıyı Güvenlik Komutanlığında Misyonlu Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Ait Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Jandarma Genel Komutanlığı Subay, Astsubay ve Uzman Jandarma Atama Yönetmeliği
–– Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Satınalma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Fırat Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
–– Yıldız Teknik Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
–– Yozgat Bozok Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve İmtihan Yönetmeliği

İLÂN KISMI

a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Pahaları