Resmi Gazete’de bugün (12 Mayıs 2021)

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI

YÖNETMELİKLER

–– Kamu Vazifelileri Sendikaları ve Toplu Mukavele Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine Ait Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sıhhat Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Afyon Kocatepe Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
–– Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıbbi Jeoloji Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

BİLDİRİLER

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine Ait Bildiri (No: 2021/23)
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine Ait Bildirim (No: 2021/25)

İLÂN KISMI

a – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Bedelleri