Resmi Gazete’de bugün (21 Mayıs 2021)

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Esnaf ve Sanatkârlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Hibe Dayanağı Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3998)
–– Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerine Yönelik Yatırımların Desteklenmesine Ait Karar (Karar Sayısı: 3999)
–– Ekli I Sayılı Listede Belirtilen Fakülte ve Enstitülerin Kurulması, Ekli II Sayılı Listede Belirtilen Fakülte, Enstitü ve Yüksekokulların Kapatılması ile Ekli III Sayılı Listede Belirtilen Fakültelerin İsimlerinin Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4000)

YÖNETMELİKLER

–– Basın Kartı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 4001)
–– Elektrik Piyasası Kapasite Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Elektrik Piyasasında Yenilenebilir Güç Kaynak Garanti Dokümanı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

BİLDİRİMLER

–– 2021 Yılı Nisan Ayına İlişkin Dahilde Sürece Müsaade Dokümanlarının (D1) Listesi
–– 2021 Yılı Nisan Ayına İlişkin Yurt İçi Satış ve Teslim Dokümanlarının (D3) Listesi
–– 2021 Yılı Nisan Ayına İlişkin Hariçte Sürece Müsaade Dokümanlarının (H) Listesi
–– Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde Sürece Müsaade Evrakları Listesi

ŞURA KARARI

–– Güç Piyasası Düzenleme Şurasının 20/05/2021 Tarihli ve 10218 Sayılı Kararı

İLÂN KISMI

a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Bedelleri