Resmi Gazete’de bugün (24 Mayıs 2021)

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI

YÖNETMELİKLER

–– Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tanımlanmış Hücre Bankası ve Hücre Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Atatürk Üniversitesi Daima Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Haliç Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– İbn Haldun Üniversitesi Haydar Aliyev Avrasya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İş Sıhhati ve Güvenliği Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Uşak Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

İLÂN KISMI

a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Bedelleri