Resmi Gazete’de bugün (25 Mayıs 2021)

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI

YÖNETMELİKLER

–– Güneş Gücüne Dayalı Elektrik Üretimi Müracaatlarının Teknik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Emniyet Hizmetleri Sınıfı Branş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Beykent Üniversitesi Girişimcilik ve Yenilikçilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Beykent Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

BİLDİRİLER

–– Özelleştirme Yönetimi Başkanlığının 25/05/2021 Tarihli ve 2021/ÖİB-K-60 ve 61 Sayılı Kararları

HEYET KARARLARI

–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Heyetinin 21/05/2021 Tarihli ve 9568 Sayılı Kararı
–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Heyetinin 21/05/2021 Tarihli ve 9573 Sayılı Kararı

KARAR

–– Giresun Yönetim Mahkemesinin Kurulmasına ve Yargı Etrafının Belirlenmesine Ait Karar

YARGI KISMI

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARI

–– Uyuşmazlık Mahkemesine İlişkin Kararlar

İLÂN KISMI

a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Bedelleri