Resmi Gazete’de bugün (25 Mayıs 2021)

YASAMA KISMI

KANUN

–– 7319 Sigortacılık ile Öteki Birtakım Alanlara Ait Kanunlarda ve Bir Kanun Kararında Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Kimi Mutabakatların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4018)
–– İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Akat Mahallesi (Karanfilköy Mevkii) Hudutları İçerisinde Yer Alan Birtakım Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesine Ait Karar (Karar Sayısı: 4019)

ATAMA KARARI

–– Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Lider (Guvernör) Yardımcısı Oğuzhan ÖZBAŞ’ın Vazifeden Alınması ve Bu Suretle Boşalan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Lider (Guvernör) Yardımcılığına, Prof. Dr. Semih TÜMEN’in Atanması Hakkında Karar (Karar: 2021/247)

YÖNETMELİKLER

–– Olimpik ve Paralimpik Sportmen Yetiştirilmesine Dair Yönetmelik
–– Ulusal Savunma Üniversitesi Daima Eğitim Merkezi Yönetmeliği
–– Afetlerde ve Acil Durumlarda Sıhhat Hizmetleri Yönetmeliği
–– Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Ortasında Özgür Ticaret Mutabakatı Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik

BİLDİRİMLER

–– Kurumlar Vergisi Genel Bildirimi (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Bildirim (Seri No: 18)
–– Havalandırma Ünitelerinin Etrafa Hassas Tasarım Gerekliliklerine Dair Bildiri (1253/2014/AB) (SGM: 2021/18)
–– Konut Tipi Havalandırma Ünitelerinin Güç Etiketlemesine Dair Bildirim (1254/2014/AB) (SGM: 2021/19)
–– Hava Isıtma Eserleri, Soğutma Eserleri, Yüksek Sıcaklık Proses Çillerleri ve Fankoil Üniteleri ile İlgili Etrafa Hassas Tasarım Gerekliliklerine Dair Bildiri (2016/2281/AB) (SGM: 2021/20)
–– İhracı Kayda Bağlı Mallara Ait Bildirim (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Bildiri (İhracat 2021/3)
–– UPT Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.’nin Faaliyet Müsaadesi Kapsamının Genişletilmesine Ait Karar
–– Ahlatcı Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.’ye Elektronik Para Kuruluşu Olarak Faaliyet Göstermek Üzere Faaliyet Müsaadesi Verilmesine Ait Karar

İLÂN KISMI

a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Pahaları