Resmi Gazete’de bugün (3 Mayıs 2021)

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI

YÖNETMELİKLER

–– Dokuz Eylül Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
–– İstanbul Gedik Üniversitesi Bangladeş Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– İzmir İktisat Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Kayseri Üniversitesi Turizm Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Kütahya Sıhhat Bilimleri Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
–– Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yaşlı Sıhhati ve Bakımı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Necmettin Erbakan Üniversitesi Sürdürülebilir Aile İşletmeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İLÂN KISMI

a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Kıymetleri