Resmi Gazete’de bugün (5 Mayıs 2021)

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI

YÖNETMELİK

–– Avrasya Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve İmtihan Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

BİLDİRİLER

–– Özelleştirme Yönetimi Başkanlığının 03/05/2021 Tarihli ve 2021/ÖİB-K-49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 ve 58 Sayılı Kararları

ŞURA KARARI

–– Güç Piyasası Düzenleme Konseyinin 29/04/2021 Tarihli ve 10183 Sayılı Kararı

İLÂN KISMI

a – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Bedelleri