SEDDK’dan trafik sigortasına ilişkin açıklama

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), son devirde birtakım sigorta şirketlerinin çeşitli prosedürlerle trafik sigortası poliçesi düzenlemekten kaçındığı istikametindeki şikayetlere ait bir açıklama yaptı.

Karayolları Motorlu Araçlar Mecburî Mali Sorumluluk Sigortası’nın bir zarurî sigorta olduğu, Kara Araçları Sorumluluk branşında ruhsat sahibi olan sigorta şirketleri tarafından kelam konusu sigorta kontratlarının düzenlendiğinin belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi: “5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu’nun ‘Zorunlu Sigortalar’ başlıklı 13’üncü unsurunun birinci fıkrası ‘Cumhurbaşkanı, kamu faydası açısından gerekli gördüğü hallerde zarurî sigortalar ihdas edebilir. Sigorta şirketleri, 20’nci unsurun ikinci fıkrasının (b) bendi ile üçüncü fıkrası kararları gizli kalmak kaydıyla faaliyet gösterdiği sigorta branşlarının kapsamında bulunan mecburî sigortaları yapmaktan kaçınamaz.’ Anılan unsurda açıkça düzenlediği üzere, Kara Araçları Sorumluluk branşında ruhsat sahibi olan sigorta şirketlerinin trafik sigortası yapmaktan kaçınmaları mevzuata karşıtlık teşkil etmektedir.”

Bu alandaki şikayetlere atıf yapılan açıklamada, “Sigortalıların trafik sigortası taleplerinin karşılanması konusunda ilgili mevzuat kararına tersliğe mahal verilmemesi ismine kurumumuz kontrol elemanları tarafından gerekli incelemeler yapılmakta olup tespit edilen sorumlular hakkında ilgili mevzuat kararları uygulanacaktır.” denildi.