Şeker İş Sendikası’ndan şeker ithalatına itiraz

ANKARA (DÜNYA)- Gümrüksüz olarak 400 bin ton şeker ithalatına yönelik tarife kontenjanı açılmasına, şeker fabrikalarında örgütlü Şeker İş sendikasından itiraz geldi. İthalat kararının, dünya fiyatlarının da yüksek olduğu bir periyotta alındığında dikkat çekilen açıklamada, Avrupa limanı FOB fiyatının Türkşeker’in satış fiyatının yüzde 50 üstünde olduğu kaydedildi. İthalatın piyasayı regüle etmeye yaramayacağı belirtilirken, “Aksine iç fiyatları yükseltici istikamette tesir yapacağı kesin olarak gözükmektedir.” denildi.

Tarife kontenjanı dağıtımında da endüstrici bazında adil bir sisteme yer verilmediğine değinilen açıklamada, “Tebliğde tahsisatın yalnızca C şekeri tahsisat dokümanı sahibi firmalar öncelikli olmak üzere, kelam konusu eseri şekerli mamul üretiminde hammadde olarak kullanan endüstrici firmalara yapılacağı belirtilmekle birlikte, bildirim ekindeki müracaat formunda ‘Yeni ithalatçı’ ve ‘Geleneksel İthalatçı’ için de seçim yapılabileceği görülmektedir.” denildi.

Şeker İş sendikası olarak 10 fabrikanın özelleştirme sürecinde bugünkü sorunlara yönelik ihtarlar yapıldığına vurgu yapılan açıklamada yer alan başka konular şöyle: “Yine bugün 2022/23 yani önümüzdeki dönemin da yerli şeker arzı açısından düşünceli olabileceğine dair dertlerin olduğu değerlendirildiğinde; ülkemiz şeker kesimini daha aktif tedbirler, daha istikrarlı fiyat siyasetleri ile kesimi en kısa vakitte düzenleyemediği takdirde şekerde kendine kâfi bir ülke olmaktan süratle uzaklaşma riski ile karşı karşıya kalabileceğimiz kelam mevzusudur.

Ülkemiz pancar üretim potansiyeli ve konseyi şeker üretim kapasitesi bakımından ‘kendine yeten’ bir ülke olmakla birlikte, arz güvenliğimizi riske sokan birçok gelişme ve faktör karşısında C şekeri arzında sürekliliğin sağlanması için kalıcı stratejiler geliştirilmesi ve hayata geçirilmesi, bağımsız yapıdaki Şeker Kurumu’nun gerekliliği ve yine oluşturulması; yani bölümün aktif ve sağlıklı bir formda düzenlenmesini ve kontrolünü sağlayacak, kesim paydaşlarının içinde yer alacağı bağımsız karar alma organının oluşturulması gerekmektedir.

Ülkemiz şeker kesiminin strateji ve kalkınma planının belirlenmesi ile sanayi, emekçi, üretici ve devlet işbirliğinde daha denetimli ve şeffaf bir işleyişin sağlanması konuları bölümümüzün bugünü ve geleceği açısından en isabetli kararlar olacaktır.”