Tabanca ve tüfek fişeği üretim tesisine devlet desteği

Balıkesir’de ZSR Patlayıcı Sanayi AŞ tarafından yapılacak tabanca ve tüfek fişeği üretim tesisine proje bazlı devlet takviyesi sağlanacak.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına nazaran, proje başlangıç tarihi 19 Nisan 2020 olarak belirtilen tesisin toplam sabit yatırım fiyatı 768.1 milyon TL olarak öngörüldü.

Yatırım mühleti sonunda tesisin yıllık 140 milyon adet tabanca fişeği, 243 milyon adet makineli tüfek fişeği ek üretim kapasitesine ulaşması hedefleniyor. Öngörülen ek istihdam 202, nitelikli işçi sayısı ise 20 olarak belirtildi.

Karar kapsamında tesise gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisna ve iadesi, vergi indirimi, azami meblağ hududu olmaksızın sigorta primi patron payı, 10 yıl vadeli stopaj, azami 40 milyon TL’ye kadar ve 5 yıl periyodik nitelikli işçi, 80 milyon TL’yi aşmamak üzere azami 10 yıl müddetli faiz yahut kar hissesi, 10 yıl vadeli ve 30 milyon TL’yi aşmamak kaidesiyle %50 oranında güç tüketim harcaması dayanakları sağlanacak.

Yatırım başlangıç tarihinden itibaren 4 yıl müddetle verilecek dayanak, yatırımın öngörülen müddette gerçekleştirilmemesi halinde, bu mühletin yarısı kadar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uzatılabilecek.