Hizmet ve perakendede ‘güven’ düştü, inşaatta yükseldi

Mevsim tesirlerinden arındırılmış itimat endeksi mayıs ayında nisan ayına nazaran, hizmet kesiminde yüzde 1,1 ve perakende ticaret dalında yüzde 2,1 azalırken, inşaat kesiminde yüzde 3,0 arttı.

TÜİK’in yayımladığı bilgilere nazaran, mevsim tesirlerinden arındırılmış hizmet bölümü inanç endeksi nisan ayında 103,3 iken, mayıs ayında yüzde 1,1 oranında azalarak 102,2 pahasını aldı. Hizmet kesiminde bir evvelki aya nazaran, son üç aylık devirde iş durumu alt endeksi yüzde 6,3 azalarak 96,7 oldu.

Son üç aylık devirde hizmetlere olan talep alt endeksi yüzde 2,2 azalarak 100,9 bedelinde gerçekleşirken, gelecek üç aylık devirde hizmetlere olan talep beklentisi alt endeksi ise yüzde 5,2 artarak 109 düzeyinde yer aldı.

Perakende ticaret bölümü itimat endeksi 100,9 oldu

Mevsim tesirlerinden arındırılmış perakende ticaret dalı inanç endeksi mayıs ayında yüzde 2,1 oranında azalarak 100,9 geriledi. Perakende ticaret kesiminde bir evvelki aya nazaran, son üç aylık periyotta iş hacmi satışlar alt endeksi yüzde 13,6 azalarak 101’e düştü.

Mevcut mal stok düzeyi alt endeksi yüzde 3,5 artarak 90,8 bedelini aldı. Gelecek üç aylık periyotta iş hacmi-satışlar beklentisi alt endeksi ise yüzde 5,9 artarak 110,9’a yükseldi.

İnşaat dalı itimat endeksi 79,6 oldu

Mevsim tesirlerinden arındırılmış inşaat kesimi itimat endeksi bir evvelki ayda 77,3 iken, mayıs ayında yüzde 3,0 oranında artarak 79,6 pahasını aldı. İnşaat bölümünde bir evvelki aya nazaran, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut seviyesi alt endeksi yüzde 0,5 azalarak 74,5’e düştü. Gelecek üç aylık periyotta toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksi ise yüzde 6,3 artarak 84,7’e yükseldi.

İnşaat bölümünde mayıs ayında teşebbüslerin yüzde 46,8’i faaliyetleri kısıtlayan rastgele bir faktörün olmadığını, yüzde 53,2’si ise faaliyetlerini kısıtlayan en az bir temel faktör bulunduğunu belirtti.

Kısa vadeli dış borç stoku zirveden döndü

Merkez Bankası datalarına nazaran, 2021 Mart sonu prestijiyle, özgün vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl yahut daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye nazaran kısa vadeli dış borç stoku, 185,6 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Şubat ayında 192 milyar dolara ulaşarak rekor kıran kelam konusu borç stoku, 10 ayda 27 milyar dolar artış kaydetmişti.

Kelam konusu stokun 17,8 milyar dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel kesimin yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu kesiminin yüzde 20,9, Merkez Bankası’nın yüzde 12,2, özel bölümün ise yüzde 66,9 hisseye sahip olduğu gözlendi.

Öte yandan kısa vadeli dış borç stoku, martta 2020 sonuna kıyasla yüzde 1,7 artarak 140,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu periyotta, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 0,3 azalışla 57,8 milyar dolar, öbür kesimlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 2 artışla 60,3 milyar dolar oldu.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2020 sonuna nazaran yüzde 6,7 azalarak 8,3 milyar dolara indi. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 2,2 azalarak 19,7 milyar dolar, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı ise yüzde 9,5 artışla 14,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Ayrıyeten, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yılın sonuna nazaran yüzde 2,6 azalışla 15,3 milyar dolara geriledi.

Öbür dallar altında yer alan ithalat borçları, 2020 sonuna nazaran yüzde 2,6 artarak 54,7 milyar dolara yükseldi.

Özel bölümün kısa vadeli dış borcu 91,1 milyar dolar

Tamamı kamu bankalarından oluşan kamu bölümünün kısa vadeli borcu, 2020 sonuna nazaran yüzde 5,1 artarak 27 milyar dolar, özel dalın kısa vadeli dış borcu ise yüzde 0,3 azalarak 91,1 milyar dolar oldu.

Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki mali kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar, geçen yılın sonuna nazaran yüzde 2,3 artarak 62,3 milyar dolar, mali olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 1,1 artarak 77,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Geçen yılın sonunda 464 milyon dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları, mart sonu prestijiyle 428 milyon dolar oldu. Tıpkı periyotta resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 169 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Mart sonu prestijiyle kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu; yüzde 45,6’sı dolar, yüzde 27,3’ü euro, yüzde 12,4’ü TL ve yüzde 14,7’si başka döviz cinslerinden oluştu.

İşsizlik oranı yüzde 13,1’e geriledi

Türkiye genelinde 15 ve daha üst yaştaki bireylerde işsiz sayısı 2021 yılı Mart ayında bir evvelki aya nazaran 59 bin kişi artarak 4 milyon 236 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise yüzde 13,1 düzeyinde geriledi. Bir evvelki ay işsizlik oranı yüzde 13,4 olarak açıklanmıştı.

İstihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı Mart ayında bir evvelki aya nazaran 550 bin kişi artarak 28 milyon 89 bin kişi, istihdam oranı ise 0,8 puanlık artış ile yüzde 44,3 oldu.

Genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 25’e geriledi

15-24 yaş kümesini kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir evvelki aya nazaran 0,7 puanlık azalışla yüzde 25, istihdam oranı 1,4 puanlık artışla yüzde 31,4 oldu. Bu yaş kümesinde işgücüne katılma oranı ise bir evvelki aya nazaran 1,5 puan artarak yüzde 41,9 düzeyinde gerçekleşti.

Atıl işgücü oranı yüzde 25,8 oldu

Vakte bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2021 yılı Mart ayında bir evvelki aya nazaran 2,3 puan azalarak yüzde 25,8 oldu. Vakte bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,2 iken, potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 21,2 olarak gerçekleşti.

Mart ayında istihdam edilenlerin sayısı bir evvelki aya nazaran tarım bölümünde 15 bin kişi, sanayi bölümünde 480 bin kişi, inşaat kesiminde 81 bin kişi artarken, hizmet bölümünde 27 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 17,3’ü tarım, yüzde 22’si sanayi, yüzde 6,4’ü inşaat, yüzde 54,3’ü ise hizmet dalında yer aldı.

Mevsim tesirinden arındırılmamış işsizlik oranı yüzde 13,1, istihdam oranı yüzde 44

Mevsim tesirinden arındırılmamış işsizlik oranı bir evvelki yılın birebir ayına nazaran 0,1 puan artarak yüzde 13,1 oldu. İşsiz sayısı bir evvelki yılın tıpkı ayına nazaran 288 bin kişi artarak 4 milyon 193 bin kişi olarak gerçekleşti.

Mevsim tesirinden arındırılmamış istihdam oranı bir evvelki yılın birebir ayına nazaran 2,1 puan artarak yüzde 44 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 1 milyon 845 bin kişi artarak 27 milyon 907 bin kişi oldu.

Tarım dışı kesimde kayıt dışı çalışanların oranı yüzde 17,8 oldu

Mart ayında toplumsal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki hissesini gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, bir evvelki yılın birebir ayına nazaran 0,4 puan artarak yüzde 28,9 olarak gerçekleşti. Tarım dışı kesimde kayıt dışı çalışanların oranı bir evvelki yılın tıpkı ayına nazaran 1,2 puan azalarak yüzde 17,8 oldu.

Otomobilin hızını çip, kur ve kapanma kesti

AYSEL YÜCEL/İSTANBUL

Araba satışları nisan ayında frene bastı. Baz tesiri ile nisan ayında satışlarda geçen yıla nazaran yüzde 132 artış olsa da çip krizi, kurdaki yükseliş ve tam kapanmanın tesiriyle geçen ay araba ve hafif ticari araç satışları 65 bin adette kaldı. Mart ayında 96 bin adetlik araba ve hafif ticari araç satışı gerçekleştiren dalda, tam kapanma öncesi nisan ayı satış öngörüsü 75 bin adetti. Fakat satışlar beklentilerin de altında kaldı. DÜNYA’ya konuşan Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Lideri Ali Bilaloğlu, nisan ayı satışlarındaki artışın baz tesiri kaynaklı olduğunu vurgulayarak, “Yılın birinci çeyreğine nazaran pazar yavaşladı” dedi.

ALİ BİLALOĞLU

“Kur, bir nevi ÖTV artışına neden oldu”

Ali Bilaloğlu, nisan ayında araba satışların yavaşlamasının nedenlerini şöyle açıkladı: “Ramazan ayının birinci günlerinde her vakit showroom trafiği ve satışlar yavaşlar. Genelde ramazanın ikinci yarısında satışlar artmaya başlar. Fakat bu periyotta salgınla gayret sebebiyle bölümümüz faaliyetlerini durdurması gerekti. Genel ekonomik belirsizliklerin ağırlaştığı birkaç hafta yaşadık. Hepimizin bildiği tesirlerin de satın alma iştahını bir nebze tamponlar. Tüm dünyadaki üretim programlarını etkileyen çip ve yarı iletken hususlardaki tedarik meseleleri talep gören modellerde tedarik düşüncesini hissettirmeye başladı. Artan döviz sayılarının sonucunda düşük fiyat baremlerinde eser yelpazesi çok daraldı. Aslında bir nevi ÖTV artışına neden oldu.”

ALP GÜLAN

“Kiralama tarafına satış yapamadık”

DÜNYA’ya konuşan Gülan Otomotiv İdare Konseyi Lideri Alp Gülan, nisan ayında satışların sürat kestiğini lisana getirerek, “Çip krizi nedeniyle arzda sorun yaşanıyor. Öteki yandan, kurdaki yükseliş, yalnızca fiyatların artmasına neden olmadı ayrıyeten ÖTV baremlerini de üst çekti. Yüzde 50 ÖTV dilimine giren bir araç, kur artışı sonrası yüzde 80 dilimine girince bu da tüketicinin alım gücünü etkiledi. Öteki yandan tam kapanma da satışlara olumsuz yansıyan bir öbür etken oldu. Olağan kaidelerde bu vakitlerde kısa devir kiralama satışlara değerli katkı sağlıyordu. Lakin tam kapanma nedeni ile kiralama tarafına da satış yapamadık” dedi.

Ticari, artış oranıyla arabası solladı

ODD, nisan ayı araba ve hafif ticari araç satış sayılarını açıkladı. Araba ve hafif ticari araç pazarı 2021 Nisan ayında yüzde 132,4 artarak, 61 bin 488 adet olarak gerçekleşti. Geçen ay araba satışları bir evvelki yılın birebir ayına nazaran yüzde 121,6 artarak 48 bin 375 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 183,1 artarak 13 bin 113 adet oldu. Ticari araç satışındaki artışta, kargo pazarındaki yüksek talep tesirli oldu.

Araba ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık nisan ayı ortalama satışlara nazaran yüzde 5,2 azaldı. Araba pazarı, 10 yıllık nisan ayı ortalama satışlara nazaran yüzde 2,2 azalış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık nisan ayı ortalama satışlara nazaran yüzde 14,9 azaldı.

Türkiye araba ve hafif ticari araç toplam pazarı, bu yılın ocak-nisan devrinde ise bir evvelki yılın birebir devrine nazaran yüzde 72,4 artarak 260 bin 148 adet olarak gerçekleşti. Araba satışları, 2021 yılı ocak- nisan periyodunda geçen yıla nazaran yüzde 68,7 oranında artarak 204 bin 839 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 88,1 artarak 55 bin 309 adede ulaştı.

Otomotiv sektörü satışları nisanda yüzde 132 arttı

Otomotiv Distribütörleri Derneği(ODD) datalarına nazaran, 2021 yılı Nisan ayında araba satışları bir evvelki yılın birebir ayına nazaran yüzde 121,6 artarak 48.375 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 183,1 artarak 13.113 adet oldu.

Araba ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Nisan ayı ortalama satışlara nazaran yüzde 5,2 azaldı.

Araba pazarı, 10 yıllık Nisan ayı ortalama satışlara nazaran yüzde 2,2 azalış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Nisan ayı ortalama satışlara nazaran yüzde 14,9 azaldı.

Ocak-Nisan periyodunda artış yüzde 72

Türkiye araba ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2021 yılı Ocak-Nisan devrinde bir evvelki yılın tıpkı devrine nazaran yüzde 72,4 artarak 260.148 adet olarak gerçekleşti.

Araba satışları, 2021 yılı Ocak- Nisan periyodunda geçen yıla nazaran yüzde 68,7 oranında artarak 204.839 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 88,1 artarak 55.309 adede ulaştı.

Dış ticaret açığı martta yüzde 15 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen süreksiz dış ticaret datalarına nazaran; ihracat 2021 yılı Mart ayında, bir evvelki yılın birebir ayına nazaran yüzde 42,2 artarak 18 milyar 984 milyon dolar, ithalat yüzde 25,6 artarak 23 milyar 637 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Mart periyodunda ihracat yüzde 17,2, ithalat yüzde 9,6 arttı

Genel ticaret sistemine nazaran ihracat 2021 yılı Ocak-Mart devrinde bir evvelki yılın tıpkı devrine nazaran yüzde 17,2 artarak 49 milyar 986 milyon dolar, ithalat yüzde 9,6 artarak 61 milyar 29 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Mart ayında güç eserleri ve altın hariç ihracat yüzde 41,6, ithalat yüzde 36,7 arttı

Güç eserleri ve mali olmayan altın hariç ihracat, 2021 Mart ayında yüzde 41,6 artarak 12 milyar 698 milyon dolardan, 17 milyar 985 milyon dolara yükseldi.

Mart ayında güç eserleri ve mali olmayan altın hariç ithalat yüzde 36,7 artarak 14 milyar 357 milyon dolardan, 19 milyar 627 milyon dolara yükseldi.

Güç eserleri ve mali olmayan altın hariç dış ticaret açığı Mart ayında 1 milyar 643 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 39,0 artarak 37 milyar 612 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kelam konusu ayda güç ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 91,6 oldu.

Dış ticaret açığı Mart ayında yüzde 14,9 azaldı

Mart ayında dış ticaret açığı bir evvelki yılın birebir ayına nazaran yüzde 14,9 azalarak 5 milyar 469 milyon dolardan, 4 milyar 653 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Mart ayında yüzde 70,9 iken, 2021 Mart ayında yüzde 80,3’e yükseldi.

Ocak-Mart periyodunda dış ticaret açığı yüzde 15,2 azalarak 13 milyar 17 milyon dolardan, 11 milyar 43 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Ocak-Mart devrinde yüzde 76,6 iken, 2021 yılının tıpkı devrinde yüzde 81,9’a yükseldi.

Özel ticaret sistemine nazaran ihracat 18 milyar dolar

Özel ticaret sistemine nazaran ihracat, 2021 yılı Mart ayında, ihracat bir evvelki yılın birebir ayına nazaran yüzde 42,8 artarak 17 milyar 997 milyon dolar, ithalat yüzde 26,8 artarak 22 milyar 774 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Mart ayında dış ticaret açığı yüzde 10,8 azalarak 5 milyar 358 milyon dolardan, 4 milyar 777 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Mart ayında yüzde 70,2 iken, 2021 Mart ayında yüzde 79,0’a yükseldi.

Mart ayında imalat endüstrinin toplam ihracattaki hissesi yüzde 94,9 oldu

Ekonomik faaliyetlere nazaran ihracatta, 2021 Mart ayında imalat endüstrinin hissesi yüzde 94,9, tarım, ormancılık ve balıkçılık bölümünün hissesi yüzde 3,1, madencilik ve taşocakçılığı bölümünün hissesi yüzde 1,6 oldu.

Ocak-Mart periyodunda ekonomik faaliyetlere nazaran ihracatta imalat endüstrinin hissesi yüzde 94,3, tarım, ormancılık ve balıkçılık kesiminin hissesi yüzde 3,5, madencilik ve taşocakçılığı dalının hissesi yüzde 1,7 oldu.

Mart ayında orta mallarının toplam ithalattaki hissesi yüzde 74,8 oldu

Geniş ekonomik kümeler sınıflamasına nazaran ithalatta, 2021 Mart ayında orta mallarının hissesi yüzde 74,8, sermaye mallarının hissesi yüzde 14,7 ve tüketim mallarının hissesi yüzde 10,3 oldu.

İthalatta, 2021 Ocak-Mart periyodunda orta mallarının hissesi yüzde 75,3, sermaye mallarının hissesi yüzde 14,2 ve tüketim mallarının hissesi yüzde 10,3 oldu.

Mart ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu

Mart ayında ihracatta birinci sırayı Almanya aldı. Almanya’ya yapılan ihracat 1 milyar 675 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 243 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 64 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 979 milyon dolar ile İtalya, 927 milyon dolar ile Irak takip etti. Birinci 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 31,0’ını oluşturdu.

Ocak-Mart devrinde ihracatta birinci sırayı Almanya aldı. Almanya’ya yapılan ihracat 4 milyar 623 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 90 milyon dolar ile ABD, 2 milyar 837 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 2 milyar 677 milyon dolar ile İtalya ve 2 milyar 376 milyon dolar ile Irak takip etti. Birinci 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 31,2’sini oluşturdu.

İthalatta birinci sırayı Çin aldı

İthalatta Çin birinci sırayı aldı. Mart ayında Çin’den yapılan ithalat 2 milyar 812 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 2 milyar 537 milyon dolar ile Rusya, 2 milyar 235 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 76 milyon dolar ile İtalya, 1 milyar 71 milyon dolar ile ABD izledi. Birinci 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 41,2’sini oluşturdu.

Ocak-Mart periyodunda ithalatta birinci sırayı Çin aldı. Çin’den yapılan ithalat 7 milyar 253 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 6 milyar 71 milyon dolar ile Rusya, 5 milyar 447 milyon dolar ile Almanya, 2 milyar 679 milyon dolar ile İtalya, 2 milyar 650 milyon dolar ile ABD izledi. Birinci 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 39,5’ini oluşturdu

Mevsim ve takvim tesirlerinden arındırılmış seriye nazaran ihracat yüzde 4,2 arttı

Mevsim ve takvim tesirlerinden arındırılmış seriye nazaran; 2021 yılı Mart ayında bir evvelki aya nazaran ihracat yüzde 4,2, ithalat yüzde 5,5 arttı. Takvim tesirlerinden arındırılmış seriye nazaran ise; 2021 yılı Mart ayında bir evvelki yılın tıpkı ayına nazaran ihracat yüzde 37,7, ithalat yüzde 22,4 arttı.

Yüksek teknolojili eserlerin imalat sanayi ihracatı içindeki hissesi yüzde 3,4 oldu

Teknoloji yoğunluğuna nazaran dış ticaret dataları, ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi eserlerini kapsamaktadır. Mart ayında ISIC Rev.4’e nazaran imalat sanayi eserlerinin toplam ihracattaki hissesi yüzde 94,9’dur. Yüksek teknoloji eserlerinin imalat sanayi eserleri ihracatı içindeki hissesi yüzde 3,4’tür. Ocak-Mart periyodunda ISIC Rev.4’e nazaran imalat sanayi eserlerinin toplam ihracattaki hissesi yüzde 94,3’tür. Ocak-Mart devrinde yüksek teknoloji eserlerinin imalat sanayi eserleri ihracatı içindeki hissesi yüzde 3,1’dir.

Mart ayında imalat sanayi eserlerinin toplam ithalattaki hissesi yüzde 79,2’dir. Yüksek teknoloji eserlerinin imalat sanayi eserleri ithalatı içindeki hissesi yüzde 13,6’dır. Ocak-Mart devrinde imalat sanayi eserlerinin toplam ithalattaki hissesi yüzde 79,2’dir. Ocak-Mart devrinde yüksek teknoloji eserlerinin imalat sanayi eserleri ithalatı içindeki hissesi yüzde 13,3’tür.

İhracat 2021 yılı Ocak-Mart periyodunda 47 milyar 325 milyon dolar oldu

Özel ticaret sistemine nazaran ihracat, 2021 yılı Ocak-Mart devrinde, bir evvelki yılın tıpkı devrine nazaran yüzde 17,3 artarak 47 milyar 325 milyon dolar, ithalat yüzde 10,6 artarak 59 milyar 185 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Mart devrinde dış ticaret açığı yüzde 10,0 azalarak 13 milyar 182 milyon dolardan, 11 milyar 860 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Ocak-Mart periyodunda yüzde 75,4 iken, 2021 yılının tıpkı devrinde yüzde 80,0’a yükseldi.

Türkiye’nin İtalya’ya ihracatı martta 421 milyon dolar arttı

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) datalarına nazaran, Türkiye’nin ihracatı 2021 yılı Mart ayında geçen yılın birebir periyoduna nazaran yüzde 42,2 artarak 18 milyar 985 milyon 472 bin dolara çıktı.

Türkiye, kelam konusu devirde ölçü bazında en fazla artışını İtalya’ya yapılan ihracatta kaydetti. İtalya’ya yapılan ihracat mart ayında geçen yılın birebir periyoduna nazaran, 421 milyon 675 bin dolar artarak 928 milyon 827 bin dolara çıktı. Ölçü bazında ihracat artışında İtalya’yı ABD, Almanya, Irak, Fransa takip etti.

Kelam konusu periyotta Türkiye’nin dış satımı ABD’ye 368 milyon 332 bin dolar artarak 1 milyar 72 milyon 536 bin dolara, Almanya’ya 377 milyon 840 bin dolar artışla 1 milyar 537 milyon 882 bin dolara, Irak’a 344 milyon 630 bin dolar yükselerek 717 milyon 494 bin dolara, Fransa’ya 298 milyon 714 bin dolar artarak 758 milyon 583 bin dolara çıktı.

İtalya’ya en fazla ihracat gerçekleştiren bölüm otomotiv sanayisi olarak gerçekleşti. Otomotiv sanayisinin İtalya’ya dış satımı mart ayında geçen yılın birebir devrine nazaran yüzde 109,3 artarak 246 milyon 408 bin dolara çıktı.

Ülkeye en fazla ihracat bu periyotta İstanbul’dan gerçekleşti. İstanbullu şirketlerin İtalya’ya dış satımı mart ayında geçen yılın tıpkı devrine nazaran yüzde 88 artışla 361 milyon 438 bin dolara yükseldi.

Ölçü bazında en fazla azalış Suudi Arabistan’da

Bilgilere nazaran, Türkiye’nin mart ayında geçen yılın birebir devrine nazaran en fazla azalış Suudi Arabistan’da kaydedildi. Suudi Arabistan’a yapılan ihracat, 279 milyon 363 bin dolar azalarak 18 milyon 868 bin dolara geriledi.

Kelam konusu periyotta Türkiye’nin ihracatı, Etiyopya’ya 20 milyon 374 bin dolar azalarak 15 milyon 360 bin dolara, Cezayir’e 15 milyon 100 bin dolar azalışla 135 milyon 850 bin dolara, Endonezya’ya 13 milyon 679 bin dolar gerileyerek 18 milyon 535 bin dolara, Kanada’ya 13 milyon 572 bin dolar azalarak 78 milyon 781 bin dolara indi.

En fazla ihracat Almanya’ya yapıldı

Türkiye mart ayında en fazla dış satımı Almanya’ya gerçekleştirdi. Almanya’yı ABD, Birleşik Krallık, İtalya ve İspanya takip etti. Türkiye’nin ölçü bazında en fazla ihracat artışı gerçekleştirdiği İtalya, en fazla ihracat gerçekleştirilen dördüncü ülke oldu. Bu devirde Türkiye’nin Birleşik Krallık’a ihracatı yüzde 33,1 artarak 1 milyar 28 milyon 425 bin dolara, İspanya’ya ihracatı ise yüzde 63,6 yükselerek 760 milyon 873 bin dolara çıktı.

Kur paniği, otoda rekor getirdi

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), mart ayı araba ve hafif ticari araç satış sayılarını açıkladı. Mart ayında hafif ticari araç ve araba satışları yüzde 92.8 artışla artarak 96 bin 428 oldu. Böylelikle bugüne kadarki en yüksek mart ayı satışlarına ulaşıldı.

ODD yetkilileri, en yüksek birinci çeyrek sayılarına ulaşıldığını söyledi. Ocak-mart periyodunda yüzde 59.7 artışla, 198 bin 660 bine ulaştı.

ODD yetkilileri, faiz ve kur artışının talebi öne çektiğini, bu nedenle mart satışlarının beklentilerin üzerinde olduğunu vurguladı.

Önümüzdeki aylarda ise faizin yüksek olması ve kurdaki artışa bağlı olarak fiyatların yükselmesi, hasebiyle satışların sürat kesmesi bekleniyor.

Araba satışları yüzde 91,4 arttı

2021 yılı mart ayında araba satışları bir evvelki yılın birebir ayına nazaran yüzde 91,4 artarak 76.357 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 98,3 artarak 20.071 adet oldu. Araba ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık mart ayı ortalama satışlara nazaran yüzde 42,8 arttı. Araba pazarı, 10 yıllık mart ayı ortalama satışlara nazaran yüzde 49,6 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık mart ayı ortalama satışlara nazaran yüzde 21,8 arttı.

Toplam pazarda yüzde 59,7’lik artış

Türkiye araba ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2021 yılı Ocak-Mart devrinde bir evvelki yılın tıpkı periyoduna nazaran yüzde 59,7 artarak 198.660 adet olarak gerçekleşti. Araba satışları, 2021 yılı Ocak- Mart devrinde geçen yıla nazaran yüzde 57 oranında artarak 156.464 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 70,3 artarak 42.196 adede ulaştı.

Ekonomiye güven 14 ayın zirvesinde

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan ekonomik inanç endeksi, mart ayında bir evvelki aya nazaran yüzde 3,3 artarak 98,9 bedeline yükseldi. Endeks, şubat ayında 95,8 düzeyindeydi. Ekonomik inanç endeksindeki artış, tüketici, gerçek kesim (imalat sanayi), hizmet ve perakende ticaret bölümü itimat endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Ocak 2020’den bu yana en yüsek düzeyde

Salgınla birlikte 2020 yılının nisan ayında tarihin en düşük düzeyleri olan 51,3 puana gerileyen ekonomil itimat endeksi, bu düzeylerden ‘V’ formunda bir toparlanma grafiği çizdi. Endeks, mart ayında ise 98,9 puan ile 2020 Ocak periyodunda görülen 101,5 puan düzeyinden sonra en yüksek bedeline ulaştı.

Tüketici inanç endeksi bir evvelki aya nazaran Mart ayında yüzde 2,5 oranında artarak 86,7 bedelini, gerçek kesim inanç endeksi bir evvelki aya nazaran yüzde 1,4 oranında artarak 110,2 bedelini, hizmet bölümü inanç endeksi yüzde 5,1 oranında artarak 105,5 kıymetini, perakende bölümü inanç endeksi yüzde 0,2 oranında artarak 109,2 pahasını aldı. İnşaat dalı inanç endeksi ise yüzde 4 oranında azalarak 79,8 pahasını aldı.