Kilit sektörler yol haritalarıyla toparlanacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Covid-19 Krizine Cevap ve Dayanıklılık Projesi” kapsamında Türkiye iktisadı için kilit ehemmiyete sahip dokumacılık, lojistik, besin, makine ve otomotiv bölümlerinde 25 farklı “kırılgan kesimler tahlil raporu” hazırladıklarını belirterek, “Bu da bilhassa iş ve tedarik kesintilerini önlemek için yol haritalarında bize yardımcı oldu.” dedi.

Bakan Varank, çevrim içi olarak gerçekleştirilen “COVID-19’un Kırılgan Kesime Tesirleri Raporları Tanıtım Toplantısı”nda yaptığı konuşmada, sıhhat krizinin ötesine geçen COVID-19 salgınının hayatın her alanına tesir ettiğine işaret ederek sorunun tahlili için global bakış açısı ve iş birliklerinin gerektiğini söyledi.

Varank, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğinde uyguladıkları ve Japon hükümetince finanse edilen projenin, global salgınla gayrette memleketler arası iş birliğinin en hoş örneklerinden biri olduğuna dikkati çekti.

“Salgının tesirlerini tahlil eden bilimsel çalışmalara yük veriyoruz”

Varank, bir yandan COVID-19’un toplum ve işletmeler üzerindeki akut tesirlerini bertaraf ederken, başka yandan salgının kısa ve uzun vadeli tesirlerini tahlil eden bilimsel çalışmalara tartı verdiklerine dikkati çekerek, şu tabirleri kullandı:

“Salgının şimdi başlangıç devrinde, COVID-19’un toplumsal, beşeri ve ekonomik tesirlerine yönelik olarak TÜBİTAK aracılığıyla proje davetimizi açtık. Geçen şubat ayında bu davet kapsamında dayanak verdiğimiz 97 projenin bulgularını iki günlük bir konferansla kamuoyu ile paylaştık. Bugün tanıtımını yaptığımız ve paydaşlarımızın katkısıyla hayata geçen proje de bu manada attığımız değerli adımlardan biri. Projede, yereldeki ve bölgelerdeki aktörlerin ekonomilerinin toparlanmasına, krizlere karşı dayanıklılıklarının artırılmasına ve kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesine odaklandık.

Özel dalın güçlendirilmesi, gençlerin mesleksel marifetlerinin artırılması projemizin temel önceliği. Bu kapsamda, birinci olarak bölgelerdeki kırılgan kesimlerin COVID-19 krizi sonrası durumlarını tahlil ettik, tekrar toparlanma stratejilerini değerlendirdik. Türkiye iktisadı için kilit kıymete sahip dokumacılık, lojistik, besin, makine ve otomotiv kesimlerinde 25 farklı kırılgan bölümler tahlil raporu hazırladık. Bunların yabancı lisanda olanları da mevcut. Bu da bilhassa iş ve tedarik kesintilerini önlemek için yol haritalarında bize yardımcı oldu. Buna dönük raporları hazırlarken de bunlardan faydalandık.”

“Eğitimler gençlerin istihdamına yarar sağlayacak”

Varank, kelam konusu dallarda faaliyet gösteren işletmelerin ihracat potansiyelinin artırılması için “Yeni Pazar Analizi” ve “Ürün Uzayı Analizi” raporlarını hazırladıklarını belirterek bu raporlarda, ihracatta amaç pazarlar ve eser çeşitliliği tahlillerinin yanında, rekabetin artırılmasına yönelik siyaset, strateji ve aksiyonların yer aldığını söz etti.

“Projenin bir öbür çıktısını ise ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin dijital hünerlerini geliştirmek için düzenlenen eğitim ve kapasite geliştirme faaliyetleri oluşturuyor.” diyen Varank, e-ticaret, dış ticaret, toplumsal medya pazarlaması üzere hususlarda düzenlenen eğitimlerden 3 binden fazla gencin faydalandığını bildirdi.

Varank, kelam konusu eğitimlerin gençlerin salgın sonrası periyotta istihdam edilmelerinde önemli yarar sağlayacağına işaret ederek, şu bilgileri paylaştı: “Kırılgan bölümlerde faaliyet gösteren KOBİ’lerimizin teknik kapasitelerini geliştirmek için de birçok eğitim ve danışmanlık faaliyetleri yürüttük. 500’e yakın işletmemiz, dijitalleşme, finansal tahlil, finansmana erişim, stratejik planlama ve yenilik üzere hususlarda eğitim ve danışmanlık hizmeti aldı. Proje tamamlandığında bu sayı 1000’e ulaşacak.”

“KOBİ’lere finansal dayanak sağlayacağız”

JICA Türkiye Ofisi Lideri Nobuhiro Ikuro ise Türkiye’ye projede dayanak vermekten memnuniyet duyduklarını belirterek, COVID-19 salgınına karşılık vermek hedefiyle geçen ay Dünya Bankası aracılığıyla KOBİ’lere KOSBEG iş birliğiyle süratli takviye projesi yapmaya karar verdiklerini ve KOBİ’lere finansal dayanak sağlayacaklarını söyledi. Ikuro, toplumdaki kırılgan kümelere bu tıp çalışmalar aracılığıyla yardım etmeye çalıştıklarını aktararak, “KOBİ’lere bu sene teknik takviyeler de sunacağız. Teknik dayanak projemizin emeli Türkiye’de yeni ortaya çıkmış danışmanlık hizmetine Japon danışmanlar tarafından dayanak vermek olacak.” dedi.

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton da aktiflikle özel kesime ve kırılgan kesimlere takviye olmaya çalıştıklarını tabir etti. Türkiye’nin geçen devirde ekonomik büyüme kaydeden sayılı ülkelerden olduğunu anımsatan Vinton, ülkenin salgınla uğraş kapsamında yürüttüğü çalışmaların takdire şayan olduğunu lisana getirdi.

ASO’dan yeniden yapılandırma için öneriler

Ankara Sanayi Odası (ASO) Lideri Nurettin Özdebir, endüstrinin üretim gücünün korunabilmesi için vergisel teşviklere muhtaçlık duyulduğunu bildirdi.

Özdebir, ASO’nun mayıs ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada, son periyotta emtia, orta mal ve yarı mamul eserlerde döviz bazındaki artışların endüstricinin üretim gücünü değerli ölçüde azalttığını söyledi.

Üreticinin iç piyasada orta mal bulmakta zahmet çektiğine işaret eden Özdebir, “Özellikle ihracatta, birtakım stratejik kesimlerde, hammadde ihracatına kısıtlamalar getirilerek daha çok son eser ihracatına tartı verilmesi gerektiğini” vurguladı.

Özdebir, şu değerlendirmelerde bulundu:

“COVID-19 salgını sonrasında uygulamaya konulan dayanaklar daha çok iktisadın talep tarafını canlı tutmak için yapılan takviyeler biçiminde gerçekleşti. Bu süreçte iktisadın arz tarafı ihmal edildi ve edilmeye de devam ediyor. Bu sıkıntı günlerde ülke iktisadını ayakta tutan biz sanayicilerin üretime devam edebilmesi için ihracat teşvikleri ve selektif işletme kredilerinin hızla devreye girmesi gerekmektedir.

Son periyotta uygulamaya konulan teşvik paketleri daha çok kredi kanalı ile gerçekleşti. Takviye sistemi devreye girdiğinde daima aklımıza kredi geliyor. Kredi kullanarak üretim gücünü müdafaaya çalışan firmalar son devirlerde işletme bilançolarında önemli bozulma ile karşı karşıya kaldı. Öbür taraftan daha evvel kullanılan kredilerin de vadesinin gelmesi ve artan emtia fiyatları endüstricinin likidite problemlerinin ortaya çıkmasına neden oldu.”

Yine yapılandırma için teklifler

Özdebir, salgının ıstıraplarını gidermek maksadıyla TBMM’ye sunulan tekrar yapılandırma kanun teklifini son derece olumlu bulmakla birlikte teklifle ilgili teklifleri bulunduğunu söyledi.

Özdebir, tekliflerinden kimilerini şöyle sıraladı:

– Kanun teklifinde matrah ve vergi artırımı için öngörülen oranlar ve maktu meblağlar yüksektir. Bu bağlamda cari hesapların düzeltilmesi ile ilgili olarak öngörülen oranında yüzde 3’e indirilmesi uygun olacaktır.

– Cari hesap düzeltmeleri nedeniyle muhasebeleştirilen fiyatların geçmiş yıl karlarından mahsubun kar dağıtımı sayılmaması da karara bağlanmalıdır. Ayrıyeten matrah ve vergi artırımından yararlanacak mükelleflerden vergiye uyumlu olanlar için öngörülen 5 puanlık indirim son derece yetersizdir. Bu indirimin taban yüzde 50 olarak belirlenmesi uygun olacaktır.

– Öbür taraftan matrah ve vergi artırımından yararlananlar ile ilgili olarak geriye dönük vergi hataları nedeniyle vergi incelemesi yapılmayacağının karara bağlanması faydalı olacaktır. Böylelikle bu artırımlardan yararlanacak mükelleflere yönelik devreden katma kıymet vergileri ile ilgili olarak düzmece yahut muhteviyatı prestijiyle aldatıcı evrak nedeniyle düzeltme yaptırılması önlenmelidir.

– Matrah ve vergi artırımı yapan mükellefler nezdinde başlamış vergi incelemeleri sürdürülmemeli ve durdurulmalıdır.

– Ayrıyeten işletme etkinlerinin değerlendirilmesinde uygulanacak vergi oranının yüzde 1 olarak belirlenmesi faydalı olacaktır.

– Salgın mühletinin uzaması ve yıkıcı tesirlerinin ağır olması nedeniyle borçlarını ödeyebilmesi için mükelleflere daha geniş bir ödeme devri birer atlamalı 24 taksit tanınmalı ve ödemelerin başlangıcı da aşılamanın bitip insanların birazcık nefes almaya, iş yapmaya başlayacakları devir olan yılsonunda başlatılması sağlanmalıdır.

Bahçıvan: Enflasyon ve hammadde baskıyı artırıyor

İstanbul Sanayi Odası (İSO) İdare Heyeti Lideri Erdal Bahçıvan, bu yıl enflasyonun endüstriciler için kıymetli bir gerilim kaynağı olduğunu belirterek, “Enflasyonun endüstriler için öngörülemezlik, istikrarsızlık olduğuna inanıyoruz. Enflasyonun olduğu ortamda kolay kolay yatırım yapılmaz” sözlerini kullandı.

İSO Lideri Bahçıvan, düzenlediği basın toplantısında, İSO’nun ”Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırmasının sonuçları kapsamında değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye PMI endeksinin dünyadan negatif ayrışmasını her kısmın dikkate alması gerektiğini vurgulayan Bahçıvan, “Dünya endüstrisi, 2009 yılından bu yana en olumlu günlerini yaşarken, küresel kıyaslama yapabilme noktasında en kıymetli ve sağlam marka olan ve imalat dalında 34 iktisatta ölçülen PMI bilgilerinde performansı en düşük dördüncü ülke olduğumuzu göz arkası etmememiz gerekiyor. Bunun temel sebeplerine kesinlikle inmeliyiz” dedi.

“Hammadde fiyatları da baskı yaratıyor”

Bu hususta enflasyonda ve finansman piyasalarında tekrar başlayan aksiliklerin en temel iki neden olduğunu tabir eden Bahçıvan, “Öte yandan yurt dışından gelen hammaddelerin fiyatlarında yaşanan yüksek boyutlu artışlar sanayicimiz üzerinde giderek daha fazla baskı yaratmaktadır. Bu artışlar, ek bir işletme sermayesi ve buna bağlı bir finansman gereksinimi oluşturması bakımından önümüzdeki günler için çok önemli bir gerilim kaynağı olacaktır. Bu yıl sanayicimiz açısından bir diğer kıymetli gerilim kaynağı da enflasyondur” formunda konuştu.

Bahçıvan, “Biz endüstriciler olarak asla ve asla yüksek enflasyonlu bir ortamda yaşamak istemiyoruz. Enflasyonun toplumlar için de, ekonomiler için de, endüstriler için de öngörülemezlik, istikrarsızlık olduğuna inanıyoruz. Onun için ne yapıp edip enflasyon çabasını kesinlikle kazanmalıyız. Enflasyonun olduğu ortamda kolay kolay yatırım yapılmaz. Gerçekten geçen yıl yatırım teşvik dokümanlarında yaşanan yüksek oranlı artışa karşın, yatırım iştahının fiiliyata dönmediğini son devirlerde net bir halde gözlemliyoruz.” sözleriyle kelamlarını sürdürdü.

“Borç-özkaynak dağılımı hala kronik sorun”

Bahçıvan, İSO 500’ün borç-özkaynak dağılımına ait ise “Bu durum, borçların özkaynaklara nazaran çok daha süratli arttığı geçmiş iki yılla kıyaslandığında umut verici görünüyor. Buna karşın mevcut borç-özkaynak dağılımı sanayicilerimiz için kesinlikle çözülmesi gereken kronik bir sorun. Zira borçlanma ile özkaynakların dağılımına baktığımızda, İSO 500’de 2015 yılı ile birlikte birinci sefer yüzde 60’ların üstüne çıkan toplam borçların hissesi takip eden yıllarda artış eğilimini sürdürdü. 2020 yılında ise toplam borçların hissesi yüzde 68,4 ve özkaynakların hissesi yüzde 31,6 ile birebir kaldı” değerlendirmesinde bulundu.

Cevap bekleyen kritik soru: FED ve ECB piyasa desteğini ne zaman azaltacak?

Üst seviye bir ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilisi, merkez bankasının yürüttüğü tahvil alım programının iktisat ve istihdamdaki toparlanmayı desteklemek için gerekli olduğunu fakat alımların azaltılmasını değerlendirmeye yaklaştıklarını söz etti.

San Francisco Fed Lideri Mary Daly, dün CNBC’ye yaptığı açıklamada ayda 120 milyar dolar seviyesindeki tahvil alımlarının azaltılması hakkında “(Alımların) azaltılmasını görüşmeye başlamak için yapılan görüşmelerden bahsediyoruz” dedi.

Fed’in tahvil alımları, neredeyse sıfır düzeyindeki faizlerle birlikte borçlanma maliyetlerini düşük tutulmasını sağlıyor ve istihdam yaratacak yatırımları kolaylaştırıyor.

“İstihdam artacak fakat pandemi öncesine nazaran 8 milyon kişi hala işsiz”

Daly, “Herkesin şunu bildiğinden emin olmak isterim ki bu söylediklerin şu anda bir şey yapılacağı manasına gelmiyor” dedi. Daly istihdamın artacağına inandığını lakin hâlâ salgın öncesi periyoda kıyasla 8 milyon kişinin işsiz olduğuna dikkat çekerek, “Şu anda politikalarımız âlâ bir noktada. Bu hususta sabırlı olmamız gerekiyor” dedi.

Daly’den evvel konuşan Fed Lider Yardımcısı Richard Clarida da Fed’in ileriki bir periyotta iktisada daha az yardımcı olmasının görüşüleceğini lisana getirdi. Clarida “Tahvil alımında yavaşlatmayı görüşeceğimiz o günler de gelebilir. Nisan görüşmesinde odak noktamız bu değildi. Bu durum data akışına bağlı olacaktır” dedi.

Avrupa’da PEPP gündemde…

Fed ile ilgili gündeme gelen varlık alımlarının azaltılması hususu Avrupa iktisadı için de geçerli. Avrupa Merkez Bankası (ECB) İdare Şurası Üyesi Fabio Panetta ECB’nin 10 Haziran’daki toplantısından sonra tahvil alım programında azaltıma gitmemesi gerektiğini söyledi. Panetta Japon Nikkei gazetesine yaptığı açıklamada, ekonomik toparlanmanın hala birinci evrelerinde olduğunu ve enflasyonun istek edilen düzeyde olmadığını söylerken, “Bugün gördüğümüz şartlar tahvil alımlarını azaltmaya başlamak için kâfi değil ve PEPP tahvil alım programını kademeli olarak azaltmayı kıymetlendirme için şimdi çok erken” diye ekledi. Panetta ECB’nin salgın hastalık nedeniyle başlattığı 1.85 trilyon euro fiyatındaki tahvil alım programı PEPP’in evvel salgın hastalığın enflasyonu düşürücü tesirini ortadan kaldırması, sonra da enflasyonun sürdürülebilir bir düzeye gelmesini sağlaması gerektiğini tabir etti.

Powell ‘henüz erken’ diyor fakat…

Fed Lideri Jerome Powell daha geçtiğimiz ay merkez bankasının iktisada verdiği takviyesi azaltmasını konuşmak için şimdi çok erken olduğunu söylemişti. Lakin görüşmelerin yakın bir vakitte başlayabileceğinin söylenmeye başlaması Fed’in tavrında değişime işaret etti.

Fed yetkilileri rastgele bir değişim yapmadan evvel 2013’te eski Lider Ben Bernanke’nin sürpriz bir biçimde tahvil alımında azaltıma gidip tahvil getirilerinin çok süratli formda yükselmesine neden olduğu çalkantıdan kaçınmak için piyasalara kâfi ikazda bulunacaklarını taahhüt etmişlerdi.

Fed’in Nisan ayındaki para siyaseti toplantısından bu yana bu yana iki kıdemli Fed yetkilisi tahvil alımlarını azaltma hakkındaki görüşmelerin yakında başlayacağına işaret eden açıklamalarda bulunurken başka yetkililer de yaşanan fiyat artışlarının enflasyon döngüsünün kalıcı bir ögesi haline gelmesi halinde oluşabilecek sıkıntılara vurgu yapıyorlar.

Fed faizleri iktisat eski istihdam düzeylerine dönene ve enflasyon yüzde 2 olan maksadı aşana kadar yükseltmeyeceğini daha evvel belirtmişti.

Lakin Fed’in bu faizleri yükseltmeme taahhütü birçok ekonomistin enflasyon konusunda merkez bankasının fazla rahat davrandığı halinde tenkitlerine neden oldu. Kimi ekonomistler bu tavrın ekonomiyi tekrar resesyona sürükleyebilecek ve enflasyonla uğraş için peşpeşe faiz artırımına gidilecek bir ortama taban hazırlamasından telaş duyuyorlar.

Fed yetkililerinin birçok enflasyonda son aylarda görülen artışın çözülmesi vakit alacak tedarik ve istihdam piyasalarındaki dar boğazdan kaynaklandığı için süreksiz olduğuna inanıyor.

Fed’in yakından takip ettiği enflasyon göstergesi olan şahsî tüketim harcamaları verisi Cuma günü açıklanacak. Besin ve güç dışındaki ferdî tüketim harcamaları endeksinin Nisan ayında yüzde 2.9 düzeyinde açıklanarak Fed’in yüzde 2 olan gayesinin üzerinde açıklanması bekleniyor. Şayet data beklentiler düzeyinde gelirse 1993 yılı Haziran ayından bu yana en yüksek düzeye çıkmış olacak.

Fed’in bir sonraki para siyaseti toplantısı 15-16 Haziran tarihinde yapılacak.

Yabancı geri gelecek mi?

Şebnem TURHAN

Borsa İstanbul’da yabancı yatırımcıların hissesi son 52 haftada yüzde 21,5 geriledi ve yüzde 41,99 ile tarihi en düşük düzeyine indi. Pandemi öncesinde 23 Ocak 2020’deki son yılların en yüksek düzeyinden bugüne ise kayıp yüzde 36,2. Yabancıların son 52 haftadaki net çıkışı ise 2 milyar 893 milyon dolar oldu.

Merkez Bankası dataları son dört haftadır yabancı yatırımcıların çok ufak ölçülerde da olsa pay senedi piyasasında net alıcı olduğunu ortaya koyuyor. Lakin şimdi gidişatı etkileyecek oranda girişler yaşanmıyor. Analistler, para siyasetindeki seyir, risk priminde muhtemel gerileme, aşılama suratının artışı ve iktisattaki canlanmayla temaslı olarak gelişen ülkelere yönelebilecek beklenen para akışından Türkiye’nin de yararlanma ihtimali olduğuna dikkat çekiyor.

Merkez Bankası haftalık menkul değer istatistikleri yabancı yatırımcıların 23 Nisan haftasından bu yana pay senedinde net alıcı olduğunu gösteriyor. 23 Nisan’da 104 milyon dolar, 30 Nisan haftasında 31.5 milyon dolar, 7 Mayıs haftasında 87.7 milyon dolar, 14 Mayıs haftasında ise 51.7 milyon dolar olmak üzere son 4 haftadaki net alım 275 milyon dolar oldu. Lakin bu çok küçük düzeylerdeki alım son 1.5 yıldır süren çıkış eğilimi göz önüne alındığında epeyce sonlu kaldı.

Kapanışa gerçek borsada sert satış

Yarın Merkez Bankası 21 Mayıs haftasında yabancı yatırımcının yöneliminin görüleceği menkul değer istatistiklerini açıklayacak. Net alımın devam etmesi piyasanın tabandan dönüş sinyali alması için değer taşıyor. Borsa İstanbul BİST100 endeksinin ve kıymetli payların epey ucuz durumda bulunması da alım için uygun ortam yaratıyor. Analistler hem global ölçekte enflasyon tartışmalarıyla yaşanan sürecin gelişen piyasalar ve Türkiye’ye tesiri hem de iç dalgalanmalara bağlı istikrarsızlıkların yabancının tutumunun müspete dönmesini zorlaştırdığına dikkat çekiyor. Dolar/TL’deki 8.40 düzeyleri de BIST100 endeksinde yükselişi sınırlıyor. Türkiye’nin 5 yıllık iflas risk primi CDS’ler de uzun müddettir 400 düzeyinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Bu da yabancının halini belirleyen faktörler ortasında yer alıyor.

Dünya borsaları ise teknoloji paylarında tabandan gelen alımlarla yükseliş seyrinde ve global piyasalarda genele yayılan bir alış dalgası görülüyor. Borsa İstanbul’da dün yabancının da büyük oranda tercih ettiği bankacılık endeksindeki yükseliş dikkat cazibeli oldu. En yüksek hacimle Garanti Bankası başı çekerken kamu bankalarında da alım istikametli hareketler yaşandı. Analistler 19 Mart öncesine dönülebilmesi için BİST100 için 1465 düzeyini önemsiyor ve bu düzey üzerindeki kapanışların yeni bir yükseliş dalgasının sinyali olabileceğine dikkat çekiyor.

Hacimde artışı görebiliriz

Alnus Yatırım Araştırma Müdürü Yunus Kaya da sabah bülteninde şubat sonlarında 40 milyar TL civarında dolanan BİST100 süreç hacminin daima düşme trendiyken nisan sonunda 12 milyar TL’ye kadar gerilediğine işaret ederek “Son iki gündür toparlanma var üzere ki süreç hacmi 17 milyar TL ortalama oldu. Yabancıların son iki haftadır net alımda olduğunu gördüğümüzden tahminen önümüzdeki günlerde hacimde artış görebiliriz” dedi.

Yerli aksiyonu şekillendirecek

Albaraka Türk Baş Ekonomisti Ömer Emeç, son birkaç haftaki datalara bakıldığında yabancının çıkışının durduğunu, çok ufak ölçülü girişlerin olduğunu lisana getirdi. Emeç, şöyle konuştu: “Bu girişler borsanın genel gidişatını etkileyecek kadar büyük olmadığından, yakın vadede hala yerli aksiyonu tarafından şekillendirilen bir borsa izleyeceğimiz görüşümüzü koruyoruz. Bunun akabinde ise global enflasyon endişesinin en ağır hissedildiği ve halihazırda içinde bulunduğumuz birkaç aylık periyotun atlatılması ve global enflasyonu yıllık bazda aşağıya çekecek baz tesirlerinin devreye girmesi, ayrıyeten global iktisattaki performansın birinci çeyrekte maliye siyaseti adımları süratlice bir büyüme gösteren ABD’ye yetişmesi ile birlikte bizim de ortalarında bulunduğumuz gelişmekte olan ülkelere pay senetleri bağlamında olan talebin artabileceğini öngörüyoruz. Bu talebin ne kadarının bizim borsamıza yansıyacağını ise başta para siyaseti olmak üzere, aşılama performansı doğrultusunda turizm dalında izlenecek gidişat ve genel olarak ülke risk priminin gidişatı belirleyecektir.”

Enflsyonla gayret ön planda izlenecek

Ahlatçı Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün, yabancı yatırımcının yıl başından bu yana vakit zaman geri gelişler gösterse de Borsa İstanbul’a olan ilgisini uzak boyutlara taşımaya devam ettiğini belirterek “Bunun nedeni için biraz geçmişe bakmak gerekiyor aslında. Kur hareketlerinin yüksek volatiliteli olduğu vakitlerde getirilen düzenlemeler ve birtakım uygulamalar yabancıyı uzaklaştırdı. Sonrasında ise devreye ekonomik gelişmelerdeki belirsizlikler girdi. Merkez bankası siyasetleri, döviz rezervleri, cari açık ve finansmanı ve bilhassa enfl asyonun tesiri ile birlikte TL’deki bedel kaybı yabancıların uzak durmasındaki etkenler. Bankacılık dalı için vakit zaman derecelendirme kuruluşlarından gelen raporlar ve iç-dış siyaset arenasında yaşadığımız tansiyon ve salgın kaynaklı belirsizlikleri de hesaba kattığımızda yabancı hissesi düşüşünün nedenleri ortaya çıkıyor görünüyor” dedi. İlerleyen periyotta bilhassa kısıtlamaların kaldırılması sonrası ekonomik toparlanma ve enfl asyonla uğraş ön planda izlenmeye devam edeceğini kaydeden Ürkün, şöyle konuştu: “Bu mevzuda kararlı siyasetler yanında canlı bir turizm dönemi ile cari açığın finansmanı için gerekli yabancı kaynak akışı da hayli değerli olacak. Virüs tesirinin azaldığı bu periyotta yaz devrine canlı bir başlangıç yapabilir ve ülkeler ortası ilgileri olağan bir tabanda sürdürmeye odaklanabilirsek yabancı yatırımcıların tekrar gelmeye başladığını görebiliriz. Bu bahiste kredi derecelendirme kuruluşlarından gelebilecek bir not artırımı haberi kıymetli tesirler yaratabilir.”

Bakan Elvan: Kripto çalışmasında vergilendirme de var

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, kripto varlıklara ait çalışmaların sürdüğünü belirterek, farklı ülke uygulamalarının incelendiğini de anlattı. Elvan, “Üzerinde çalıştığımız alanlar ise; kripto varlık ile çeşitlerinin tanımlanması, bu varlıkların ortaya çıkarılması, ihracı ve dağıtılması, alım satım yapan platformların uyması gereken unsur ve asılların belirlenmesi, varlık saklama hizmetinin hangi kaidelerde kimler tarafından yapılabileceği, vergilendirme siyasetinin nasıl olacağı, hangi kripto varlık çeşidi için hangi kurumun düzenleme yapma ve yaptırım uygulama yetkisinin olacağı, bilhassa hata gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanında bu alanın kullanılmasının engellenmesi üzere geniş bir alanı kapsıyor” değerlendirmesini yaptı.

Pandemi dayanakları ulusal gelirin yüzde 3’ünü geçecek

Bakan Elvan, Bloomberg’e verdiği söyleşide, pandemi takviyelerinin ulusal gelirin yüzde 3’ünü geçeceğini söyledi. Pandemi sürecinin merkezi idare bütçesine bugüne kadar getirdiği yükün yaklaşık 79 milyar TL olduğunu, bu sayının yıl sonunda 109 milyar TL’ye ulaşabileceğini kaydeden Elvan, “Merkezi İdare Bütçesi, İşsizlik Sigortası ve Toplumsal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Takviye Fonu’ndan toplam 136 milyar TL harcadık. Yıl sonuna kadar da bu fiyat 182,7 milyar TL’ye ulaşmış olacak. Bahsettiğim bu fiyatın ulusal gelirin %3’ünü aşmasını bekliyoruz” diye konuştu. Elvan, 315 milyar TL’ye ulaşan kredi paketleriyle sağlanan dayanağın de ulusal gelirin %6’sına ulaştığını aktardı.

“Ödemeler istikrarı tarafında bir sorun görmüyoruz”

Bloomberg ile gerçekleştirdiği mülakatta gündeme ait değerlendirmeler yapan Elvan, turizm ile ilgili maksatların gerçekleşmemesi durumunda bunun cari açığı nasıl etkileyeceği sorusunu yanıtlarken, “Ödemeler istikrarı tarafında bir sorun görmüyoruz” dedi. Aşılama sürecinin önümüzdeki ay hızlanmasıyla birlikte turizmde de bir canlanma beklediklerini anlatan Elvan, “İlk kere Türkiye olarak 200 milyar dolar ihracata ulaşacağımızı öngörüyoruz. Yıl sonu için 22 milyar dolar ile 25 milyar dolar ortasında bir cari açık bekliyoruz” dedi.

İstihdam teşvikleri revize edilecek

Pandemi sürecinde artan işsizlik baskısı ve buna karşı atılacak adımları da kıymetlendiren Elvan, kısa çalışma ödeneği, işsizlik ödeneği, nakdi fiyat dayanağı ve olağanlaşma dayanağı kapsamında toplam 9 milyon 546 bin bireye 55 milyar TL fiyatında takviye sağlandığını, haziran sonu prestijiyle bu sayının 67,5 milyar TL’ye ulaşacağını söyledi. İstihdamı düzgünleştirmeye yönelik adımların beş başlıkta atılacağını anlatan Elvan, istihdam teşviklerinin revize edileceğini, ek istihdama finansman takviyesi verileceğini, istihdam taahhüdünü yerine getiren firmaya her bir istihdam için 1 yıllık SGK ve İşsizlik Sigortası primlerinin kredi faiz bakiyesinden düşüleceğini anlattı.

‘Nefes’in odağında ciro kaybı yaşayan işletmeler olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son kabine toplantısında kelamını ettiği nefes kredisi ile ilgili çalışmaların tamamlanma kademesine geldiğini, ayrıntıların bu hafta açıklanacağına işaret eden Elvan, “Kullandırılacak kredinin evvelkilerden farkı, yalnızca ciro kaybı yaşayan işletmeleri odağına alması olacak. Alınan kredinin direkt firmanın gereksinimleri için kullanılmasını temin edecek bir kadro düzenlemelerimiz olacak” dedi.

Kredi tahsis süreçlerinde değişikliğe gidilecek

Bakan Elvan, bankacılık dalıyla ilgili atılacak adımlara yönelik soruyu yanıtlarken de etkin kalitesinin artırılması konusunda bugüne kadar atılan adımlara değindi. Önümüzdeki süreçte katma kıymet üretme ve istihdam oluşturma potansiyeli bulunan firmaların rehabilitasyonu için sıkıntılı alacak varlık fonları kurulması, varlık idare şirketlerinin kapasitelerinin güçlendirilmesi üzere adımlar atılacağına işaret eden Elvan, “Bankalaların yüksek teknolojiye dayalı, bilişim, savunma sanayi yahut güç üzere kritik bölümlerin finansmanında ticari krediler için uyguladıkları klâsik teminata dayalı kredi tahsis süreçlerinde değişikliğe gidilmesi tarafında bir ekip çalışmalar var” diye ekledi.

Bakan Elvan: Kripto düzenlemesinde vergilendirme de var

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, kripto varlıklara ait çalışmaların sürdüğünü belirterek, farklı ülke uygulamalarının incelendiğini de anlattı. Elvan, “Üzerinde çalıştığımız alanlar ise; kripto varlık ile çeşitlerinin tanımlanması, bu varlıkların ortaya çıkarılması, ihracı ve dağıtılması, alım satım yapan platformların uyması gereken prensip ve temellerin belirlenmesi, varlık saklama hizmetinin hangi koşullarda kimler tarafından yapılabileceği, vergilendirme siyasetinin nasıl olacağı, hangi kripto varlık çeşidi için hangi kurumun düzenleme yapma ve yaptırım uygulama yetkisinin olacağı, bilhassa cürüm gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanında bu alanın kullanılmasının engellenmesi üzere geniş bir alanı kapsıyor” değerlendirmesini yaptı.

Pandemi dayanakları ulusal gelirin yüzde 3’ünü geçecek

Bakan Elvan, Bloomberg’e verdiği söyleşide, pandemi takviyelerinin ulusal gelirin yüzde 3’ünü geçeceğini söyledi. Pandemi sürecinin merkezi idare bütçesine bugüne kadar getirdiği yükün yaklaşık 79 milyar TL olduğunu, bu sayının yıl sonunda 109 milyar TL’ye ulaşabileceğini kaydeden Elvan, “Merkezi İdare Bütçesi, İşsizlik Sigortası ve Toplumsal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Takviye Fonu’ndan toplam 136 milyar TL harcadık. Yıl sonuna kadar da bu meblağ 182,7 milyar TL’ye ulaşmış olacak. Bahsettiğim bu meblağın ulusal gelirin %3’ünü aşmasını bekliyoruz” diye konuştu. Elvan, 315 milyar TL’ye ulaşan kredi paketleriyle sağlanan takviyenin de ulusal gelirin %6’sına ulaştığını aktardı.

“Ödemeler istikrarı tarafında bir sorun görmüyoruz”

Bloomberg ile gerçekleştirdiği mülakatta gündeme ait değerlendirmeler yapan Elvan, turizm ile ilgili gayelerin gerçekleşmemesi durumunda bunun cari açığı nasıl etkileyeceği sorusunu yanıtlarken, “Ödemeler istikrarı tarafında bir sorun görmüyoruz” dedi. Aşılama sürecinin önümüzdeki ay hızlanmasıyla birlikte turizmde de bir canlanma beklediklerini anlatan Elvan, “İlk kere Türkiye olarak 200 milyar dolar ihracata ulaşacağımızı öngörüyoruz. Yıl sonu için 22 milyar dolar ile 25 milyar dolar ortasında bir cari açık bekliyoruz” dedi.

İstihdam teşvikleri revize edilecek

Pandemi sürecinde artan işsizlik baskısı ve buna karşı atılacak adımları da kıymetlendiren Elvan, kısa çalışma ödeneği, işsizlik ödeneği, nakdi fiyat dayanağı ve olağanlaşma dayanağı kapsamında toplam 9 milyon 546 bin şahsa 55 milyar TL meblağında dayanak sağlandığını, haziran sonu prestijiyle bu sayının 67,5 milyar TL’ye ulaşacağını söyledi. İstihdamı düzgünleştirmeye yönelik adımların beş başlıkta atılacağını anlatan Elvan, istihdam teşviklerinin revize edileceğini, ek istihdama finansman dayanağı verileceğini, istihdam taahhüdünü yerine getiren firmaya her bir istihdam için 1 yıllık SGK ve İşsizlik Sigortası primlerinin kredi faiz bakiyesinden düşüleceğini anlattı.

‘Nefes’in odağında ciro kaybı yaşayan işletmeler olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son kabine toplantısında kelamını ettiği nefes kredisi ile ilgili çalışmaların tamamlanma etabına geldiğini, ayrıntıların bu hafta açıklanacağına işaret eden Elvan, “Kullandırılacak kredinin evvelkilerden farkı, yalnızca ciro kaybı yaşayan işletmeleri odağına alması olacak. Alınan kredinin direkt firmanın muhtaçlıkları için kullanılmasını temin edecek bir grup düzenlemelerimiz olacak” dedi.

Kredi tahsis süreçlerinde değişikliğe gidilecek

Bakan Elvan, bankacılık dalıyla ilgili atılacak adımlara yönelik soruyu yanıtlarken de etkin kalitesinin artırılması konusunda bugüne kadar atılan adımlara değindi. Önümüzdeki süreçte katma paha üretme ve istihdam oluşturma potansiyeli bulunan firmaların rehabilitasyonu için problemli alacak varlık fonları kurulması, varlık idare şirketlerinin kapasitelerinin güçlendirilmesi üzere adımlar atılacağına işaret eden Elvan, “Bankalaların yüksek teknolojiye dayalı, bilişim, savunma sanayi yahut güç üzere kritik bölümlerin finansmanında ticari krediler için uyguladıkları klâsik teminata dayalı kredi tahsis süreçlerinde değişikliğe gidilmesi tarafında bir ekip çalışmalar var” diye ekledi.

Buldan: O tuğlalardan saray yaptılar

HDP Eş Genel Lideri Pervin Buldan, partisinin küme toplantısında konuştu.

Buldan, konuşmasının büyük bir kısmını cürüm örgütü önderi Sedat Peker’in devlet ve hata örgütleri ortasındaki bağlantıya dair savlarına ayırdı.

Buldan konuşmasında şunları söyledi:

“Susurluk’ta devlet içinde kurulan devlet ve 90’larda Kürt halkına karşı işlediği kabahatlerin bir bir deşifre olduğuna tanıklık ettik. 28 Şubat darbesiyle Susurluk’un üzerini apar topar kapattıklarını, o tuğlaya dokunmadıklarını gün üzere hatırlıyoruz. Çeyrek asır sonra Türkiye, AKP-MHP iktidarında bir sefer daha siyaset-bürokrasi-mafya bağları ve ürettiği hata karanlığı ile karşı karşıya. Susurluk’tan bugüne çete örgütlerinin dayandığı en kıymetli yer Kürt sıkıntısının inkarı ve güvenlikçi siyasetler yani Kürt düşmanlığıdır. Bugün ortaya saçılan çete, mafya bağlantıları de tekrar Kürt sıkıntısında çatışmalı sürecin tırmandırıldığı 2015 konseptinin yarattığı taban üzerinden yükselmiştir. Demokratik tahlilin, barış ortamının hukuk devletinin olduğu bir ülkede karanlık yapılar varlığını sürdüremez, taban bulamaz. İktidar bu güçlerle uzlaşarak ittifak kurdu ve tahlil sürecini bitirdi. Bugünlerde ortaya saçılan çete ve mafya nizamının önünü açtı. Saray idaresi kendisini bu işlerden asla soyutlayamaz, ‘dışındayız’ diyemez. Tam da bu işin merkezinde yer alıyorlar. Patates soğan dağıtımına kadar her şeye karar veren tek adam tüm bu yaşananlardan ‘haberim yoktur’ diyemez. 90’ların faili aşikâr cinayetleri AKP iktidarındaki Roboski katliamıdır, Sur, Cizre, Nusaybin’deki vahşettir. Suruç ve Ankara’daki gar katliamıdır. JİTEM’in yerini Orta Doğu’nun JİTEM’in olan IŞİD ve paramiliter güçler almıştır. 90’ların yargısız infazları AKP iktidarında güvenlik güçleri tarafından yapılan açık, sivil infazlardır. Kemal Kurkut, Uğur Kaymaz, Berkin Elvan ve daha niceleridir. ‘Beyaz Toros’ların yerini AKP’nin SİHA’ları almıştır. En son Dersim Ovacık’ta Murat Yıldız isimli genç mantar toplamak için gittiği köyde bombalandı ve katledildi. Bunlar AKP iktidarındaki faili muhakkak cinayetlerdir. Faillerin birçoğu vazife başındadır.

Geçmişiyle yüzsüzleşemeyen bir akıl yüzsüzleşir, akılsızlaşır, cürüm örgütüne dönüşür ve çürür. Bugün yaşanan budur. Bu iktidar Susurluk mimarisine yeni tuğlalar ekleyerek tarihe geçmiştir. O tuğlalardan Saray yaptılar ve her şeyi oradan yönettiler. Türkiye’den Suriye’ye, İran’a. Kıbrıs’tan Kolombiya’ya, Libya’ya ve Irak’a uzanan bir cürüm tertibi var. Bunlar yeni Türkiye yeni sistem diyerek demokrasiyi çökerttiler faşizmi getirdiler. Bunlar derslerine âlâ çalışmışlar. Bu işi Susurluk devrinden çok daha âlâ yapmaya çalışıyorlar.”

“Bir yerde daima ‘vatan-millet edebiyatı’ yapılıyorsa cüzdanlarınıza kesinlikle bakın, denetim edin.” diyen Buldan konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bunların beka telaffuzunun gerisine sakladıkları gerçek kurdukları hırsızlık ittifakıdır. Beka dediler en büyük hırsızlık ve yolsuzluğu yaptılar, memleketler arası kara para koridoru kurdular, ihalelere yandaş şirketlerini kattılar ve onları güçlü ettiler, kendilerine haksız zenginleşme yarattılar, ülke kaynaklarını talan ettiler. ‘Terörle uğraş ediyoruz’ dediler, kabahat örgütlerini büyüttüler. Ortaya çıkan savlarla ilgili neden bir soruşturma yoktur? Buradan Türk yargısına, savcılara, yargıçlara soruyoruz. Bir tweet atanı sabahın köründe konutundan gözaltına alanlar ortaya atılan bu büyük hatalarla ilgili neden kıllarını kıpırdatmıyorlar? Hepsi devekuşu üzere başına kuma gömmektedir. Bu istikrarın bozulmasını istemiyorlar. Dünyanın öteki bir yerinde olsa yer yerinden oynardı. İktidarın elindeki yargı da bu sistemin bir aparatı haline gelmiştir. Birebir aşı görüntülerinde olduğu üzere yargı mafyaya biz sizi görmeyiz, keyfinize bakın iletisi vermektedir. Lakin kanalizasyon patlamış, pis koku ortalığa saçılıştır. Çözülme de çok büyük olacaktır.”

Birinci yapılması gereken ülkenin derhal bir erken seçime gitmesidir. Daima bir arada bu karanlığı aydınlığa çevirme irademiz ve talihimiz vardır. Biz bu talan rejiminden büyüğüz. Teslim olmayacağız bunlardan daima birlikte kurtaracağız. Demokrasi ittifakı dediğimiz tam da budur. Gelin, Türkiye halklarını bu karanlıktan daima birlikte kurtaralım. Burada parlamento ve muhalefete davet yapmak istiyorum. Derhal hakikatleri araştırma ve soruşturma kurulu kuralım. Arkadaşlarımız bu hafta bu mevzuda bir önergeyi gündeme getirecek. Göreceğiz kimlerin oylarıyla reddedilecek. Bu Türkiye kamuoyunun gözünden kaçmamalıdır. Biz bunun öncülüğünü yapacağız. El mi yaman beyefendi mi yaman göreceğiz. HDP olarak bunun peşini bırakmayacağız. Ülkenin dününü ve bugününü yaktılar, lakin geleceğini yakmalarına müsaade vermeyeceğiz. Birinci seçimlerde halklarımız o tuğlaları çekecek ve bu kötülük tertibini değiştirecek. Ördüğünüz duvarlar yıkılacak altında kalacaksınız. Helalleşmiyoruz hesaplaşacağız. Hesap ödemeden masadan kalkmanın yollarını arıyorlar, fakat kaçamayacaklar. Hesap vakti gelmektedir. Kaçış yok, kurtuluş yok. Gerçek adalet önünde hesap vereceksiniz.”

Bakanlık savları

Buldan bakanlık savlarıyla ilgili ise, “Televizyonlarda bizim ismimize ahkam kesmekteler. Yok bakanlık pazarlığı yapılmış, iki tane bakan kelamı verilmiş, atıyorlar tutuyorlar. Bu tartışmaların hiçbirine prestij edilmemeli. Bırakın onlar kendi kendine çalıp oynamaya devam etsin. Bizim için temel olan dönemsel bir seçim ittifakı değildir. Demokrasiye geçiş için, adalet ve barış için en geniş demokrasi bloğunun oluşturulmasıdır. Bu iktidarın siyasetlerine itiraz eden herkesle en geniş gayret birliklerinin sağlanmasıdır. Biz bu işe bu türlü bakıyoruz. Milletvekili seçimleri için HDP’nin bir ittifak arayışı ve gereksinimi olmadığını daima tabir ediyoruz. Baraj sorunu olmadığı üzere belirleyici bir gücü vardır. Cumhurbaşkanlığı seçimine nasıl baktığımız ise adaylık ve isim tartışmasından büsbütün uzaktır. Demokratik gayelere dayanan bir yaklaşımın ortaya çıkarılmasıdır bizim temel yaklaşımımız. Bunun dışındaki hiçbir tartışma bizi bağlamaz. Hiç kimse de HDP’yi yedek bir güç olarak görmemeli. HDP çantada keklik de değildir. HDP Türkiye halklarının kazanması, bu zifiri karanlıktan çıkması için demokrasi ismine sorumluluk almaya devam edecek. Hiç kimse bugünlere bakarak karamsarlığa kapılmamalıdır.” sözlerini kullandı.

Bakan Ersoy: Vaka sayılarında 5 binin altına gelmemiz lazım

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Sebastian Duda’nın dün gerçekleştirdiği ortak basın toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Rusya ile yapılan görüşmelere ait bir soru üzerine Bakan Ersoy, “Vaka sayıları düzelmeye devam ediyor. Türkiye’den baktığımızda biz son günkü hadise sayısına bakıyoruz. Avrupa ve yurt dışı, 2 haftalık ortalamaya bakıyor. Biz de yurt dışından birine bakınca 2 haftalık ortalamasına bakıyoruz.” diye konuştu.

Rusya’nın turist gelmesi konusunda, Türkiye’deki koronavirüs hadise sayılarıyla ilgili bir hudut belirleyip belirlemediğinin sorulması üzerine Ersoy, “Geçen yılki hudutların üstünde kabul etmeleri lazım. Geçen yılki hudutlara nazaran hiç kimse hiç kimseye (kapılarını) açamaz dünyada, Türkiye’ye değil hiç kimse hiç kimseye açamaz.” tabirlerini kullandı.

Durumun şu an için olumlu seyrettiğini söyleyen Ersoy, “(COVID-19 olay sayıları) 5 binin altını görmemiz lazım, yani bir şeyi konuşabilmemiz için 5 binin altına gelmemiz lazım.” dedi.

“Ülke bazlı kararlar alınıyor”

Avrupa Birliği ile de görüşmelerin devam edip etmediğinin sorulması üzerine ise Ersoy, “Ediyor, önümüzdeki hafta da çok ağır görüşmelerimiz olacak. Ülke bazlı, Avrupa Birliği değil, ülke bazlı kararlar alınıyor, herkes kendi kararını kendi veriyor.” sözlerini kullandı.

Çeşitli ziyaretlerinin olacağını belirten Ersoy, “Avrupa Birliği ülkeleri yeni bir prensip kararı aldılar, çift aşı yaptıran ziyaretçilerin seyahat kısıtlamalarını kaldırıyorlar. Bu bizim için de geçerli esasen.” dedi.

Bir soru üzerine Türkiye’nin, AB ülkelerindeki aşıların tamamını kabul ettiğini söyleyen Bakan Ersoy, “Çin aşısıyla ilgili onlar bir ret vermiş değil. Daha yeni incelemeye aldılar, onun da olumlu sonuçlanacağını düşünüyoruz. Avrupa’da çok kullanılmayan bir aşı olduğu için ellerinde data yok, bilgileri de topluyorlar şu anda.” açıklamasında bulundu.

“Kesinlikle geçen yılki sayıları geçeriz”

Ersoy, ziyaret gerçekleştireceği ülkelerin hangileri olacağına ait bir soru üzerine, netleştikçe bunu paylaşacaklarını söyledi.

İngiltere’yle tertipli görüştüklerini tabir eden Ersoy, “Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle bir arada görüşüyoruz. Onların trafik lambası sistemi var onunla uyumlu bilgi akışını biz sağladık zati. Sıhhat Bakanlığı çok ağır görüşmeye başladı. Teknik mevzular olduğu için Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sıhhat Bakanlığı yetkililerinin görüşmesi lazım. Tıpkı lisanı konuşuyoruz artık İngilizlerle. Onlar 3 haftada bir kıymetlendirme yaptıkları için ben orada da olumlu bir gelişme bekliyorum açıkçası.” diye konuştu.

Rusya’nın Çin aşısına yaklaşımının nasıl olduğunun sorulması üzerine Ersoy, bununla ilgili negatif bir telaffuzlarını görmediğini tabir etti.

Bakan Ersoy, turist sayısının 2020 yılı sayılarının üzerine çıkıp çıkmayacağına yönelik bir soru üzerine, “Geçen sene 15 milyon gayemiz vardı 16 milyon gerçekleşti. Bu sene de netleşir herhalde 1 ay içinde, hava trafikleri netleşsin ona nazaran biz de tekrar bir yorum yapacağız. Mutlaka geçen yılki sayıları geçeriz.” diye konuştu.

Bir öbür soru üzerine Ersoy, iç turizmin ağırlaştığını, 2020’ye kıyasla ay bazında bakıldığında daha âlâ olduğunu söyledi.

Bakan Ersoy, “Bizim İnançlı Turizm Sertifikamız çok tesirli, dünyada en tesirli çalışan sertifika sistemlerinden biri. Türk turiste de inanç veriyor tıpkı vakitte. Bunun olumlu sonuçlarını görüyoruz. Bu sene iç turizm açısından bir eza olacağını düşünmüyorum.” değerlendirmesini yaptı.

Bakan Ersoy: Turist sayısında geçen seneki rakamları geçeriz

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Sebastian Duda’nın dün gerçekleştirdiği ortak basın toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Rusya ile yapılan görüşmelere ait bir soru üzerine Bakan Ersoy, “Vaka sayıları düzelmeye devam ediyor. Türkiye’den baktığımızda biz son günkü hadise sayısına bakıyoruz. Avrupa ve yurt dışı, 2 haftalık ortalamaya bakıyor. Biz de yurt dışından birine bakınca 2 haftalık ortalamasına bakıyoruz.” diye konuştu.

Rusya’nın turist gelmesi konusunda, Türkiye’deki koronavirüs olay sayılarıyla ilgili bir hudut belirleyip belirlemediğinin sorulması üzerine Ersoy, “Geçen yılki sonların üstünde kabul etmeleri lazım. Geçen yılki hudutlara nazaran hiç kimse hiç kimseye (kapılarını) açamaz dünyada, Türkiye’ye değil hiç kimse hiç kimseye açamaz.” tabirlerini kullandı.

Durumun şu an için olumlu seyrettiğini söyleyen Ersoy, “(COVID-19 hadise sayıları) 5 binin altını görmemiz lazım, yani bir şeyi konuşabilmemiz için 5 binin altına gelmemiz lazım.” dedi.

“Ülke bazlı kararlar alınıyor”

Avrupa Birliği ile de görüşmelerin devam edip etmediğinin sorulması üzerine ise Ersoy, “Ediyor, önümüzdeki hafta da çok ağır görüşmelerimiz olacak. Ülke bazlı, Avrupa Birliği değil, ülke bazlı kararlar alınıyor, herkes kendi kararını kendi veriyor.” sözlerini kullandı.

Çeşitli ziyaretlerinin olacağını belirten Ersoy, “Avrupa Birliği ülkeleri yeni bir prensip kararı aldılar, çift aşı yaptıran ziyaretçilerin seyahat kısıtlamalarını kaldırıyorlar. Bu bizim için de geçerli esasen.” dedi.

Bir soru üzerine Türkiye’nin, AB ülkelerindeki aşıların tamamını kabul ettiğini söyleyen Bakan Ersoy, “Çin aşısıyla ilgili onlar bir ret vermiş değil. Daha yeni incelemeye aldılar, onun da olumlu sonuçlanacağını düşünüyoruz. Avrupa’da çok kullanılmayan bir aşı olduğu için ellerinde data yok, bilgileri de topluyorlar şu anda.” açıklamasında bulundu.

“Kesinlikle geçen yılki sayıları geçeriz”

Ersoy, ziyaret gerçekleştireceği ülkelerin hangileri olacağına ait bir soru üzerine, netleştikçe bunu paylaşacaklarını söyledi.

İngiltere’yle nizamlı görüştüklerini tabir eden Ersoy, “Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle bir arada görüşüyoruz. Onların trafik lambası sistemi var onunla uyumlu data akışını biz sağladık zati. Sıhhat Bakanlığı çok ağır görüşmeye başladı. Teknik bahisler olduğu için Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sıhhat Bakanlığı yetkililerinin görüşmesi lazım. Tıpkı lisanı konuşuyoruz artık İngilizlerle. Onlar 3 haftada bir kıymetlendirme yaptıkları için ben orada da olumlu bir gelişme bekliyorum açıkçası.” diye konuştu.

Rusya’nın Çin aşısına yaklaşımının nasıl olduğunun sorulması üzerine Ersoy, bununla ilgili negatif bir telaffuzlarını görmediğini söz etti.

Bakan Ersoy, turist sayısının 2020 yılı sayılarının üzerine çıkıp çıkmayacağına yönelik bir soru üzerine, “Geçen sene 15 milyon maksadımız vardı 16 milyon gerçekleşti. Bu sene de netleşir herhalde 1 ay içinde, hava trafikleri netleşsin ona nazaran biz de tekrar bir yorum yapacağız. Katiyen geçen yılki sayıları geçeriz.” diye konuştu.

Bir öbür soru üzerine Ersoy, iç turizmin ağırlaştığını, 2020’ye kıyasla ay bazında bakıldığında daha uygun olduğunu söyledi.

Bakan Ersoy, “Bizim İnançlı Turizm Sertifikamız çok tesirli, dünyada en tesirli çalışan sertifika sistemlerinden biri. Türk turiste de itimat veriyor tıpkı vakitte. Bunun olumlu sonuçlarını görüyoruz. Bu sene iç turizm açısından bir kasvet olacağını düşünmüyorum.” değerlendirmesini yaptı.

‘Sigorta Buluşmaları’ 31 Mayıs’ta başlıyor

Türkiye Sigorta Birliği (TSB), kesimin kıymetli buluşmalarından olan “Sigorta Haftası”nı 10. sefer düzenliyor.

TSB’den yapılan açıklamaya nazaran, 31 Mayıs-4 Haziran haftası boyunca birbirinden kıymetli bahislerde “Sigorta Buluşmaları” ismiyle yapılacak paneller, uzaktan erişimli olarak gerçekleştirilecek.

Aktiflik çerçevesinde, sigorta dalının iktisada katkısı, COVID-19 sürecinde ortaya konulan performans, gelecek trendleri, sıhhat, trafik, alacak sigortaları ve Kişisel Emeklilik Sistemi (BES) üzere birçok değerli alandaki yenilikler, uzmanlar tarafından ele alınacak.

“Yenilikçi yaklaşımlar için var gücümüzle çalışıyoruz”

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSB Lideri Atilla Benli, Sigorta Haftası’nın kesim için olduğu kadar mevcut ve potansiyel sigortalılar için de değerli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“Sigorta Haftası’nı 10. sefer kutlamanın memnunluğunu yaşıyoruz. Türkiye’de sigorta bölümünün büyümesi ve hem ülke iktisadı hem de sigortalılar lehine gelişmesi için çalışıyoruz. Sigorta şuurunu ve farkındalığını bulunduğu noktadan üstlere taşımak asli misyonumuz. Bu doğrultuda, sayısı 65’i bulan üye kuruluşlarımızla bir arada hareket ediyor, kurumların ve bireylerin toplumsal ve ekonomik hayatlarında sürdürülebilirliği sağlayacak yenilikçi sigorta yaklaşımlarının yaygınlaştırılması için var gücümüzle çalışıyoruz.

Bu noktada başta Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Konseyi (SEDDK) olmak üzere Türkiye’de sigortacılığı güzelleştirmek için gayret gösteren kurum ve kuruluşlara da Sigorta Haftası’nın verimli biçimde gerçekleştirilmesi tarafında verdikleri dayanak için şimdiden teşekkür ediyorum. “

Aktiflik çevrim içi gerçekleşecek

Verilen bilgiye nazaran, Sigorta Buluşmaları 31 Mayıs’ta başlıyor.

Sigorta Haftası’nın birinci günü olan 31 Mayıs’taki açılış panelinde, gazeteci Hakan Çelik’in moderatörlüğünde bir ortaya gelecek TSB Lideri Atilla Benli, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Lideri Rıfat Hisarcıklıoğlu ve SEDDK Lideri Türker Gürsoy, 2021’de sigortanın Türkiye iktisadına katkısını, daldan beklentileri ve sigortanın sunabileceği fırsatları ele alacak.

2 ve 4 Haziran tarihlerinde de konusunda uzman konukların iştirakiyle devam edecek panellerde, sigortacılığı ilgilendiren çabucak her bahse değinilecek.

Sarsıntı Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, iktisat uzmanı Prof. Dr. Sadi Uzunoğlu ve COVID-19 pandemisi ile ilgili değerlendirmeleriyle ön plana çıkan Prof. Dr. Osman Müftüoğlu panel serisinin konukları ortasında yer alırken, Sigorta Haftası programı ve paneller, özel hazırlanan https://sigortahaftasi.com/ sitesinden takip edilebilecek.

İzmir Barosu: Soylu derhal görevden alınmalı

İzmir Barosu Lideri Özkan Yücel, gündemdeki savlar konusunda, “Cumhuriyet savcılarını vazifeye davet ediyoruz. Soruşturmanın sıhhatle yürütülebilmesi için de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu derhal vazifeden alınmalıdır.” dedi.

İzmir Barosu, organize kabahat örgütü başkanı Sedat Peker’in savlarıyla ilgili olarak kabahat duyurusunda bulunmuş, Peker’in yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski bakan Mehmet Ağar, oğlu AK Parti Milletvekili Tolga Ağar ve eski Başbakan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım’ın oğlu Erkam Yıldırım hakkında gerekli incelemelerin yapılmasını istemişti. Baro, soruşturmanın selameti açısından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun vazifeden alınmasını talep etmişti.

ANKA Haber Ajansı’na konuşan İzmir Barosu Lideri Yücel, cumhuriyet savcılarına davet yaptı.

Yücel şöyle konuştu:

“Sedat Peker’in açıklamaları siyaset mafya bağlantısına, çeteleşmeye, devlet içinde çöreklenmiş bir yapıya işaret ediyor. Açıklamalarında kimi olaylar için kendisinin şahsen fail ve azmettiren olduğunu söylüyor. Yabana atılacak açıklamalar değil. Tecavüz edilen, öldürülen bayanlardan, uyuşturucu ticaretinden, siyasi figürlerin bu kabahatlerin içinde rol aldığından, hatta örgütleyicisi olduğundan kelam ediyor. Bir yurttaş bu hareketleri gerçekleştirmiş olsaydı cumhuriyet savcıları tereddütsüz harekete geçerdi. Telefon kayıtları getirtilir, uçak biletleri denetim edilir, olaylarla bağı var mı diye bakılırdı. Bir aydır bu yayınlar devam ettiği halde işin içinde soruşturma mercilerinin amiri pozisyonundaki bir bakanın bulunması nedeniyle cumhuriyet savcıları harekete geçebilmiş değil. Bunun iki sebebi olabilir. Kendi durumlarından korkuyor olabilirler. Ya da kolluk kuvvetlerine güvenmiyor, onlarla bu işi sonuçlandıramayacaklarını düşünüyor olabilirler. Herkes bugüne kadar meyyit taklidi yapmayı sürdürüyor.”

İzmir Barosu olarak kabahat duyurusunda bulunduklarını anımsatan Özkan Yücel şunları söyledi:

“İzmir Barosu olarak tek emelimiz var. Bu, ülkeyi, siyaseti ve toplumu kirleten bir şeydir. Haraçlardan, çökülen yerlerden kelam edilen görüntü kayıtları. Bunlar gerçekse çok vahim. Türkiye’de Susurluk skandalı yaşandı. O devir bir kamyondu bu skandalı ortaya çıkaran. Artık şahsen, ‘Bu olayların içerisindeyim’ diyen bir şahıs ifşa ediyor. Soruşturmaya bedel olduğunu düşünüyoruz. Bunun gerisindeki tüm gerçeklerin çıkarılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu halde Türkiye’nin temizlenmesi, yaşanabilir bir geleceğe ulaşması mümkün değil. Bu tıp yapılar bir yandan siyaseti, bir yandan da toplum yapısını çürütür. Hiçbir şeyin hak ettiği halde hayata geçmesine müsaade vermezler. Hukuk gerekeni yapsın diye savcıları misyona çağırdık. Korkmayın dedik. Kanıta ulaşacak olanlar kolluk vazifelileri ve yeri geldiğinde jandarma. Bunların amiri konumdaki biri soruşturulacak. Rastgele bir baskıyı ve yönlendirmeyi engellemek açısından Süleyman Soylu’nun derhal misyondan alınması kuraldır. Bu soruşturmanın sıhhatle yürütülebilmesinin ön şartıdır.”