İSO 500 açıklandı: İşte pandemi yılında sanayinin devleri

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) endüstrinin devlerini açıkladı. Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşunun üretimden satışları 2020 yılında 1 trilyon 22 milyar TL’den 1 trilyon 179 milyar TL’ye yükselerek yüzde 15,3 oranında arttı. Fakat bu büyüme performansı, 2018’deki yüzde 34,5 ve 2019’daki yüzde 16,4’lük artışlar ile karşılaştırıldığında yavaşladı.

Pandemi yılında İSO 500’ün ihracatı ise yüzde 12,8 oranında gerileyerek 64,1 milyar dolar oldu. İSO 500’ün ihracat performansı Türkiye’nin genel ve sanayi ihracat performansından bir ölçüde olumsuz ayrışsa da tekrar de İSO 500, Türkiye ihracatı içindeki tartısını korudu.

TÜPRAŞ tepeyi bırakmadı

‘Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’ araştırmasının 2020 yılı sonuçlarına nazaran; 2020 yılında üretimden satışlara nazaran en büyük kuruluş geçen yıl olduğu üzere 58 milyar 593 milyon TL ile TÜPRAŞ (Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.) oldu.

Sıralamada ikinci 45 milyar 223 milyon TL ile Ford Otomotiv Sanayi A.Ş., üçüncü 31 milyar 242 milyon TL ile Oyak-Renault Araba Fabrikaları A.Ş. ve dördüncü de 30 milyar 812 milyon TL ile Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş. oldu.

İSO 500 BÜYÜK SANAYİ KONSEYİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

Bahçıvan: Sanayi, iktisadın güçlü sacayağı

Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2020 araştırmasının sonuçlarını açıklayan İSO İdare Konseyi Lideri Erdal Bahçıvan, “İSO 500 Büyük’ün 2020 sonuçları, ekonomimizin sanayi üzere güçlü bir sacayağının olduğunu ortaya koyuyor. Fakat bunun sürdürülebilir kılınması ismine dünün sonuçlarını aktüel gelişmeler ve bilgiler ışığında da değerlendirmeliyiz.

Bu manada İSO-Markit işbirliği kapsamında açıklanan İmalat Sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) datalarına baktığımızda, bilhassa son birkaç aydır ülkemizin dünya sanayi bilgilerinden negatif ayrıştığını görmekteyiz. Açıklanan son Nisan 2021 PMI datalarına baktığımızda, 55,8 olarak ölçülen Global İmalat Sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) son 11 yılın en yüksek düzeyine ulaşmış görünüyor. En büyük ihracat pazarımız olan Euro bölgesi PMI endeksi de 62,9’luk düzeyi ile 24 yıllık bilgi geçmişinin rekoruna imza atıyor.

Buna rağmen Türkiye PMI endeksinin Nisan’da 50,4’lük düzeyiyle dünyadan negatif ayrışmasını her kesitin dikkate alması gerekiyor. Dünya endüstrisi, 2009 yılından bu yana en olumlu günlerini yaşarken, küresel kıyaslama yapabilme noktasında en kıymetli ve sağlam marka olan ve imalat bölümünde 34 iktisatta ölçülen PMI bilgilerinde performansı en düşük dördüncü ülke olduğumuzu göz gerisi etmememiz gerekiyor. Bunun temel sebeplerine kesinlikle inmeliyiz” diye konuştu.

“Enflasyon nedeniyle yatırım yapılmaz”

Bu mevzuda enflasyonda ve finansman piyasalarında tekrar başlayan aksiliklerin en temel iki neden olduğunu vurgulayan Bahçıvan, “Öte yandan yurt dışından gelen hammaddelerin fiyatlarında yaşanan yüksek boyutlu artışlar sanayicimiz üzerinde giderek daha fazla baskı yaratmaktadır. Bu artışlar, ek bir işletme sermayesi ve buna bağlı bir finansman muhtaçlığı oluşturması bakımından önümüzdeki günler için çok önemli bir gerilim kaynağı olacaktır. Bu yıl sanayicimiz açısından bir öteki kıymetli gerilim kaynağı da enflasyondur” dedi.

Bahçıvan, “Biz endüstriciler olarak asla ve asla yüksek enflasyonlu bir ortamda yaşamak istemiyoruz. Enflasyonun toplumlar için de, ekonomiler için de, endüstriler için de öngörülemezlik, istikrarsızlık olduğuna inanıyoruz. Onun için ne yapıp edip enflasyon gayretini kesinlikle kazanmalıyız. Enflasyonun olduğu ortamda kolay kolay yatırım yapılmaz. Hakikaten geçen yıl yatırım teşvik dokümanlarında yaşanan yüksek oranlı artışa karşın, yatırım iştahının fiiliyata dönmediğini son devirlerde net bir formda gözlemliyoruz.” sözleriyle kelamlarını sürdürdü.

Üretimden satışlar yüzde 15,3 arttı

Araştırma sonuçlarına nazaran, Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşunun üretimden satışları 2020 yılında 1 trilyon 22 milyar TL’den 1 trilyon 179 milyar TL’ye yükselerek yüzde 15,3 oranında arttı. Büyüme performansı, 2018’deki yüzde 34,5 ve 2019’daki yüzde 16,4’lük artışlar ile karşılaştırıldığında yavaşladı.

İSO İdare Şurası Lideri Erdal Bahçıvan “Tüketici enflasyonu ile arındırıldığında 2020 yılında üretimden satışlar gerçek olarak yalnızca binde 6 artış gösterdi. Bu oran son dört yılın en düşük gerçek artışı oldu. 2020 yılında görülen bu yavaşlamada COVID-19’a karşı uygulanan kısıtlamalar ve global pazarların bir mühlet kapalı kalması doğal ki tesirli oldu. Yılın ikinci yarısında talep toparlanmaya başlasa da, finansal dalgalanma, yükselen faizler ve salgında yükselen ikinci dalga iç satışları sınırladı” dedi.

İhracatta yüzde 12,8 düşüş

İSO 500’ün ihracatı da yüzde 12,8 oranında gerileyerek 64,1 milyar dolar oldu. İSO 500’ün ihracat performansı Türkiye’nin genel ve sanayi ihracat performansından bir ölçüde olumsuz ayrışsa da yeniden de İSO 500, Türkiye ihracatı içindeki tartısını korudu. 2020 yılında İSO 500 Türkiye ihracatının 37,8’ini, sanayi bölümü ihracatının ise yüzde 39,2’sini gerçekleştirdi. 2000’li yılların ortalarından itibaren 460 bandında seyreden ihracat yapan kuruluşların sayısı 2020 yılında da 465 oldu.

Faaliyet kârı yüzde 55 arttı

Araştırmaya nazaran, sıralamanın birinci 50’sini oluşturan kuruluşların toplam üretimden satışlar içinden aldığı hisse bir ölçü azalmakla birlikte toplamda yüzde 50’ye yakın düzeylerini korudu.

Araştırmanın temel göstergelerinden İSO 500 Büyük’ün temel faaliyetlerinden elde ettiği kârı gösteren faaliyet karı bir evvelki yıla nazaran yüzde 55 oranında artarak 142,8 milyar TL oldu. Faaliyet karlılığı oranı da 2,7 puan artarak yüzde 10,8’e çıktı. Emsal biçimde ölçülmeye başlandığı 2013’ten bu yana 2019 yılı hariç daima artış gösteren FAVÖK büyüklüğü, 2020 yılında yüzde 43,1 artışla 184,4 milyar TL’ye çıkarken, FAVÖK kârlılığı oranı da 2,6 puan artışla yüzde 13,9’a yükseldi. Tekrar vergi öncesi devir kâr ve ziyan toplamı da yüzde 50,1 artarak 92,5 milyar TL oldu. Sanayi kuruluşlarının kârları 2020 yılında artış eğilimi gösterdi.

Finansman masrafları yüzde 39,2 artış gösterdi

İSO 500’ün kârlılık bilgilerine nazaran, faaliyet kârlılığındaki güzelleşmenin yanı sıra bilhassa net kambiyo kârlarının tesiriyle üretim faaliyeti dışı gelirlerdeki artış da kârlılığa olumlu katkı yaptı. İSO 500’ün öteki faaliyetlerden olağan gelir ve kârları 237,9 milyar lira iken, masraf ve ziyanları 194,4 milyar lira olarak gerçekleşmiştir. Bu iki sayı ortasındaki fark alındığında, İSO 500’ün 43,4 milyar liralık üretim faaliyeti dışı net gelir elde etti.

Finansman masrafları, İSO 500’ün kârlılığında belirleyici olmayı sürdürdü. İSO İdare Şurası Lideri Erdal Bahçıvan “2020 yılında COVID-19 salgını ile oluşan finansal şartlar içinde Türk lirasındaki bedel kaybı, enflasyondaki artış ve faiz oranlarındaki dalgalanmalar sonucunda bir evvelki yıla nazaran finansman yükü kıymetli ölçüde arttı.

2020 yılında İSO 500’ün finansman sarfiyatları yüzde 39,2 artışla 88,8 milyar TL’ye yükseldi. Bununla birlikte, faaliyet kârı yüzde 55’lik artışla 142,8 milyar TL’ye çıktı ve bu sayede finansman masraflarının faaliyet kârına oranı yüzde 69,3’ten yüzde 62,2’ye geriledi. Yaşanan bu rölâtif güzelleşmeye karşın, sanayi kuruluşları ana faaliyetlerinden elde ettikleri kârların hala hayli kıymetli bir kısmını finansman masraflarına ayırmaya devam etti” diye konuştu.

“Özkaynak artsa da borç-özkaynak dağılımı hala kronik sorun”

Borçlanma ile öz kaynakların dağılımını yansıtan kaynak yapısında, İSO 500’ün 2020 yılında toplam borçları yüzde 23 üzere yüksek bir oranda arttı. Firmalar, faaliyet kârlılığındaki artışın dayanağıyla özkaynaklarını da yüzde 23,2 üzere emsal bir oranda büyütebildi.

Bahçıvan “Bu durum, borçların özkaynaklara nazaran çok daha süratli arttığı geçmiş iki yılla kıyaslandığında umut verici görünüyor. Buna karşın mevcut borç-özkaynak dağılımı sanayicilerimiz için kesinlikle çözülmesi gereken kronik bir sorun. Zira borçlanma ile özkaynakların dağılımına baktığımızda, İSO 500’de 2015 yılı ile birlikte birinci kere yüzde 60’ların üstüne çıkan toplam borçların hissesi takip eden yıllarda artış eğilimini sürdürdü. 2020 yılında ise toplam borçların hissesi yüzde 68,4 ve özkaynakların hissesi yüzde 31,6 ile birebir kaldı” dedi.

Krediler daha çok sanayi dışı dallara yöneldi

İSO 500’ün toplam mali borçları 2020 yılında yüzde 23 oranında artarak 406,3 milyar TL’den 499,6 milyara ulaştı. Borçların vadelerine nazaran gelişiminde ise kısa vadeli mali borçlar yüzde 22,4’lük artışla 168,3 milyar TL’den 206 milyar TL’ye yükselirken, uzun vadeli mali borçlar ise yüzde 23,3 oranında artarak 238 milyar TL’den 293,5 milyar TL’ye çıktı.

İSO İdare Şurası Lideri Erdal Bahçıvan “Burada bir noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum. 2020 yılında Türkiye’de yüzde 35’lerde seyreden epey güçlü bir kredi büyümesi yaşanırken, İSO 500’ün mali borçlarındaki artışın yüzde 23’le sonlu kalması, kredilerin daha çok sanayi dışı dallara yöneldiğini gösteriyor. Tekrar 2017 ve 2018 yıllarında artış eğilimi gösteren kısa vadeli mali borçların toplam mali borçlar içindeki hissesi, 2019’da yüzde 41,4’e, 2020’de ise yüzde 41,2’ye geriledi. Son iki yılda gerek borç yapılandırmaları gerekse farklı finansal enstrüman seçeneklerine karşın kısa vadeli mali borçların toplam mali borçlar içindeki hissesi yatay seyrini korudu” dedi.

Duran varlıkların hissesi 2,8 azaldı

En değerli göstergelerden toplam varlıklar içinde dönen ve duran varlıklar bağına bakıldığında İSO 500’de duran varlıkların toplam faaller içindeki hissesi 2015 yılında yüzde 46,3’e kadar yükseldikten sonra gerilemeye başlayarak 2019 yılında yüzde 39,1 oldu. 2020 yılında duran varlıkların hissesi 2,8 puan daha azalarak yüzde 36,3’e geriledi.

Olağan dışı şartlar firmaları likit varlıklara yöneltirken, duran varlık yatırımlarını sınırladı. Erdal Bahçıvan “Her ne kadar duran varlıklar son yıllarda düşüş eğiliminde olsa da buna yol açan bir faktöre daha dikkatinizi çekmek istiyorum. Biliyorsunuz en son enflasyon muhasebesi uygulaması 2004 yılında yapılmıştı. Sonrasında firmaların bilançolarında tekrar değerleme süreci ekseriyetle yapılamadı. Son 3 yılda yüksek enflasyonun hayatımıza yine girdiği göz önüne alındığında, endüstrimizin duran varlığını tekrar değerleme muhtaçlığı açıkça görülüyor. Sanayicilerimizin son periyotlarda yine değerleme taleplerini giderek daha sık bir formda lisana getirmeleri de bunu gösteriyor” dedi.

KDV yükü yüzde 14,3 arttı

İSO 500’ün devreden KDV yükü, yükselişini sürdürdü, bir evvelki yıla nazaran yüzde 14,3 oranında artarak 12,4 milyar TL oldu. Bahçıvan “Bu sayı, İSO 500’ün toplam mali borçlarının yüzde 2,5’i seviyesinde. Sanayicilerimizin yüksek finansman muhtaçlığı sürerken, kuruluşlarımız değerli bir kaynağı, sıfır faiz ile devlete borç vermeye devam ediyor.

Bu noktada, daima gündeme getirdiğimiz üzere KDV ıslahatının hayata geçirilmesi ve artık endüstrici üzerindeki yükün kaldırılması gerekiyor” dedi. Yeniden İSO 500’te 2020 yılında kâr eden kuruluş sayısı 411’den 423’e yükseldi.

İSO 500’de teknoloji yoğunluğuna nazaran yaratılan katma kıymet dağılımına nazaran, 2018 yılında İSO 500’de yaratılan katma bedel içerisinde orta yüksek ve yüksek teknoloji ile yaratılan katma paha toplamı yüzde 27,5 iken, bu oran 2019’da yüzde 30,4’e, 2020 yılında yüzde 31,2’ye çıktı.

Ar-Ge harcaması yapan kuruluş sayısı 271

İSO 500’de Ar-Ge harcaması yapan kuruluş sayısı 2013 yılından itibaren kademeli olarak artıyor. Bir evvelki yıl yaşanan duraksamanın akabinde 2020 yılında İSO 500’de Ar-Ge yapan kuruluş sayısı 271 oldu. İSO 500’ün 2020 yılı Ar-Ge harcamaları ise anket bilgileri ile 6,2 milyar TL olurken, 2019 yılına nazaran 4,9 oranında artış gösterdi. 2019 yılında yüzde 0,58 olan Ar-Ge harcamalarının üretimden satışlara oranı, 2020’de hafif bir düşüşle yüzde 0,53’e geriledi.

İstihdam yaklaşık yüzde 3 arttı

İSO 500’ün istihdamı ise 2020 yılındaki tüm olumsuz gelişmelere karşın yüzde 2,9 oranında artarken, ödenen maaş ve fiyatlardaki artış da yüzde 14,4 oldu. Teknoloji yoğunluklarına nazaran yaratılan katma kıymet dağılımına bakıldığında, 2018 yılında İSO 500’de yaratılan katma kıymet içerisinde orta yüksek ve yüksek teknoloji ile yaratılan katma bedel toplamı yüzde 27,5 iken, bu oran 2019’da yüzde 30,4’e, 2020 yılında yüzde 31,2’ye çıktı.

Yabancı kuruluş sayısı azalıyor

İSO 500’de yabancı sermaye hisseli kuruluşların sayısı, 2020 yılında 110’a indi. Bu gelişme, 2009 yılından sonra İSO 500 içinde yer alan yabancı sermaye hisseli kuruluş sayısında yaşanan kademeli gerilemenin devam ettiğini gösterdi. İSO 500’de halka açık kuruluşların sayısı 67 ile yatay seyrini korudu.

Ayrıyeten İSO 500’de yer alan kuruluşların bağlı olduğu oda bilgilerine nazaran sıralanması sonucu endüstrideki Anadolu yükünün arttığı gözlendi. Buna nazaran son yıllarda sayısal olarak düşüş yaşanmasına rağmen en büyük hisse 161 şirket ile hala İstanbul Sanayi Odası’na ilişkin bulunuyor İSO’yu sayının beş yıl evvel 180 olduğunu görüyoruz. İstanbul’u Ege Bölgesi Sanayi Odası 44 şirket ile izlerken, Ankara 37, Kocaeli 36, Gaziantep 29, Bursa 19 şirket ile yer alıyor.

MUFG Bank Turkey’e faaliyet genişletme izni

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK), Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Konsey kararına nazaran, MUFG Bank Turkey AŞ’nin faaliyet genişlemesi talebi incelendi.

İncelemeler sonucunda, MUFG Bank Turkey tarafından MUFG Bank Group bünyesinde yer alan banka ve öbür finansal kuruluşlara Türkiye’de ya da yurt dışında yerleşik kişi ve firmalara kullandırılacak kredilere yönelik dökümantasyon hazırlama, teminat denetimi, izleme ve nakde çevirme ile raporlanması ve kredi operasyonel süreçleri konusunda takviye ve danışmanlık hizmeti sağlanmasına ait verilen müsaadenin kapsamı, global süreç bankacılığı eser ve hizmetlerini de içerecek biçimde genişletildi.

MUFG Bank Group bünyesinde yer alan banka ve öteki finansal kuruluşların Türkiye’ye yönelik faaliyetleri ise bu müsaadeden hariç tutuldu.

Öte yandan MUFG Bank Turkey’in, kredi ve global süreç bankacılığı eser ve hizmetlerine ait “idari ve operasyonel bahislerde irtibat dayanağı başlığı” altında MUFG Bank Group’a dayanak ve danışmanlık hizmetleri sunmasına müsaade verildi.

İdari ve operasyonel mevzularda irtibat takviyesi başlığı altındaki misyonlarda şunlar bulunuyor:

“Belgelerin paylaşımı, bilgi ve dokümanların talep üzerine toplanması, incelenmesi ve paylaşılması, mevcut olduğu durumlarda talep ve yetkilendirme üzerine teminatların toplanması, denetim edilmesi ve nakde çevrilmesi, operasyonel süreçler, mahallî mevzuat, ahenk, vergi ve hukuk ile ilgili hususlar ve müşterini teşhis süreçleri, müşteri ile MUFG Bank Group ortasındaki bağlantıda Türkçe lisan ve çeviri dayanağı sunulması, hudutlu bağlantı dayanağı sağlamak üzere müşteriler ve MUFG Bank Group ortasında, yüz yüze ve telekonferans formülleriyle gerçekleştirilecek toplantılara katılınması, müşteriler ve MUFG Bank Group ortasındaki bağlantısı kolaylaştırmak gayesiyle düzenlenecek olan toplantılar yahut davetlere ait tarihi belirlemek ve tutanak dahil olmak üzere idari süreçlerin yerine getirilmesi hizmetleri ile MUFG Bank Group eserlerinin Banka tarafından pazarlanmasına yol açacak formda sunulmaması kaydıyla, müşterilerin ve MUFG Bank Group’un sürece yönelik fiyat ve vadeyle ilgili olarak birbirlerinin beklentileri, niyetleri, tercihleri hakkında bilgilendirilmesi hizmetleri.”

Bankanın ayrıyeten, MUFG Securities EMEA Plc’ye idari ve operasyonel mevzularda irtibat takviyesi sağlamasına da müsaade verildi.

DSV, Anadolu’yu Avrupa’ya bağladı

Danimarkalı lojistik devi DSV, demiryolu yatırımlarına bir yenisini daha ekleyerek Köseköy-Brno demiryolu sınırını açtı. DSV, yeni hizmeti ile Gebze, İzmit, Bursa, Sakarya üzere Türkiye’nin ticaret açısından değerli noktalarını Doğu Avrupa’ya direkt olarak ulaştırıyor. Railcargo ile DSV iştirakinde Anadolu’yu Avrupa’ya sistemli servislerle bağlayan tren Köseköy-Marmaray-Kapıkule-Budapeste-Brno rotasını izliyor. Anadolu’yu Avrupa’ya bağlayan birinci DSV treni, Köseköy’den Brno’ya 30 Nisan’da kalktı.

‘’Demiryolu sürdürülebilirlik açısından çok önemli!’’

DSV Genel Müdürü Ozan Lider; Türkiye’nin en geniş 45HC ( TIR’a en yakın ölçüde) konteyner filosuna sahip lojistik firması olarak Avrupa demiryolu ağlarını bir adım öteye taşıdıklarına vurgu yaparak, “Anadolu’daki ihracatçılarımızın eserlerini Avrupa’ya demiryolu ile direkt taşımaya başlıyoruz. Köseköy terminalini etkin hale getirerek Avusturyalı Railcargo firması ile birlikte 40 konteyner taşıma kapasitesine sahip 20 vagonlu trenimizi sistemli olarak haftanın her günü kaldırıyoruz. Bu yeni projemiz Türkiye’nin Doğu Avrupa pazarında daha güçlü bir duruma ulaşması için çok kıymetli. Gebze, İzmit, Bursa, Sakarya üzere ticaret için kritik değer taşıyan duraklara yeni çizgimiz ile önemli bir rahatlama sağlıyoruz. Bir sonraki amacımızda, Ege Bölgesi’ndeki potansiyeli ortaya çıkarmak için bu çizgimizi İzmir’e kadar indireceğiz. Demiryolu nakliyatının sürdürülebilirlik açısından ne kadar kıymetli olduğunu pandemi periyodunda gördük. Bildiğimiz üzere bir günde hudut kapıları kapandı ve karayolu lojistiği durma noktasına geldi. Biz de sürdürülebilir bakış açımızla yatırımlarımızda demiryolu nakliyatına yük verdik. Yurtiçinde ve yurtdışında kapıdan kapıya sunduğumuz tüm operasyon süreçlerimizi kendi grubumuzla yapıyoruz. Böylece tüm müşterilerimizin taleplerini ve muhtaçlıklarını yüksek hizmet kalitemiz ile karşılıyoruz’’ dedi.

90’dan fazla ülkede 60 bin çalışanı var

Dünyanın en büyük lojistik şirketlerinden biri olan Danimarka merkezli DSV, hava, deniz, karayolu nakliyeciliği, depo ve lojistik hizmetleri ile binlerce şirketin tedarik zincirlerine tahliller sunan ve yöneten küresel bir şirket. DSV, 90’dan fazla ülkedeki 60 bin çalışanı ve dünyanın dört bir yanındaki bin 500 ofis, terminal ve depo ile hizmet veriyor.

Aşılama ile hızlanan ticaret konteyner krizini tetikleyebilir

Aysel YÜCEL

Salgın sürecindeki birinci olağanlaşma adımlarıyla birlikte dünya ticaretinde yaşanan konteyner derdi uzun müddetli bir krize yol açmıştı. Mal taşımalarında değerli ölçüde sıkışıklığa yol açan konteyner arzında yaşanan krizinde piyasaları bu sefer yeni bir dalga telaşı sardı. Salgınla uğraş kapsamında aşılamada büyük ilerleme kaydeden ve olağanlaşma adımlarını başlatan ekonomilerde ticaretin hızlanması, konteyner talebini de tetikleyecek. Lojistikçiler, bir yandan mevcut kapasiteyi artırmak için yatırımları hızlandırırken, öbür yandan yaşanacak yeni arz sorununun az hasarla atlatılabilmesi için tahlil yolları arıyor.

Aşılamanın verdiği moralle şimdiden birçok batı ülkesinde PMI endeksleri tarihi rekorlar kırıyor. Kimi kesim temsilcilerinin tabiri ile olağanlaşmanın başladığı bu ülkelerde ‘intikam alışverişleri’ yaşanıyor. Global ticarette asıl büyük hareketin ise 2021’in ikinci yarısından başlayarak, önümüzdeki iki yılda artarak devam etmesi bekleniyor. Bu gelişmeler başta global ticaretin yüzde 85’inden fazlasının yapıldığı denizyolunda olmak üzere konteyner talebini daha da artıracak.

Konteyner krizinin nasıl başladığını hatırlamak gerekirse; 2020 yılı 3. çeyreğinde pandeminin birinci dalgası sona erince ABD’de bir talep patlaması olmuş, 2. çeyrekten itibaren olağanlaşan Çin, bu talebi karşılamak için, konteyner armatörlerinin de dayanağı ile Transpasifik sınırına yüklenmişti. Sonrasında ABD’de ikinci dalganın ortaya çıkması ve bu ülkeye giden dolu gemilerin uzun kuyruklar halinde limanlarda beklemesi ve boş konteynerin geri dönememesi ile dünyada ekipmanın (konteynerin) yine pozisyonlanması sorunu ortaya çıktı.

Türkiye Liman İşletmecileri Derneği (TÜRKLİM) Danışmanı Prof. Soner Esmer, 2022 yılına kadar çözülmeyeceği öngörülen ekipman sıkıntısının, bugün yeni bir tehditle karşı karşıya olduğunu lisana getirerek, “ABD’nin üzerine, bilhassa AB ülkeleri ve Türkiye üzere gelişmekte olan ülkelerde 1.5 yıl süren kısıtlamalar sonrasında olağanlaşma sürecine girilmesi, yeni bir talep patlamasına neden oldu ve olmaya devam edecek. Bu da esasen süren boş ekipman dönüş sıkıntısının daha da derinleşmesine neden olacak” diyor. Türkiye’nin önde gelen lojistik kümelerinden Reysaş’ın İdare Konseyi Lideri Durmuş Döven de global ticarette önümüzdeki iki yılda tarihi hareketliliğin yaşanmasını beklediklerini söz ederek, konteynerde asıl büyük krizin kapıda olduğunu söylüyor. Reysaş, Türkiye’deki ve yakın coğrafyadaki konteyner talebini karşılamak için fabrika kurmaya hazırlanıyor.

Navlunda eskiye dönüş güç

Boş konteynerde yaşanan arz sorunu, kimi değerli rotalarda navlunun son 1.5 yılda üç kattan fazla artmasına neden olmuştu. Uzakdoğu-Avrupa çizgisinde konteyner navlunu 9 bin dolara yaklaştı. Transatlantik ve Transpasifik rotalarında da da navlun iki kattan fazla arttı. Dünyanın en büyük konteyner operatörlerinden MSC’nin Türkiye Genel Müdürü Barış Dilek, müşteri talepleri ve maliyetlerdeki artışa bağlı olarak, konteyner navlununda düşüşün yakın vakitte mümkün görünmediğini söyledi. Dilek, “Biz MSC olarak Yalnızca birinci çeyrekte 5 gemi ile direkt ABD limanlarından yalnızca boş konteyner getirdik. Bunun maliyeti çok büyük. Navlunlardaki dengelenme, belirsizliklerin ortadan kalkması ile olur. Lakin son periyotta de artış trendini koruyan maliyetler bize gösteriyor ki, eskiye dönüş zor” dedi.

Armatörler dev gemi siparişleri veriyor, demiryolunda da yatırımlar artıyor

Konteyner nakliyeciliği yapan lojistik şirketleri, artan talebi karşılamak kapasite yatırımlarını hızlandırdı. MSC ve Evergreen üzere dünyanın en büyük konteyner armatörlük şirketleri dev gemi siparişleri verdi. MSC 30, Evergreen ise 20’ye yakın yeni gemi ile filoyu büyütecek. Global konteyner üreticileri de üretimlerini artırdı. Konteyner dalını yakından izleyen Drewry datalarına nazaran; bu yıl dalın toplam yeni konteyner üretiminin geçen yıla nazaran yüzde 52 artacağı iddia ediliyor. Kestirimler bu rekor artışın toplam konteyner kapasitesini yüzde 6 ila 8 artıracağı istikametinde. Lakin bu rekor üretimin krizi çözmeyeceği vurgulanıyor. Öteki yandan denizyoluna alternatif olan demiryolunda da konteyner nakliyatına yönelik yatırımlar hızlandı. Hem dünya çapında hem de Türkiye’de birçok şirket denizyolundan kayan talebi karşılamak için, kapasiteyi artırıyor, yeni çizgiler açıyor.

13 maddelik ceza infaz yasa teklifi Meclis’e sunuldu

Canan SAKARYA

ANKARA – İnfazına başlanmış olsa bile toplam 10 yıl yahut daha az vadeli mahpus cezasına mahkum olan yahut isimli para cezası infaz sürecinde mahpus cezasına çevrilen bayan mahkumların 15 yaşını doldurmamış çocuğunun bulunması ve babanın da ölmüş yahut infaz kurumunda olması durumunda toplum güvenliği bakımından tehlike oluşturmaması halinde mahpus cezalarının infazı, çocuğun 15 yaşını doldurmasına kadar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ertelenebilecek.

AK Parti 4 başka kanunda değişiklik yapan Ceza ve Güvenlik Önlemlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Kimi Kanunlarda Değişiklik yapılmasına ait 13 unsurluk kanun teklifini Meclis Başkanlığına sundu. Ceza ve Güvenlik Önlemlerinin İnfazı Hakkındaki kanunda yapılan değişikliğe nazaran; nakil talebinde bulunan mahkumların husus durumlarının yetersiz olduğunu belgelendirmeleri durumunda, bu mahkumlardan nakil sarfiyatı alınmayacak. Mahkumlar gerekli teknik altyapının bulunduğu kurumlarda elektronik prosedürlerle mektup alıp gönderebilecekler. Bu mesajlara ait bilgi ve dokümanlar hedefi dışında kullanılamayacak. Kanunda açıkça belirtilen haller dışında hiçbir kişi yahut kurumla paylaşılamayacak. Soruşturma ve kovuşturmaya bahis edilmemiş ise en geç bir yıl sonunda silinecek.

Tutukevleri izleme konseylerine yeni vazife

Kanun teklifi ile, Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Şuralarına hükümlü ve tutukların naklinde kullanılan araçlar ile adliye binalarında beklettikleri yahut sıhhat kuruluşlarında tedavi gördükleri kısımları yerinde inceleyebilme, yönetici ve vazifelilerden bilgi alabilme, hükümlü ve tutukluları dinleyebilme misyonu veriliyor. İzleme şuraları tarafından düzenlenen raporların bir örneği Kamu Denetçiliği Kurumu ile Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumuna gönderilecek.

Yabancı mahkumlar için düzenleme

Türk Ceza Kanununda yapılan değişiklik ile fiili işlediği sırada akıl hastası olanlar hakkında verilen güvenlik önlemlerinin infaz yordamı belirlenerek infaz kademesinde verilecek kararların infaz yargıçları tarafından verilmesi istikametinde düzenlemeye gidiliyor. Yabancı mahkumlar hakkında kontrollü hürlük önlemi uygulanarak cezalarının infazına karar verildikten sonra hudut dışı edilme süreçleriyle ilgili olarak bu mahkumların durumlarının İçişleri Bakanlığı tarafından değerlendirilebilmesi imkanı sağlanıyor.

Uluslararası gayrimenkul şirketi Savills, Türkiye’de

Dünyanın önde gelen gayrimenkul danışmanlık şirketlerinden Savills, Türkiye için REinnov8 ile paydaşlık ve iş birliği mutabakatı imzaladı. 1855 yılında İngiltere’de kurulan Savills, tüm dünyada 70 ülkede toplam 600 ofisi ilegayrimenkul hizmeti veriyor.

Savills İngiltere & EMEA Bölgesi CEO’su James Sparrow, “Global müşteri portföyümüze en güzel hizmeti sunabilmek ismine hem gruplarımızı hem de uzmanlık alanlarımızı genişletmeye devam ediyoruz. REinnov8 ile yapmış olduğumuz paydaşlık ve iş birliği muahedesi ile Türkiye’de güçlü bir varlık göstereceğimize inancımız tam. Kullanıcı ve yatırımcılara büyüyen bölgesel kapsamımız ile irtibat halinde takviye ve hizmet veriyor olacağız.” halinde konuştu.

“Gayrimenkul pazarı yapısal bir dönüşümden geçiyor”

REinnov8 İdare Şurası Lideri Tassos Kotzanastassis de “Türkiye Avrupa’nın en büyük ve genç nüfuslardan birine sahip. Değerli bir büyüklüğe sahip gayrimenkul pazarı hem dönemsel hem de yapısal bir dönüşümden geçiyor. Gayrimenkul konusunda küresel başkanlardan birisi ile yapmış olduğumuz iş birliğimiz hem bize hem de müşterilerimize 70 ülkede 600’ün üzerinde ofise sahip geniş Savills ağı üzerinden birinci sınıf danışmanlık hizmetlerine erişim sağlayacak.” dedi.

REinnov8 İdare Şurası Üyesi Didem Erendil Turcan ise, “Gayrimenkul kesiminin en kıymetli küresel oyuncularından birisi olan Savills ile birlikte Türkiye’de, öbür ülke ve ofislerle yakın ilişkide, tüm gayrimenkul piyasalarını şekillendirmekte olan sürdürülebilirlik ve ESG (çevresel-sosyal-yönetişim) unsurları ve dünya trendleri doğrultusunda hizmet verecek olmaktan büyük heyecan duymaktayız.” tabirlerini kullandı.

Blinken: Washington İsrail’in kendini savunma hakkına tam destek veriyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze’de Hamas’la varılan ateşkes sonrası bölgeyi ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile “ateşkes, Gazze’nin tekrar imarı ve İran ile nükleer gelişmeler dosyasını” ele aldı.

Gazze’de sağlanan ateşkesin akabinde Orta Doğu çeşidine çıkan Blinken, birinci durağı İsrail’de Başbakan Netanyahu ile bir ortaya geldi. İkili, görüşmenin akabinde kameraların karşısına geçti.

Ortak basın toplantısında konuşan Netanyahu, “Eğer Hamas ateşkesi bozar, İsrail’e saldırırsa, karşılığımız nitekim çok sert olur. Blinken ile Hamas’ın yine silahlandırılmasına yönelik tedbirleri görüştük.” dedi.

ABD’nin İran ile nükleer mutabakata geri dönülmesine ait müzakerelerin de görüşmelerde ele alındığını aktaran Netanyahu, “Umarız ABD, İran ile nükleer muahedeye geri dönmez zira bunun İran’ın nükleer silah elde etmesinin önündeki yolu açacağına inanıyoruz.” tabirlerini kullandı.

Netanyahu, ABD’li Bakan ile ayrıyeten İsrail’in Arap ve İslam dünyasıyla olağanlaşmasını genişletme ve mevcut olağanlaşma mutabakatlarının güçlendirilmesi konusunu masaya yatırdıklarını söyledi. İsrail Başbakanı, 2018’de hayata geçirdikleri ve milletlerarası toplum nezdinde eleştirilen “Yahudi devlet yasası” doğrultusunda, “İsrail’in bir Yahudi devleti olarak tanınması” daveti yaptı.

Öte yandan, Blinken, bölgeye ziyaretinin “ABD’nin İsrail’in güvenliğine takviyesini vurgulamak, Batı Şeria ve Kudüs’te tansiyonun düşürülmesi için geniş kapsamlı çalışmalar yürütmek, Gazze’ye acil insani yardımların ulaştırılmasını sağlamak, Filistin halkın ve Filistin idaresiyle bağlantıları ilerletmek” emeli taşıdığını söyledi.

Netanyahu’ya ABD Lideri Joe Biden’ın iletisini aktardığını söz eden Blinken, “Washington, İsrail’in kendini savunma hakkına tam takviye veriyor.” diye konuştu.

“Gazze’nin insani gereksinimleri karşılanmalı”

Şiddetin bir daha patlak vermemesi için yine imar çalışmalarının başlaması gerektiğini vurgulayan Blinken, “ABD, Gazze’nin tekrar imarı için memleketler arası toplumu harekete geçirecek ve şahsen katkıda bulunacak. Gazze’nin insani gereksinimleri karşılanmalı ve tekrar imar bir an evvel başlamalı.” tabirlerini kullandı.

Blinken, Gazze’nin imarı konusundaki yardımların “Hamas’ın eline ulaşmaması için ortaklarıyla çalışacağının” altını çizdi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail’in güvenlik gereksinimlerinin yanı sıra Viyana’da İran ile devam eden nükleer müzakerelerin ve “İran’ın bölgedeki istikrarsızlaştırıcı adımlarının” görüşüldüğünü aktardı.

Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu, çalışmalarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sundu

Faaliyetlerinde öncü teknolojilere odaklanan Bilim, Teknoloji ve Yenilik Siyasetleri Şurası, bu kapsamda geliştirdiği siyaset tekliflerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın lideri olduğu Heyetten yapılan açıklamaya nazaran, son yıllarda dünyada teknoloji alanında yaşanan gelişmeler ışığında Türkiye için stratejik kıymete ve geleceği şekillendirme potansiyeline sahip kritik alanlara ait çalışmalar tamamlandı.

Bu çalışma devrinde, “Dijital Dönüşümü Hızlandırarak Yenilikçi Uygulamalar Geliştirmek ve Kullanmak”, “Temiz Güç ile Dışa Bağımlılığı Azaltmak”, “Enerjinin Aktif Kullanımını Sağlayacak Teknolojileri Kazanmak”, “Sürdürülebilir Çevreci Yarınlara Kavuşmak”, “Küresel İlaç Sanayisindeki Pazar Hissesini Artırmak”, “Küresel ve Bölgesel Teknoloji Başkanı Olmak” şiarlarıyla hareket eden Konsey, siyaset teklifleri geliştirdi ve çalışmalarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sundu.

Akademisyenler, iş dünyası ve kamu temsilcilerinden oluşan uzman takımlar tarafından hazırlanan kapsamlı çalışmaların toplandığı başlıklar, “Yeni Kuşak Nükleer Teknolojiler, Atık Geri Dönüşüm ve Atıktan Güç Üretim Teknolojileri, 5G ve Ötesi Yeni Kuşak Bağlantı Teknolojileri, Güç Depolama Teknolojileri, Hidrojen Teknolojileri ve Kenevir Teknolojileri” formunda sıralandı.

6 çalışma kümesinin raporlarına 90 uzman katkı verdi

Geçen yılın kasım ayında başlayan ve yaklaşık 5 ay süren çalışmaların hedefi global gelişmeler dikkate alınarak, kelam konusu başlıklarda Türkiye’deki muhtaçlıkları tespit etmek ve gerekli teknolojilerin geliştirilmesi yoluyla stratejik mevzularda dışa bağımlılığı sıfıra indirmek olarak belirlendi.

Bu maksatla hazırlanan 6 farklı çalışma kümesinin raporlarına Türkiye’deki uzman akademisyenler ile iş dünyası ve kamu temsilcilerinin içinde bulunduğu 90 kişi katkı sağladı.

Konsey, birinci toplantısını yaptığı 18 Kasım 2018’den Mayıs 2020’ye kadar olan süreçte, akademisyenler, iş dünyası ve kamu temsilcilerinden oluşan 190 kişinin katkılarıyla hazırlanan 10 Siyaset Teklifleri Raporu’nu da daha evvel Cumhurbaşkanı’na sundu.

Kelam konusu rapor için belirlenen 10 başlık ise şöyle sıralandı: “Diğer Ülkelerin Siyaset Konseyleri ile İş Süreçleri Örneklerinin İncelenmesi, Bilim, Teknoloji ve Yenilik Siyasetleri ve Stratejileri Çerçevesi, Türkiye’nin Odaklanacağı Öncelikli Teknoloji Alanlarının Belirlenmesi, Teknolojik ve Yenilikçi Teşebbüslerin Finansman Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi ve Aktif Hale Getirilmesi, Üniversite-Sanayi İş Birliğinin Geliştirilmesi, Besin Arz Güvenliği, Biyogüvenlik, Siber Güvenlik, Tıbbi Aygıt, İlaç ve Aşı.”

“Amaç, teknolojide global rekabette daha da güçlü olmak”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bilim, Teknoloji ve Yenilik Siyasetleri Şurası Lider Vekili Prof. Dr. Hasan Mandal, dünyadaki teknoloji alanında son devirde yaşanan gelişmeleri titizlikle incelemeye devam ettiklerini belirterek, “Kurul olarak gayemiz yenilikçi bir yaklaşımla geleceğin teknolojilerinde global rekabette daha da güçlü olmak.” sözlerini kullandı.

Bu çalışma devrinde de öncül teknolojilere yönelik Türkiye’deki durumu tahlil ederek, ülke açısından fırsat oluşturabilecek alanları teker teker ortaya koyduklarını vurgulayan Mandal, şunları kaydetti: “Bu alanların her birine başka ayrı odaklanarak kısa, orta ve uzun vadeli siyaset teklifleri geliştirdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın amaç gösterdiği istikamette çok bedelli akademisyenler, iş dünyası ve kamu temsilcileri ile Kasım 2020’de başlattığımız çalışmalarımızı tamamladık. Çıktılarımız Sayın Cumhurbaşkanımızın makamına arz edilmiştir. Çalışmaların ülkemiz ve yarınlarımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bundan sonra da bu kapsamdaki çalışmalarımıza ekosistemin paydaşları ile birlikte devam edeceğiz.”

Halka arz gelirinin yarısı borç kapatacak

Şebnem TURHAN

Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) halka arzına onay alan Boğaziçi Beton 26-27-28 Mayıs tarihlerinde talep toplayacak. Sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla hisselerinin halka arz edilecek olan Boğaziçi Beton’un halka arzda hisse başına talep toplama fiyatı ise 3.50 TL olarak belirlendi. Halka arzda Boğaziçi Beton’un mevcut 280 milyon TL çıkarılmış sermayesinin, 100 milyon TL artırılarak 380 milyon TL’ye çıkarılması planlanıyor. 14 milyon TL nominal pahalı hisselerin ise ortak satışı yolu ile gerçekleştirileceği halka arzın sonucunda şirketin halka açıklık oranı yüzde 30 olacak.

Şirketin halka arzdan elde edeceği fonun maliyetlerin çıkarılması sonucunda 339 milyon lira olması bekleniyor. İzahnamede yer alan bilgilere nazaran net halka arz gelirinin yüzde 20’i 67.8 milyon lira yatırımlar için kullanılacak. Yüzde 30’u olan 101.7 milyon lira ise işletme sermayesi olarak aktarılaacak. Net halka arz gelirinin yüzde 50’si olan 169.5 milyon liranın ise borç kapaması emeliyle kullanılması planlanıyor. Şirket izahnamede Odeabank, Yapı Kredi, Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Halk Finansal Kiralama, Mercedes Finansal Kiralama ve Alternatif Bank’a olan kısa ve orta vadeli borçlarını kapatmayı hedeflediğini bildirdi.

Varlıklı, uzun yıllar inşaat kesiminde yer almış bir aileden geldiğini belirterek beton temininin inşaat şirketleri için zorluğu ve bölümün bu istikametteki gereksinimi konusunda gözlemlerinden hareketle 1997 yılında kesime adım attıklarını kaydetti. 2003’ten bu yana Boğaziçi Beton markası ile İstanbul’da, mega projelerde yer aldıklarını söyleyen Varlıklı, “Şirketimiz Boğaziçi Beton’un iş büyüklüğü ve kapasitesinin geldiği noktayı daha da ileriye götürmek gayesiyle halka arz sürecine girme kararı aldık” dedi.

Yabancıya yüzde 10’luk hisse ayrıldı

Varlıklı, halka arzda yurt içi kişisel yatırımcılar için yüzde 60’lık, yurt içi kurumsal yatırımcılar için yüzde 30’luk ve yurt dışı kurumsal yatırımcılar için de yüzde 10’luk bir hisse ayırdıklarını kaydederek gayelerinin halka arz sonrasında yatırımcılarla birlikte daha da büyümek olduğunu vurguladı.

2020 yılı cirosu 733 milyon lira oldu

Yaklaşık 950 bireye istihdam sağladıklarını ve 2020 cirosunun 733 milyon TL olduğunu bildiren Güçlü, “Boğaziçi Beton olarak en değerli farklarımızdan biri tüm ekipman ve tesislerimizin kendimize ilişkin olması. Bu nedenle finansman yapısı ve öz sermayesi güçlü bir Şirket olmamız en büyük avantajımız” dedi.

Varlıklı, sermaye artışı sonucunda elde edecekleri halka arz gelirlerinin bir kısmı ile yatırım finansmanı ve araç ve makine alımları yapmayı hedeflediklerini öteki kısmını ise işletme sermayesi muhtaçlığı ve finansal borçluluk düzeyinin azaltılması için kullanacaklarını kaydetti.

2013’ten beri İSO 500 listesinde

Geçen yıl 3 milyon m3’ün üzerinde beton dökmüş bir şirket olduklarına dikkat çeken Güçlü, şöyle konuştu: “Boğaziçi Beton olarak Türkiye’nin en büyük 500 Sanayi Kuruluşu sıralamasında 2013 yılından bu yana yer alıyoruz. Topraklarının büyük çoğunluğu sarsıntı neslinde olan ülkemizin ve İstanbul’un altyapısı gelişiyor. Tüm bu nitelikli yapılaşma için beton kalitesinin ölçülebilir bilimsel datalarla garanti altına alınması çok değerli. Boğaziçi Beton üzere imalat öncesi, sırası ve sonrasında memleketler arası standartlarda kalite ve müşteri memnuniyeti sağlayan bir marka için potansiyeli yüksek görünüyoruz. Bütün bu özelliklerimiz, gelişen ve büyüyen bir pazarda faaliyet gösteriyor oluşumuz, geleceğe yönelik sağlam planlarımız ile halka arz sonrası gücümüzü daha da artırmayı hedefliyoruz. Yatırımcılarımızın sağlayacağı finansman takviyesi ile kapasitemizi daha da artırmak ve fırsatları kıymetlendirerek ilerlemek en büyük isteğimiz.”

Jen Psaki: Uçağı kendi ülkesine yönlendirmek şok edici bir davranıştı

Psaki, Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında, Atina-Vilnius seferini yapan bir yolcu uçağının zorla Belarus’a indirilmesi ve akabinde muhalif bir gazetecinin gözaltına alınmasına ait soruları yanıtladı.

ABD merkezli hava yollarının Belarus üzerinde uçuşlarının inançlı olup olmayacağının sorulması üzerine Psaki, “Bu hususta bir güncelleme yapılmadı.” dedi.

Biden’ın Belarus’taki son durum hakkında bilgilendirildiğini aktaran Psaki, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ve Dışişleri Bakanı’nın Rus mevkidaşları ile görüşmelerinde bu mevzuyu gündeme getirdiğini aktardı.

Psaki, “Lukaşenko rejiminin, yalnızca işlerini yapan gazetecilere yönelik tacizleri ve keyfi tutuklamalarını kınıyoruz. İki AB üyesi ortasındaki bir uçuşu, bariz bir biçimde gazetecileri gözaltına almak maksadıyla kendi ülkesine yönlendirmek şok edici bir davranıştı. Bu hareket, Lukaşenko rejiminin memleketler arası barış ve güvenliğe karşı utanmaz bir hakaretidir.” sözünü kullandı.

Uçak olayıyla ilgili acil bir biçimde şeffaf ve emniyetli bir soruşturma talep ettiklerini belirten Psaki, bu bahiste NATO ve AB müttefikleri ile irtibat halinde olduklarını bildirdi.

Psaki, Ryanair sıkıntısının Biden idaresi tarafından “uçak kaçırılması” olarak nitelendirilip nitelendirilmediğinin sorulması üzerine, “Bunun milletlerarası toplum tarafından reaksiyon çekmesi dışında şu anda bir tanımlama kullanamayız.” dedi.

Rusya ile görüşmenin yeri ve vakti şimdi açıklanmayacak

ABD Lideri Biden ile Rusya Devlet Lideri Vladimir Putin ortasında yapılması planlanan görüşmeye ait bu sabah ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’ın Rus mevkidaşı ile görüştüğünü belirten Psaki, “Görüşmenin yeri ve vakti şimdi açıklanmaya hazır değil.” dedi.

Rusya ile çalışılabilecek en kıymetli alanın nükleer husus olduğunun altını çizen Psaki, Rusya ile bağlantıları düzeltmeye çalışırken kaygı mevzularını lisana getirmekten de geri durmayacaklarını kaydetti.

ABD’nin amacı “ateşkesin devamlılığını sağlamak”

Filistin ve İsrail sıkıntısında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın bugün bölgeye gittiğini anımsatan Psaki, “Bizim buradaki hedefimiz perşembe günü sağlanan ateşkesin devamlığının sağlamak. Ayrıyeten Gazze’nin tekrar inşasına da odaklanacağız.” sözlerini kullandı.

Psaki, bölgede iki devletli bir tahlili destekleme duruşlarının değişmediğini bildirdi.

Koronavirüsün çıkışına ait savlar

Hafta sonu Wall Street Journal gazetesinde çıkan Vuhan Laboratuvarı’ndaki 3 araştırmacının, salgından evvel Kovid-19 belirtileriyle hasta olmasına ait haberi yalanlamak ya da teyit etmekten kaçınan Psaki, virüsün kökenine ait şimdi ellerinde kâfi kanıt olmadığını söyledi.

Psaki, Dünya Sıhhat Örgütü ve memleketler arası bağımsız araştırmacıların virüsün kökenine ait çalışmalarında daha fazla şeffaflığın sağlanmasına gereksinim olduğunu belirtti.

Türkiye dünyada en çok aşı yapılan 9’uncu ülke

COVID-19 aşı bilgilerinin derlendiği “Ourworldindata.org” sitesine nazaran, Çin 497 milyon 270 bin doz ile en fazla aşı yapılan ülke olurken onu 283 milyon 940 bin ile ABD, 190 milyon 840 bin ile Hindistan, 59 milyon 800 bin ile İngiltere, 57 milyon 610 bin ile Brezilya, 44 milyon 390 bin ile Almanya, 32 milyon 200 bin ile Fransa, 30 milyon 490 bin ile İtalya, 27 milyon 820 bin ile Türkiye, 26 milyon 420 bin ile Rusya, 26 milyon 150 bin ile Meksika, 24 milyon 430 bin ile Endonezya ve 23 milyon 960 bin ile İspanya izledi.

Nüfusa oranla her 100 şahısta en fazla doz aşı yapılan ülke Seyşeller olurken uygulanan doz sayısının ülke nüfusunu aştığı ülkede, her 100 bireye düşen doz sayısı 134,39 oldu.

Bu ülkeyi 123,95 ile San Marino, 121,92 ile İsrail, 121,68 ile Birleşik Arap Emirlikleri, 104,46 ile Malta, 91,66 ile Bahreyn, 90,35 ile Şili, 88,09 ile İngiltere, 84,90 ile ABD, 84,35 ile Maldivler, 82,88 ile Macaristan, 78,73 ile Moğolistan, 77,53 ile Katar, 73,33 ile Uruguay ve 73,04 ile Monako takip etti.

Türkiye’de 27 milyon 820 bin aşı yapıldı

Sıhhat Bakanlığının bilgilerine nazaran, Türkiye’de bugüne kadar 27 milyon 820 bin doz COVID-19 aşısı yapıldı.

Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 9. sırada yer alırken her 100 bireye düşen aşı sayısı 32,98 oldu. 15 milyon 929 bin 670 bireye birinci doz, 11 milyon 904 bin 966 şahsa de ikinci doz aşılar uygulandı.

Bugüne dek kullanımına yahut acil kullanımına müsaade verilen COVID-19 aşıları biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Münasebetiyle tatbik edilen doz sayısı, birebir sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı manasına gelmiyor.

COVID-19 datalarının derlendiği “Worldometers” internet sitesine nazaran, dünya genelinde olay sayısı 167 milyon 105 bine ulaşırken virüs nedeniyle 3 milyon 470 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

İstanbul’da hava kirliliği tam kapanmada yüzde 22 azaldı

Türkiye’de 29 Nisan ile 17 Mayıs ortasında koronavirüs salgını nedeniyle tam kapanma kararı alınmasıyla vatandaşlar 17 günlük süreçte vakitlerinin büyük kısmını meskende geçirdi. Kentte trafiğin de azalması hava kalitesinin düzgünleşmesini sağladı.

Etraf ve Şehircilik Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hava kalite ölçüm istasyonlarından derlenen bilgilere nazaran, İstanbul’da azotdioksit (NO2) hava kirliliği oranı tam kapanma periyodunda geçen yılın birebir periyoduna nazaran yüzde 22 azaldı.

Hava kirliliğinin en fazla azaldığı istasyonların başında yüzde 80 ile Sarıyer yer aldı. Bunu yüzde 62 ile Beşiktaş, yüzde 59 ile Aksaray, yüzde 36 ile Yenibosna ve yüzde 34 ile Esenler izledi.