Yenilenebilir enerjide düzenleme

Yenilenebilir Güç Kaynak Garanti Evrakı (YEK-G) sistemi ve organize YEK-G piyasası işletim yöntem ve asılları belirlendi. Güç Piyasası …

Posted On